Ejerlederens bestyrelse

Ejerlederens bestyrelse

Ejerlederne i dansk erhvervsliv rekrutterer fortsat nye bestyrelsesmedlemmer på grundlag af kandidaternes omdømme i lokalsamfundet og den tillid, som de nyder hos ejerlederen. Nye bestyrelsesmedlemmer hentes derfor stadig mest inden for ejerens private netværk. Med andre ord fokuseres der sjældent på målrettede funktionelle kompetencer, men mere på generel ledelseserfaring. Ejerlederne...
Hvem har reelt magten over virksomhedens fremtid? Er det aktionærerne, ledelsen eller medarbejderne? Da jeg i 90’erne læste på CBS, blev vi tudet ørerne fulde om, at virksomhederne for at overleve var nødsaget til at omstille sig fra at være produktions til markedsorienterede. Tendensen har siden bredt sig til...
Økonomisk krise og markedsafmatning bør bestemt ikke få erhvervsvirksomheder til at skrue ned for innovationsindsatsen. Snarere tværtimod, siger den anerkendte professor i innovation og entrepreneurship, Murray B. Low fra Columbia University i New York i dette interview med Nyhedsbrev for Bestyrelser, hvor han blandt andet peger på afgørende forudsætninger...
Ofte er en ejerledet virksomhed centeret omkring ejerlederen og er et produkt af dennes styrker og svagheder. En virksomhed, hvor styring og kontrol ikke altid bygger på systemer, men på direkte nærvær. Det går, så længe han eller hun er til stede, eller så længe virksomheden kan overskues fra...
Når en nystartet virksomhedsejer skal vurdere sit behov for en bestyrelse, skal han eller hun gøre sig sine behov for ekstern sparring klar og vælge den sammensætning og de kompetencer, som kan tilføre reel værdi og gøre en forretningsmæssig forskel. Heri ligger også, at man bør vælge den rigtige...
Det ses desværre ofte, at overivrige revisorer og advokater anbefaler og gennemfører løsninger for klienter omkring generationsskifte, der primært fokuserer på det økonomiske skifte - og ikke det ledelsesmæssig generationsskifte - med betydelige skadevirkninger til følge, skriver bestyrelseseksperten Teddy Wivel fra bestyrelsesportalen Bestyrelsen.dk i denne guide om generationsskifte. Når indehaveren...
Bestyrelsesskolen: For alle bestyrelser er det en væsentlig opgave at være opmærksom på bevarelse af ledelseskraften i virksomheden. I den ejerledede virksomhed er problematikken mere kompliceret end i andre virksomheder. Virksomheden vil ofte udgøre det væsentligste økonomiske fundament for ejerlederen og familien. Så selvfølgelig er virksomheden et væsentligt element...
Den store fordel for ejerledede virksomheder er muligheden for at handle og skabe resultater på kort sigt. Uden omfattende og tidskrævende analyser. Lederen/ejeren kender sin virksomhed og kan umiddelbart give sig i kast med krisehåndtering, skriver bestyrelseseksperten Teddy Wivel og beskriver fem konkrete udfordringer. SAS – det skandinaviske luftfartsselskab har...
En af de største udfordringer for familiefirmaer er at planlægge og sikre generationsskiftet. Det kræver især omtanke og forberedelse at sikre selskabet en „sund“ overdragelse fra stifteren til næste generation i familien eller til en ekstern ledelse eller nye ejere. I en analyse skriver konsulentfirmaet Spencer Stuart, at de familieejede...
X