Bestyrelsesformandens Guide

Bestyrelsesformandens Guide

Gængs opfattelse af god selskabsledelse omfatter blandt andet, at det er positivt med uafhængige bestyrelsesmedlemmer, og at bestyrelsesmedlemmer ideelt skal begrænse antallet af andre tillidshverv for at have tid nok til bestyrelsesarbejde. Begge forhold indgår i de danske anbefalinger om god selskabsledelse. Men disse dogmer kan være baseret på...
Det seneste årtis øgede fokus på bestyrelsens sammensætning med de rette fagkompetencer er mere eller mindre skudt ved siden af. Den amerikanske tænketank Conference Board har netop udgivet en Directors Note med overskriften ”The Impact of Board Dynamics om Shareholder Value Creation”, som påviser, at bestyrelsens værdiskabelse er langt...
At skabe en virksomhedskultur handler ikke om at topchefen stiller sig op på en stol og læser op, hvordan virksomhedskulturen er, eller hvordan den skal være. Det handler heller ikke om at male kontoret en ny farve, eller at rundsende en skriftlig beskrivelse af virksomhedskulturen. Virksomhedskultur er noget man...
Mange selskaber og deres aktionærer har betalt en høj pris for, at bestyrelsen ikke tids nok eller grundigt nok har sørget for at have en efterfølger til CEO’en klar. Prisen kan falde i form af en periode med lammet ledelse, eller, næsten endnu værre, en periode med uhensigtsmæssig ledelse. Alligevel...
Fyr nogle af cheferne ved næste sparerunde, og frigør samtidig kreative energier i organisationen. Meget ledelse er bygget op omkring ordrer, og kontrol af at disse ordrer bliver efterlevet. Imidlertid vil mennesker ofte helt af sig selv gøre det, som er bedst for helheden. Så ideelt set skal topledelsen i...
Økonomisk Ugebrev Ledelse har gennem de seneste år flere gange beskrevet den revolution, som er rullet gennem de danske bestyrelseslokaler, især i større virksomheder. Det handler om en ekstrem grad af professionalisering, både i arbejdet, men også i sammensætning af den ”optimale” bestyrelse. Nu har konsulenthuset Kornferry sat tendensen...
Traditionelt har udvikling af funktionsledere handlet om at give dem instrumenter til at holde orden i deres del af butikken. Men en ny tendens vinder frem: Nu skal det også handle om at gøre lederne inspirerende for deres medarbejdere. Konsulenthuset Bain & Company gennemgår i en guide nogle hovedtræk i udviklingen...
Der er mange fordomme – positive såvel som negative – om hvad en militæruddannelse kan bruges til i erhvervslivet. En ny amerikansk undersøgelse viser, at militærbaggrunden i nogle sammenhænge er gavnlig, i andre tilfælde det modsatte. Det er meget længe siden, at stater i flæng gik i krig. Tilstedeværelsen...
En af de globale trends i bestyrelsesarbejdet består i, at man i højere grad end tidligere har arvefølgen i direktionen på plads. Med en række opsigtsvækkende udskiftninger af topchefer de seneste år har i hvert fald toppen af dansk erhvervsliv vist, at man er med på denne mode. Det...
X