Kvinder i Bestyrelsen

Kvinder i Bestyrelsen

Bestyrelserne i de 100 største danske virksomheder får fortsat flere og flere kvinder. Kvindeandelen i bestyrelserne blev øget i 19 ud af de 100 virksomheder fra 2016 til 2017, viser Økonomisk Ugebrevs årlige Top 100 Rating af Mangfoldighed. 34 bestyrelser har mere end 30 procent kvinder i bestyrelsen. Tolv...
Anbefalinger om fremme af kvinder på lederposter Engelsk erhvervsliv har i mange år været frontløbere omkring kvinder i selskabsbestyrelser. I en ny rapport konstateres det, at de frivillige bestræbelser på at få flere kvinder ind i virksomhedernes bestyrelse forløber fint. Men det vurderes også, at tiden nu er inde til...
Sparsom effekt af lov om måltal for kønsmæssig sammensætning i bestyrelser. Uddrag fra en evalueringsrapport : ”Der (har) siden 2008 været en positiv udvikling i andelen af generalforsamlingsvalgte kvinder i bestyrelsen fra 9,6 pct. i 2008 til 15,2 pct. i 2017 i de undersøgte virksomheder i kortlægningen 2008-2017. I forhold til væksten i...
Regeringen i UK tager nu utraditionelle metoder i brug for at få flere kvinder i de engelske erhvervsvirksomheders bestyrelser. Sammen med erhvervsfolk har regeringen opstillet en oversigt over ”dårlige undskyldninger”, virksomhederne typisk anvender for at undgå flere kvinder i topledelsen. Det er sjældent at høre en erhvervsminister af borgerlig observans...
Selvom de store danske selskabers bestyrelser det seneste tiår har øget kvindeandelen i bestyrelserne ganske markant, halter vi stadig langt bagefter i en nordisk sammenligning, viser Spencer Stuarts årlige Nordic Board Index. Danmark halter voldsomt bagefter på kvinder i selskabernes direktioner. Men udlændinge udgør snart over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne. Den...
Den 1. februar faldt modehuset Guess’ aktie med 15 procent. Der var ingen væsentlige selskabsspecifikke nyheder på dagen. Derimod udsendte fotomodellen Kate Udson et tweet, hvor hun udtrykte sin skuffelse ved, at ”det ikoniske womans brand stadig giver Paul Marciano magt som kreativ direktør.” Hvor informationen i selve tweetet var skrabet, var...
Tema: Top 100 mangfoldighed 2017. De største familieejede virksomheder i Danmark er førende på diversitet, mangfoldighed og generelle arbejdsmiljøforhold. Både Lego, Grundfos og Danfoss er at finde blandt top-4 selskaberne på ESG-ratingbureauernes oversigter over de bedste danske virksomheder i kategorien ”Diversity & Labor Rights”. De tre familieejede selskaber placerer sig...
Fra marts 2017: For over tre år siden blev det politisk vedtaget, at de 1400 største danske virksomheder skulle fastsætte måltal for kvinder i topledelsen, samt politikker for karrierefremme for kvinder. Mange virksomheder lever stadig ikke op til oplysningskravene. Erhvervsstyrelsen strammer nu nettet i regnskabskontrollen og over for revisorerne. I efteråret...
Tiden er inde til at fokusere på konkrete initiativer for at fremme kvindernes vej til bestyrelseslokalerne. Engelsk erhvervsliv har i mange år været frontløbere omkring kvinder i selskabsbestyrelser. I en ny rapport konstateres det, at de frivillige bestræbelser på at få flere kvinder ind i virksomhedernes bestyrelse forløber fint. Men...
X