Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer

Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer

Medarbejdernes deltagelse i selskabets ledelse følger meget forskellige traditioner i forskellige dele af den vestlige verden. Eksempelvis i Danmark og Tyskland har medarbejderne lovfæstet deres rettighed til valg af repræsentanter i bestyrelser for virksomheder over en vis størrelse. Mens det i engelske og amerikanske selskaber er et relativt ukendt fænomen...
Indflydelse til medarbejderne, blandt andet i form af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, giver færre konflikter i virksomhederne. I hvert fald har der gennem en periode på 20 år været systematisk færre arbejdsnedlæggelser i Tyskland, hvor der er stærk medarbejderindflydelse, end i England uden medarbejderindflydelse. Der kan imidlertid også være andre forklaringer, idet der...
Gode råd til de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, bestyrelser og direktører om, hvordan de kan få mere ud af samspillet. Søren Rasmussen underviser medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer på LO-Skolen i Helsingør. I dennekommentar giver han, baseret på sin mangeårige erfaring, gode råd til de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, bestyrelser og direktører om, hvordan de kan få...
Koordinering internt mellem de medarbejdervalgte kan bidrage til, at de fremstår samlet, således at den øvrige bestyrelse vil lytte mere. Derfor bør de medarbejdervalgte „cleare“ deres holdninger, inden selve mødet går i gang. I denne kommentar (2005) skriver lektor Caspar Rose, Ph.D., fra Handelshøjskolen i København, CKK, at systemet med...
Meget tyder på, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ofte ikke siger noget på bestyrelsesmøderne. Den hjemlige debat om god selskabsledelse bør sætte mere fokus på de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, mener Steen Thomsen, professor ved Handelshøjskolen København og leder af Center for Corporate Governance. Han vurderer ikke, at det på nuværende tidspunkt fungerer...
John Sommer har siden marts siddet i MT Højgaardkoncernens bestyrelse. Men det var langt fra nogen given sag, at valget faldt på ham. Der var nemlig 24 kandidater, der kæmpede om medarbejdernes tre pladser i bestyrelsen. Eksemplet er langt fra enestående, og det giver anledning til en lidt pudsig kontrast:...
Landets medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er de seneste år kommet tættere på den reelle beslutningsproces i bestyrelserne. Knap halvdelen af de medarbejdervalgte vurderer, at de er blevet mere involveret i bestyrelsens drøftelser, fordi bestyrelserne i dag har mere fokus på kortsigtede udfordringer og udviklingsmuligheder. Med andre ord er dagsordenen i højere grad præget...
Langt over halvdelen af de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vurderer, at samarbejdet med den øvrige bestyrelse tilfredsstillende. 61 % af de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vurderer, at samarbejdet med den øvrige bestyrelse ”i meget høj grad” eller ”for det mest” fungerer tilfredsstillende, mens 18% mener, at samarbejdet fungerer dårligt. 76 % af de medarbejdervalgte mener,...
Samarbejdet mellem medarbejdervalgte og eksterne bestyrelsesmedlemmer har fundet en god balance i mange selskaber. Men der er også steder, hvor de eksterne bestyrelsesmedlemmer burde lukke mere op for de medarbejdervalgtes reelle deltagelse i bestyrelsesmøderne. Læs her nogle gode råd om, hvordan samarbejdet kan komme til at glide, og hvordan dagligdagen...
X