Med en forventet sammensmeltning af den digitale og den fysiske verden i det kommende årti får de fleste globale techgiganter nye store udfordringer. De skal ud på et for dem ukendt territorium, mens ”gamle dages” giganter til gengæld får en ny chance. Skal de udnytte dén, skal de imidlertid oppe sig på den digitale front, vurderer Boston Consulting Group.

Her ved udgangen af 10’erne fremstår Amazon som verdens stærkeste, og af konkurrenterne mest frygtede, virksomhed. Det er ikke noget tilfælde. Amazon har sit udspring i den digitale verden, men den har formået at supplere de digitale styrkepositioner med meget dagligdags fysiske varer og ydelser. Amazon sidder på et kæmpestort distributionssystem, hvorfra bl.a. dagligvarer under virksomhedens eget brand bliver sendt ud til forbrugerne.

Tiderne skifter, påpeger konsulentfirmaet Boston Consulting Group (BCG) i en gennemgang af tendenser i 2020’erne: At en virksomhed er helt i front i dag, er ikke ensbetydende med, at den også vil være det om ti år. Helt ligesom de færreste af de virksomheder, der i dag er i den globale Top 10, målt på markedsværdi, var det for ti år siden.

BCG vurderer, at den helt overordnede trend, på vej ind i et nyt årti, er, at den digitale og den fysiske verden vil smelte sammen. Det kan give problemer for de virksomheder, der i dag kun er digitale. Og det kan give en ny chance til de gamle virksomheder fra den fysiske verden, der er blevet overhalet. Men de står kun til at vinde det tabte terræn tilbage, hvis de, samtidig med at holde fast i den fysiske verden, formår at matche nutidens tech-giganter på den digitale front.

Læs også:  Ligestilling i bestyrelsen – i teori og praksis

BCG ser overordnet otte trends, som konsulenthuset vurderer vil sætte retningen for det globale erhvervsliv i 20’erne: · Kunstig intelligens bliver hastigt bedre, og pionererne tænker videre end til, hvordan de kan bruge det til at spare omkostninger. De overvejer også, hvordan kunstig intelligens kan føde helt nye produkter og ydelser, og dermed skabe ny omsætning.

· Erhvervsmæssige økosystemer erstatter de klassiske virksomheder. Det vil sige, virksomhederne arbejder sammen på kryds og tværs, de deler viden, og i nogle tilfælde kan konkurrenten i ét segment være partneren i et andet.

· Som under industrialiseringen er teknologien nået til et punkt, hvor den ændrer såvel arbejdets natur som relationen mellem virksomhederne og deres ansatte og kunder. · Kinas fortsatte fremgang udfordrer i stadigt højere grad de institutioner, vesten har sat op for den internationale samhandel.

· Den økonomiske vækst falder, efterhånden som befolkningen aldres, også i nogle af de tidligere udviklingslande, og der bliver færre på arbejdsmarkedet til at forsørge stadigt flere ældre.

· Den teknologiske udvikling giver anledning til social og politisk uro. Herunder rejses der spørgsmål om virksomhedernes ansvar for et bæredygtigt samfund.

· Aktivistiske investorer vinder frem, bl.a. fordi privat kapital fylder stadigt mere i mange lande.

· Kombinationen og samvariationen af alt det ovenstående gør prognoser og kvalitative forudsigelser usikre.

Læs også:  Klargøring til salg eller ejerskifte

Med forbehold for det sidste – at det aldrig bliver som forudsagt, fordi uforudsete ting sker, eller uerkendte sammenhænge slår igennem – synes det klart, at virksomheder på nogle afgørende parametre må lære at tænke på helt nye måder.

BCG forudser, at konceptet stordriftsfordele bliver mindre fremtrædende. Det har været beskrevet på side ét i erhvervslederes grundbog gennem hele den industrialiserede tid. Her og nu, hvor enhver opstartsvirksomhed lægger vægt på skalerbare produkter eller services, synes det at have fået nyt liv. Men BCG forudser altså, at fokus i stedet vil skifte til skalafordele i virksomhedernes evne til at lære nyt, ud af de myriader af data, den moderne verden producerer.

BCG forudser også, at nogle defensive elementer i forretningsdrift vil blive vigtigere. Det handler ikke kun om at komme ud over stepperne og slå konkurrenterne – det vil være nok så vigtigt at være modstandsdygtig, når konkurrenterne kommer på banen med bedre ideer, produkter eller ydelser, end dem man selv har. Det vil ske, i en omskiftelig økonomi med erhvervsmæssige økosystemer, hvor man dårligt kan gennemskue, hvem der er ven, og hvem der er fjende. Tiden vil også vise, hvordan myndighederne forholder sig sådanne økosystemer, som har det med at komme til at dominere markedet. Men de er sværere at bryde op ved lov end de historiske monopoler har været.

Sten Thorup Kristensen