Praktisk Bestyrelsesarbejde Bestyrelsens Digital strategi

Bestyrelsens Digital strategi

Når Leonardo Da Vinci er gået over i historien som alle tiders bedste og dynamiske opfinder, er det ikke blot fordi han besad et unikt talent for at finde på nye måder at gøre ting på. Han besad også en anden egenskab: Han var struktureret og realistisk, når hans...
Det er bestyrelsens måske vigtigste opgave at godkende en strategi og tilse, at den bliver ført ud i livet. En undersøgelse af bestyrelsens praktiske arbejde med at holde øge med udførelsen, udarbejdet af professor emeritus John Kotter fra Havard Business School, viser, hvor vanskelig denne opgave er i praksis:...
De seneste år har der i Danmark været stigende fokus på både krænkelse af immaterielle rettigheder og ledelsesansvar. Hidtil har man dog sondret mellem ledelsens ansvar og virksomhedens ansvar. Typisk har virksomheden været part i sagerne om immaterialretlige krænkelser, hvorimod ledelsen, herunder direktøren, alene har været inddraget i ledelsesansvarssagerne....
I en tid, hvor corporate governance står meget højt på dagsordenen hos virksomheder, investorer og myndigheder, ligger der en ironi i, at den mest succesfulde virksomhed af dem alle – Apple – tilsyneladende er kommet til tops ved at gøre alt det, man ikke må: Da Steve Jobs i 1997...
Har man en virksomhed, skal man også have en strategi. Men det kan være sin sag at fastlægge én. Strategien er helt individuel for hver virksomhed, og der findes ikke en fast skabelon. På den anden side skal man heller ikke ende helt ovre i metafysikken. McKinsey søger i en...
58 % af de største selskaber på børsen i London har en officiel facebook-side. Men tager man de selskaber med, hvor andre – med venlig eller uvenlig hensigt – har lavet en facebook-side i selskabets navn, kommer tallet op på 85 %. Tallene stammer fra Linklaters nye guide om virksomheders anvendelse af...
Der er en god nyhed til dem, der får dårlig samvittighed, hver gang de hører endnu en lovsang om Big Data – fordi de fornemmer, at deres egen virksomhed ikke er kommet rigtigt med på vognen: De kan i så fald dele bekymringen med mange andre; selv blandt verdens...
Tænk engang over, hvad den omdiskuterede algoritmehandel på aktiemarkedet nøgternt set er: Det er maskiner, der har overtaget en væsentlig del af arbejdet fra analytikere, porteføljemanagere, aktiechefer og så videre. Nemlig opgaven at holde øje med og justere ind efter de små, tilfældige kursudsving. Tænk så også over, hvorfor algoritmehandlen...
Erhvervsvirksomheder anvender i stigende omfang opkøb af andre virksomheder til at transformere deres forretning. Opkøbene handler i mindre omfang end tidligere om at øge volumen og opnå øget stordrift indenfor produktmarkeder, der ligner det eksisterende meget. Det kan ofte opnås billigere gennem organisk vækst. Sådan lyder konklusionen i en analyse fra...
X