Annonce
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filtrer på kategorier
Årsbudget/likviditet
Årsforventning
Årshjul
Bestyr.evaluering
Bestyrelsens Arbejdsprocesser
Bestyrelsens Digital strategi
Bestyrelsens håndtering af risici
Bestyrelsens Information
Bestyrelsens Kompetencer
Bestyrelsens Kriseforebyggelse
Bestyrelsens Rapportering
Bestyrelsens Strategiarbejde
Bestyrelsesansvar
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesformandens Guide
Bestyrelsesformandens Guide|Forbered din Bestyrelseskarriere
Bestyrelsesformandens Guide|Kvinder i Bestyrelsen
Bestyrelseskompetencer
Bestyrelsesuddannelser
Branchetendens
CEO-profil & CEO-skift
Det lærte jeg om ledelse som iværksætter
Ejerlederens bestyrelse
Ekstern Kommunikation
Evaluering Af Ceo
Evaluering Revision
Featured
Featured|Toplederinterview
Forbered din Bestyrelseskarriere
Forbered din Bestyrelseskarriere|Praktisk Bestyrelsesarbejde
Formandens Opgaver
Generalforsamling
Generalforsamlingen
Halvårsstatus
Hr Politikker
Intern-Ekstern Kommunikation
IT & Digitalisering
IT & Digitalisering
Karriere
Kvinder i Bestyrelsen
Ledelse under COVID-krisen
Ledelse under Ukraine-krisen
Ledelsesvederlag
Mangfoldighed
Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer
Mine 5 vigtigste ledelseserfaringer
Praktisk Bestyrelsesarbejde
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesansvar
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesevaluering
Praktisk Bestyrelsesarbejde>CEO-profil & CEO-skift|Featured|Toplederinterview
Regnskabsaflæggelse
Revisorer
Risikostyring
Samfundsansvar
Strategi
Temaserier
Toplederinterview
Toplederkommunikation
Toplederlønninger
Transformation og omstilling
Uncategorized
Virksomhedskultur & Mangfoldighed
Vurdering Af Risici
White Paper for bestyrelser
Log ud Log ind

Guide: Ny æra kræver nyt lederskab

Hvordan ser lederskab ud i en æra, hvor turbulens og forandringer er normen? Ifølge McKinsey kræver det en omfattende ledelsesmæssig transformation, hvor man gør op med nogle af de outdatede holdninger, der stadig florerer på ledelsesgangene. Det betyder også et endeligt farvel til hierarki og bureaukrati.

Vi lever i en tid, hvor både udfordringer og muligheder kommer og går som aldrig før, en turbulent tid, så at sige. Så spørgsmålet er, hvilke organisationer der trives i sådanne urolige tider? I årtier har virksomheder været fokuseret på at bevare stabilitet og maksimere overskuddet for aktionærerne, som gik mindre op i den samfundsmæssige påvirkning. Men de fleste virksomheder har fundet ud af, at denne tilgang ikke passer i et 2023 med flere komplekse udfordringer – og sociale og miljømæssige krav kommer der ikke færre af.

Nye krav til virksomhederne betyder selvfølgelig også nye krav til toplederne. Tidligere har de mest anerkendte egenskaber hos ledere været domineret af maskuline værdier: stort fokus på indtjening, resultatorienteret, autoritær og kontrolleret. Disse karakteristika bør udvikle sig for at virksomheder også kan stå stærkt i fremtiden.

Henad vejen er der gradvist opstået en ny form for organisation, der sigter mod at være mere åben, fleksibel og tilpasningsdygtig. Konsulenthuset McKinsey mener, at denne nye tilgang er ved et vendepunkt, hvor flere virksomheder vil slutte sig til frontløberne, der allerede rider på bølgen.

Der fokuseres på at skabe bæredygtig og inkluderende vækst. Virksomhederne, der går forrest, udvikler nye arbejdsstrukturer med et netværk af selvstyrende teams. De fokuserer på samarbejde, autenticitet og co-creation. Konsulenthuset vurderer, at følgende fem skift omdefinerer lederskabet for en ny æra:

Fokus: Fra profit til indflydelse. Tidligere har virksomheder haft ensporet fokus på at maksimere profit. Selvom dette stadig er nødvendigt, er det ikke længere tilstrækkeligt. Nutidens virksomheder bør stræbe efter at maksimere værdi og indflydelse for alle – også til samfundet og planeten. For at sikre dette skifte bør ledere udvikle deres visionære evner: de bør skabe og forfølge et meningsfyldt formål. Hvor bevæger virksomheden sig hen, og hvad søger den at opnå?

Mennesker: Fra forventninger til helhed. Mange ledere har et ’arbejds-jeg’ og et ’personligt-jeg’. Nutidens ledere bør lære at bevæge sig ud over deres identitet som fagfolk og vise sig som et menneske, med modet til at være, og blive set som deres hele autentiske selv.

At bevæge sig mod en dybere personlig autenticitet er en nødvendig udvikling – en udvikling, der kun vil blive vigtigere i de kommende år, hvor automatisering kommer til at øge værdien af menneskeligt arbejde. Hensigten er, at bevæge sig ud over transaktionsbaserede relationer ved at lære hinanden at kende og dele værdier, tro, håb og frygt. Hvilken version af dig selv bringer du med på arbejde?
Organisation: Fra autoritet til partnerskaber.
Uigennemsigtige hierarkier og organisatoriske flaskehalse hører fortiden til. Nye måder at organisere arbejdet på udvikler sig stadig. Ved at skabe et netværk af selvstændige teams, der arbejder sammen med fokus på gennemsigtighed, tillid og samarbejde, får virksomheder en mere tilpasningsdygtig og effektiv organisationsstruktur.

Denne ændring kræver, at ledere går fra at modtage og give instruktioner op og ned ad hierarki-stigen til at være coaches, der guider selvstyrende teams. Denne tilgang kræver at man som leder giver lidt slip på magten.

Arbejdsgang: Fra kontrol til udvikling. Førende virksomheder i dag stræber efter at være i konstant udvikling: de udforsker, genererer ideer, eksperimenterer, skalerer op, skalerer ned og er altid i bevægelse. Ved at accelerere forandring og give plads til positive overraskelser og innovationer præsterer de konsekvent bedre end virksomheder, der forsøger at lægge den perfekte strategi og planlægge sig ud af alting. Det kræver, at ledere går fra at kontrollere – med fokus på risici – og i stedet motiverer med fokus på innovation og læring.

Værdiskabelse: Fra konkurrence til co-creation. I årtier har virksomheder fokuseret på at skabe konkurrencemæssige fordele for at opnå større andele af et allerede eksisterende marked. Selvom det stadig er essentielt at øge kundernes værdi, bør virksomhederne flytte fokus fra antagelsen om knappe ressourcer til at forstå og udnytte overfloden af tilgængelige muligheder ved at forme nye forretningsmodeller og systemer. Man går altså fra at optimere og eksekvere til at udøve dyb strategisk tænkning.

MAL

Du skal være abonnent for at læse denne artikel

249 kr. årligt
  • Søgbar videns-base med over 700 guides og artikler
  • Fokus på bestyrelsens aktuelle dagsordenener
  • Alt om bestyrelsesansvar, strategiarbejdet, kompetencer osv.
  • Opdateres løbende med aktuelle artikler og guides
  • Sikrer, at du er opdateret med al nyt om bestyrelsesarbejde
  • En guldgrube, hvis du forbereder en bestyrelseskarriere
  • Årsabonnement giver ubegrænset adgang

Seneste artikler

Seneste Temaer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

– og modtag Ole Borchs bog
“Succes i en dansk bestyrelse”

Når du trykker "modtag bogen" bliver du tilmeldt Bestyrelsesguidens ugentlige nyhedsbrev samt markedsføring via mail.

Gratis
e-bog

Log ind