Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer

Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer

Indflydelse til medarbejderne, blandt andet i form af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, giver færre konflikter i virksomhederne. I hvert fald har der gennem en periode på 20 år været systematisk færre arbejdsnedlæggelser i Tyskland, hvor der er stærk medarbejderindflydelse, end i England uden medarbejderindflydelse. Der kan imidlertid også være andre forklaringer, idet der...
Medarbejdernes deltagelse i selskabets ledelse følger meget forskellige traditioner i forskellige dele af den vestlige verden. Eksempelvis i Danmark og Tyskland har medarbejderne lovfæstet deres rettighed til valg af repræsentanter i bestyrelser for virksomheder over en vis størrelse. Mens det i engelske og amerikanske selskaber er et relativt ukendt fænomen...
Skal virksomhedens ledelse og beslutningstagningen bredes ud til ikke kun at tage højde for aktionærernes interesser, men også de øvrige interessenter, herunder medarbejdere, kunder, leverandører, kreditorer og det omgivende samfund? Det er essensen i debatten omkring stakeholder value kontra shareholder value. Ved fokus på stakeholderne identificeres de interessegrupper, som selv...
Som tillidsmand har man en viden, der er nyttig for virksomhedens bestyrelse, som skal forholde sig til hele virksomhedens virke. Michael Budolfsen, næstformand i Finansforbundet og politisk ansvarlig for forbundets uddannelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, hilser debatten om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer (MAB’ere) meget velkommen. Men han afviser, at det er problematisk både...
En bestyrelse er virksomhedens øverste ledelse, og man sidder der, fordi der er en forventning om, at man har noget at byde på. En bestyrelse er ikke en uformel klub. En bestyrelse er virksomhedens øverste ledelse, og man sidder der, fordi der er en forventning om, at man har noget...
Alle medlemmer af det øverste ledelsesorgan har samme retstilling. Denne ligestilling omfatter både rettigheder og pligter, bl.a. beføjelsen til at kræve oplysninger om selskabet, pligten til at deltage i arbejdet, reglen om at iagttage tavshedspligt, retten til at stemme og kravet på honorar. Udgangspunktet er således klart, skriver juridisk konsulent...
De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er et plus for bestyrelsesarbejdet. Jens Borelli-Kjær, bestyrelsesformand for den mindre elektronikvirksomhed Topsil Semiconductors, mener, at det danske system med medarbejdervalgte besty- relsesmedlemmer fungerer godt, og at det er et plus for bestyrelsesarbejdet. Men det kræver også at de medarbejdervalgte virkelig lægger sig i selen, siger han...
Samarbejdet mellem medarbejdervalgte og eksterne bestyrelsesmedlemmer har fundet en god balance i mange selskaber. Men der er også steder, hvor de eksterne bestyrelsesmedlemmer burde lukke mere op for de medarbejdervalgtes reelle deltagelse i bestyrelsesmøderne. Læs her nogle gode råd om, hvordan samarbejdet kan komme til at glide, og hvordan dagligdagen...
Langt over halvdelen af de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vurderer, at samarbejdet med den øvrige bestyrelse tilfredsstillende. 61 % af de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer vurderer, at samarbejdet med den øvrige bestyrelse ”i meget høj grad” eller ”for det mest” fungerer tilfredsstillende, mens 18% mener, at samarbejdet fungerer dårligt. 76 % af de medarbejdervalgte mener,...
X