Forbered din Bestyrelseskarriere

Forbered din Bestyrelseskarriere

Test

I dag er det ikke kun tidligere adm. direktører, som finder vej til bestyrelseslokalerne. Det er i høj grad også erhvervsfolk med en anden og mere specialiseret baggrund, skriver konsulentfirmaet Spencer Stuart i en guide for det nye bestyrelsesmedlem. Tidligere foretrak den siddende bestyrelsesformand nye bestyrelsesmedlemmer, der havde en baggrund...
Der er mange spørgsmål at stille, før man siger ja til at indtræde i bestyrelsen for et selskab. Men svarene på nogle af de vigtigste spørgsmål er fortrolige, så længe man er udenforstående. Derfor kan man først få et direkte svar på dem efter at man har truffet sin...
Selv om krav og forventninger til bestyrelserne er øget drastisk de seneste årtier, og selv om bestyrelsesarbejdet i samme periode er blevet professionaliseret, lever ånden fra det klassiske bestyrelsesarbejde i bedste velgående. Det viser årets udgave af PwC’s Annual Corporate Directors Survey . Dette billede tegner sig tydeligt, når bestyrelsesmedlemmer bliver spurgt,...
Gængs opfattelse af god selskabsledelse omfatter blandt andet, at det er positivt med uafhængige bestyrelsesmedlemmer, og at bestyrelsesmedlemmer ideelt skal begrænse antallet af andre tillidshverv for at have tid nok til bestyrelsesarbejde. Begge forhold indgår i de danske anbefalinger om god selskabsledelse. Men disse dogmer kan være baseret på...
Danmark er et af de vestlige lande, hvor der er færrest kvinder på direktionsgangene – langt færre end i ikke blot Norge og Sverige, men også færre end i lande som Storbritannien, USA og Belgien. Hvis man går ud fra, at forholdet ikke afspejler en særlig dansk mangel på...
Handlekraft hos topledelsen er en af de vigtigste egenskaber for at skabe værdi. Det gælder ikke blot på et personligt plan, men også i organisationer, hvor man risikerer, at forskellige beslutningstagere står i vejen for hinanden, eller hvor der slet og ret ikke er en kultur, der understøtter, at...
Det er en delikat proces for en bestyrelse at have afløsere klar til CEO-posten. På den ene side er det noget, man hele tiden skal være opmærksom på, og processen bliver som sådan aldrig afsluttet. På den anden side skal man heller ikke overgøre det: Det kan demotivere både...
Vejen mod den første bestyrelsespost vil for de fleste også være præget af nogle praktiske opgaver, ligesom enhver anden jobsøgning. Opgaverne omfatter blandt andet udarbejdelse af et godt CV, overveje hvordan man arbejder med et search firma og indstille sig på, hvordan søgeprocessen foregår, og forberedelse af interview med...
Brug dit netværk til positive og konstruktive ting – ellers kan det være svært overhovedet at skabe netværket. Det er i kort form budskabet i en ny undersøgelse fra Harvard Business School. Det har gennem de seneste årtier været en dyd at have et stort netværk, og medierne bringer jævnligt artikler...
X