Annonce
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filtrer på kategorier
Årsbudget/likviditet
Årsforventning
Årshjul
Bestyr.evaluering
Bestyrelsens Arbejdsprocesser
Bestyrelsens Digital strategi
Bestyrelsens håndtering af risici
Bestyrelsens Information
Bestyrelsens Kompetencer
Bestyrelsens Kriseforebyggelse
Bestyrelsens Rapportering
Bestyrelsens Strategiarbejde
Bestyrelsesansvar
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesformandens Guide
Bestyrelsesformandens Guide|Forbered din Bestyrelseskarriere
Bestyrelsesformandens Guide|Kvinder i Bestyrelsen
Bestyrelseskompetencer
Bestyrelsesuddannelser
Branchetendens
CEO-profil & CEO-skift
Det lærte jeg om ledelse som iværksætter
Ejerlederens bestyrelse
Ekstern Kommunikation
Evaluering Af Ceo
Evaluering Revision
Featured
Featured|Toplederinterview
Forbered din Bestyrelseskarriere
Forbered din Bestyrelseskarriere|Praktisk Bestyrelsesarbejde
Formandens Opgaver
Generalforsamling
Generalforsamlingen
Halvårsstatus
Hr Politikker
Intern-Ekstern Kommunikation
IT & Digitalisering
IT & Digitalisering
Karriere
Kvinder i Bestyrelsen
Ledelse under COVID-krisen
Ledelse under Ukraine-krisen
Ledelsesvederlag
Mangfoldighed
Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer
Mine 5 vigtigste ledelseserfaringer
Praktisk Bestyrelsesarbejde
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesansvar
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesevaluering
Praktisk Bestyrelsesarbejde>CEO-profil & CEO-skift|Featured|Toplederinterview
Regnskabsaflæggelse
Revisorer
Risikostyring
Samfundsansvar
Strategi
Temaserier
Toplederinterview
Toplederkommunikation
Toplederlønninger
Transformation og omstilling
Uncategorized
Virksomhedskultur & Mangfoldighed
Vurdering Af Risici
White Paper for bestyrelser
Log ud Log ind
ForsideÅrshjulIT & DigitaliseringKunstig intelligens kan fremme den grønne omstilling

Kunstig intelligens kan fremme den grønne omstilling

Drift af AI – kunstig intelligens – er voldsomt energiforbrugende og dermed i sig selv en klimabelastning, så længe fossile brændstoffer står for en stor del af energiforsyningen. Men AI kan også være et vigtigt redskab for virksomheder, der skal reducere deres klimaaftryk, påpeger konsulentfirma. BCG skønner, at den nye teknologi næsten kan halvere den udledning af CO2, virksomhederne giver anledning til. Denne artikel er en del af Bestyrelsesguidens serie om Kunstig Intelligens.

Den menneskelige intuition har stor betydning for, hvordan vi diskuterer klimaløsninger. Det er åbenlyst CO2-udledende at flyve eller at bygge med beton og stål, så begge dele er der meget fokus på. Aktiviteter, hvor CO2-udledningen er mindre åbenlys, men nok ikke så stor, går derimod under radaren. Det gælder f.eks. vores brug af streamingtjenester og alt andet, vi tilgår via vores pc’er eller smartphones, og som bliver holdt i gang af gigantiske datacentre.

Konsulenthuset Boston Consulting Group (BCG) gør i en guide opmærksom på, at også AI umiddelbart udløser en stor klimaregning. Når ”maskinen” så fikst kan give fyldige besvarelser på ethvert spørgsmål, er det fordi den uophørligt gennemtrawler enorme mængder af data. Derfor må den samfundsansvarlige virksomhed også tænke to gange, før den stiller en AI-drevet løsning til rådighed for sine kunder.

Den gode nyhed er, at AI også kan bruges til at nedbringe udledningen af klimagasser. Enhver virksomhed, der har forsøgt at opgøre den udledning, den giver anledning til, ved, hvor svært dette er. Endnu sværere er det at gøre denne del af regnskabsaflæggelsen entydig og operativ i den forstand, at det kan være svært at sammenkæde en given handling med dens klimaeffekt.

Her kan AI komme til hjælp, netop i kraft af dens evne til at få en mening ud af store datasæt. Et eksempel: En virksomhed planlægger en produktionslinje, som er relativt energiintensiv, men som kan skrues op og ned med en dags varsel. Man kan følge vejrudsigterne for at se, hvordan sol og vind vil udvikle sig en dag frem, og dermed hvornår der vil være billig grøn strøm i nettet.

Men mange andre forhold end blot vejret har betydning for, om den grønne strøm også er tilgængelig.

Bl.a. andres forbrug har også betydning. Med AI vil man formentligt snart have bedre prognoser for, hvornår man kan forbruge energi i større mængder uden at give anledning til ekstraordinær CO2-udledning.

AI ventes også at styrke forskningen generelt, og i henseende til klima er ikke mindst den meteorologiske forskning vigtig. Det handler om meget mere end at optimere værdien af vindmøller og solceller.

I marts og april 2023 silede regnen ned i Danmark. Man skal forestille sig, at kunstig intelligens oven på denne våde omgang havde kunnet forudsige den lange tørkeperiode, der fulgte efter. Landbruget, turismen og mange andre brancher kunne have forberedt sig på det og på den måde optimeret deres ressourceanvendelse.

En tør forsommer i Danmark er et beskedent problem i forhold til det, som sandsynligvis venter i de kommende årtier. En klimapolitik handler ikke blot om at nedbringe udledningen af klimagasser, men også om at tage højde for de klimaforandringer, der sandsynligvis kommer under alle omstændigheder.

Her kan AI være med til at forudsige perioder med ekstrem varme, oversvømmelser og andre situationer, både på kort og på langt sigt. Denne viden kan spare virksomhederne for mange penge, når de skal planlægge, hvor de skal drive fremtidens aktiviteter.

Svære beregninger
Sammenlagt vurderer BCG, at AI-redskaber kan reducere virksomheders CO2-udledninger med helt op til 40 pct. Det tal skal nok af mange grunde tages med et stort gran salt – der er som bekendt stor forskel på virksomheder, og AI hjælper heller ikke i sig selv, men i sammenhæng med noget andet.

Man ender igen med det sædvanlige problem med klimaregnskaber, hvor flere forskellige parter tager ansvaret for samme udledning og efterfølgende igen æren for at reduktionerne, således at totaltallene bliver meningsløse. Men at der er potentiale, og at det er stort, er der ikke megen tvivl om.

Meget af det handler også om tiltag, der ligger uden for virksomhedernes egen direkte kontrol, men hvor de kan koble sig op på andres tiltag, eller selv bidrage til dem.

Sten Thorup Kristensen

Du skal være abonnent for at læse denne artikel

499 kr. årligt
  • Søgbar videns-base med over 700 guides og artikler
  • Fokus på bestyrelsens aktuelle dagsordenener
  • Alt om bestyrelsesansvar, strategiarbejdet, kompetencer osv.
  • Opdateres løbende med aktuelle artikler og guides
  • Sikrer, at du er opdateret med al nyt om bestyrelsesarbejde
  • En guldgrube, hvis du forbereder en bestyrelseskarriere
  • Årsabonnement giver ubegrænset adgang

Man har talt om kunstig intelligens (AI) i flere år, men først efter den store interesse for ChatGPT, der nærmest dukkede op ud af ingenting, er AI blevet hvermandseje og noget, vi kan beslutte at implementere allerede i morgen – hvis vi har ressourcerne til det og en plan for, hvordan vi bedst får udbytte af det.
Nogen sagde, at internettet kun var en døgnflue. De fik ikke ret. Nu siger nogen, at kunstig intelligens er en døgnflue. De får næppe heller ret!


Artikler i temaet:

Seneste artikler

Seneste Temaer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

– og modtag Ole Borchs bog
“Succes i en dansk bestyrelse”

Når du trykker "modtag bogen" bliver du tilmeldt Bestyrelsesguidens ugentlige nyhedsbrev samt markedsføring via mail.

Gratis
e-bog

Log ind