Kvinder i Bestyrelsen

Kvinder i Bestyrelsen

Mangfoldighed i bestyrelser handler om langt mere end at få nogle kvinder med på holdet, og det er vigtigt, at bestyrelsen forventer sig andet og mere af de nye bestyrelsesmedlemmer, end at de repræsenterer en gruppe, der hidtil har set til fra sidelinjen. Sådan lyder et par væsentlige konklusioner...
Hvorfor taler virksomheder i jobopslag om ”krav” til ansøgerne, når den i virkeligheden mener ”ønsker”? En mere retvisende formulering er en af de simple metoder, som virksomheder kan bruge, hvis de ønsker en mere lige kønsfordeling i pipelinen af potentielle topledere. Mange store virksomheder har i dag en mere eller...
Økonomisk Ugebrev har gennemgået mangfoldighedsrapporter fra de 100 største danske virksomheder. I det følgende gengiver vi uddrag fra disse rapporter. Novo Nordisk skriver: ”DIVERSITY Target for the under-represented gender on the Board of Directors Novo Nordisk A/S In 2016, the Board of Directors of Novo Nordisk A/S adjusted its diversity ambition...
Spritnye oplysningskrav til mangfoldighed for de børsnoterede selskaber indskrives nu i årsregnskabsloven gældende fra regnskabsåret 2020. Ændringerne implementeres, fordi lovens hidtidige formuleringer ikke har levet op til gældende EU-direktiv, der definerer mangfoldighed langt mere vidtrækkende end blot opgørelse af kønsfordelingen i topledelsen. Alle børsnoterede og statslige aktieselskaber skal fra regnskabsåret...
Bestyrelserne i de 100 største danske virksomheder får fortsat flere og flere kvinder. Kvindeandelen i bestyrelserne blev øget i 19 ud af de 100 virksomheder fra 2016 til 2017, viser Økonomisk Ugebrevs årlige Top 100 Rating af Mangfoldighed. 34 bestyrelser har mere end 30 procent kvinder i bestyrelsen. Tolv...
Anbefalinger om fremme af kvinder på lederposter Engelsk erhvervsliv har i mange år været frontløbere omkring kvinder i selskabsbestyrelser. I en ny rapport konstateres det, at de frivillige bestræbelser på at få flere kvinder ind i virksomhedernes bestyrelse forløber fint. Men det vurderes også, at tiden nu er inde til...
Fra marts 2017: For over tre år siden blev det politisk vedtaget, at de 1400 største danske virksomheder skulle fastsætte måltal for kvinder i topledelsen, samt politikker for karrierefremme for kvinder. Mange virksomheder lever stadig ikke op til oplysningskravene. Erhvervsstyrelsen strammer nu nettet i regnskabskontrollen og over for revisorerne. I efteråret...
Tema: Top 100 mangfoldighed 2017. De største familieejede virksomheder i Danmark er førende på diversitet, mangfoldighed og generelle arbejdsmiljøforhold. Både Lego, Grundfos og Danfoss er at finde blandt top-4 selskaberne på ESG-ratingbureauernes oversigter over de bedste danske virksomheder i kategorien ”Diversity & Labor Rights”. De tre familieejede selskaber placerer sig...
Den 1. februar faldt modehuset Guess’ aktie med 15 procent. Der var ingen væsentlige selskabsspecifikke nyheder på dagen. Derimod udsendte fotomodellen Kate Udson et tweet, hvor hun udtrykte sin skuffelse ved, at ”det ikoniske womans brand stadig giver Paul Marciano magt som kreativ direktør.” Hvor informationen i selve tweetet var skrabet, var...
X