Praktisk Bestyrelsesarbejde Transformation og omstilling

Transformation og omstilling

I en tid, hvor corporate governance står meget højt på dagsordenen hos virksomheder, investorer og myndigheder, ligger der en ironi i, at den mest succesfulde virksomhed af dem alle – Apple – tilsyneladende er kommet til tops ved at gøre alt det, man ikke må: Da Steve Jobs i 1997...
Der er en god nyhed til dem, der får dårlig samvittighed, hver gang de hører endnu en lovsang om Big Data – fordi de fornemmer, at deres egen virksomhed ikke er kommet rigtigt med på vognen: De kan i så fald dele bekymringen med mange andre; selv blandt verdens...
I den seneste udgave af Økonomisk Ugebrev Ledelse gennemgik vi første del af en analyse fra den amerikanske tænketank Conference Board med titlen ”The Impact of Board Dynamics on Shareholder Value Creation.” Den indledende konklusion var, at det har langt større betydning for virksomhedens værdiskabelse, at bestyrelsens dynamik er i...
Erhvervsvirksomheder anvender i stigende omfang opkøb af andre virksomheder til at transformere deres forretning. Opkøbene handler i mindre omfang end tidligere om at øge volumen og opnå øget stordrift indenfor produktmarkeder, der ligner det eksisterende meget. Det kan ofte opnås billigere gennem organisk vækst. Sådan lyder konklusionen i en analyse fra...
For ikke så mange år siden var ”forandringsparathed” det store dyr i åbenbaringen. Når man ikke bruger begrebet i medarbejder- og organisationsudvikling så meget længere, er det måske fordi, det kom til at betyde alt, og dermed intet. Begrebet havde ikke megen anden effekt end at stresse medarbejdere, der...
Man kan ikke købe sig til god innovation. Det er en pointe, der er næsten umulig at forstå, i betragtning af at det f.eks. bliver regnet som en dyd for børsnoterede virksomheder at afsætte en stor del af omsætningen til forskning og udvikling. Ikke desto mindre er det, hvad...
Virksomheder har alle dage været bekymrede for deres omdømme og forsøgt at tage godt hånd om det. Men spørgsmålet er blevet stadig vigtigere i takt med, at virksomheder er blevet globaliserede og at internettet – og især de sociale medier – har gjort det muligt at sprede dårlige nyheder...
Erhvervslivet bør forberede sig på en ny virkelighed: Den digitale revolution vil løfte velstanden til nye højder. Men ikke alle vil blive mere velstående, og mange vil føle et socialt tab, selv om de materielt set bliver rigere. Der er nemlig udsigt til en massearbejdsløshed, som kun kan afbødes...
Mens mange stadig er benovede over de it-relaterede omvæltninger, vi har set det seneste tiår, kan vi endnu have den største til gode og lige foran os: Det handler om det, som på engelsk kaldes ”the internet of things”. Men som måske giver mere intuitiv mening i en dansk...
X