Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer

Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer

Indflydelse til medarbejderne, blandt andet i form af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, giver færre konflikter i virksomhederne. I hvert fald har der gennem en periode på 20 år været systematisk færre arbejdsnedlæggelser i Tyskland, hvor der er stærk medarbejderindflydelse, end i England uden medarbejderindflydelse. Der kan imidlertid også være andre forklaringer, idet der...
Gode råd til de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, bestyrelser og direktører om, hvordan de kan få mere ud af samspillet. Søren Rasmussen underviser medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer på LO-Skolen i Helsingør. I dennekommentar giver han, baseret på sin mangeårige erfaring, gode råd til de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, bestyrelser og direktører om, hvordan de kan få...
Koordinering internt mellem de medarbejdervalgte kan bidrage til, at de fremstår samlet, således at den øvrige bestyrelse vil lytte mere. Derfor bør de medarbejdervalgte „cleare“ deres holdninger, inden selve mødet går i gang. I denne kommentar (2005) skriver lektor Caspar Rose, Ph.D., fra Handelshøjskolen i København, CKK, at systemet med...
Meget tyder på, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ofte ikke siger noget på bestyrelsesmøderne. Den hjemlige debat om god selskabsledelse bør sætte mere fokus på de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, mener Steen Thomsen, professor ved Handelshøjskolen København og leder af Center for Corporate Governance. Han vurderer ikke, at det på nuværende tidspunkt fungerer...
De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er et plus for bestyrelsesarbejdet. Jens Borelli-Kjær, bestyrelsesformand for den mindre elektronikvirksomhed Topsil Semiconductors, mener, at det danske system med medarbejdervalgte besty- relsesmedlemmer fungerer godt, og at det er et plus for bestyrelsesarbejdet. Men det kræver også at de medarbejdervalgte virkelig lægger sig i selen, siger han...
John Sommer har siden marts siddet i MT Højgaardkoncernens bestyrelse. Men det var langt fra nogen given sag, at valget faldt på ham. Der var nemlig 24 kandidater, der kæmpede om medarbejdernes tre pladser i bestyrelsen. Eksemplet er langt fra enestående, og det giver anledning til en lidt pudsig kontrast:...
Landets medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er de seneste år kommet tættere på den reelle beslutningsproces i bestyrelserne. Knap halvdelen af de medarbejdervalgte vurderer, at de er blevet mere involveret i bestyrelsens drøftelser, fordi bestyrelserne i dag har mere fokus på kortsigtede udfordringer og udviklingsmuligheder. Med andre ord er dagsordenen i højere grad præget...
Alle medlemmer af det øverste ledelsesorgan har samme retstilling. Denne ligestilling omfatter både rettigheder og pligter, bl.a. beføjelsen til at kræve oplysninger om selskabet, pligten til at deltage i arbejdet, reglen om at iagttage tavshedspligt, retten til at stemme og kravet på honorar. Udgangspunktet er således klart, skriver juridisk konsulent...
En bestyrelse er virksomhedens øverste ledelse, og man sidder der, fordi der er en forventning om, at man har noget at byde på. En bestyrelse er ikke en uformel klub. En bestyrelse er virksomhedens øverste ledelse, og man sidder der, fordi der er en forventning om, at man har noget...
X