Praktisk Bestyrelsesarbejde Transformation og omstilling

Transformation og omstilling

Digital Tranformation: Danny Lange er måske et ikke et navn, der ringer en klokke hos de fleste ledere, innovatører og iværksættere. Men det burde det. Hvorfor? Fordi danske Danny Lange er hjernen bag machine learning og AI indsatsen hos både Amazon, Uber og nu Unity Technologies. Stifter af ListenLouder...
Over et årti præsterer kun et fåtal af erhvervslivets virksomheder et overnormalt afkast. Konsulenthuset McKinsey har analyseret, hvilke strategiske målepunkter, topledelsen skal ramme, for at være blandt de mest lønsomme. Viden om de afgørende målepunkter kan hjælpe med til at overvinde den modstand fra menneskelige og sociale faktorer, der...
På globalt plan er mange virksomheder langt bagud med at tage højde for den stadigt voksende trussel, som brud på it-sikkerheden udgør, viser et survey fra PwC. For bestyrelsen og topledelsen er det svært at forholde sig konkret til cybersikkerhed. Der sker jævnligt indbrud i it-systemer, og engang imellem er...
Trods solid global økonomisk vækst er virksomhedernes organiske vækst meget afdæmpet, og der skal kæmpes for hver millimeter. Benhård priskonkurrence i den nye digitale verden med øget effektivitet og faldende omkostninger gør det vanskeligt at skabe vækst på toplinjen. Men der er veje frem. Læs her: At udleje et værelse...
Det er lidt fortærsket at tale om nye industrielle revolutioner. Ikke desto mindre kan man argumentere for, at teknologier som robotter, internet of things og 3D-printere afgørende er ved at ændre spillereglerne i erhvervslivet og hele samfundet. Læs her 10-punkts plan for at redefinere virksomheden. I disse år ser man...
Sæt et positivt pejlemærke for, hvor virksomheden skal hen – så bliver det ikke helt så kontraintuitivt at være den, der slår benene væk under eget marked. Den danske taxabranche kom fint igennem den nye taxalov. Uber blev kørt af banen, og status quo blev i store træk opretholdt. Men...
Kunstig intelligens kommer til at forandre mangt og meget i erhvervslivet i de kommende år. Men i modsætning til andre digitale landvindinger, er det forholdsvis nemt at håndtere strategisk. Det er altså ikke svært at gå i gang – det vigtigste er, at man gør det hurtigt, så man...
Når der skal ske store transformationer i en virksomhed, må ledelsen gøre noget, der kan være imod dens intuition og instinkt: Nemlig at sende store dele af beslutningskompetencen videre til en række teams, der konkret skal gennemføre transformationen. Behovet for ydmyghed går igen i henseende til at tage imod...
Industri 4.0 er ikke blot på vej – den er her allerede; den er blot svær at overskue. Læs i denne artikel om, hvordan de virksomheder, der hidtil har haft succes med den nye teknologi, typisk har grebet tingene an. I dag ved ethvert barn, at opfindelsen af dampmaskinen i...
X