Praktisk Bestyrelsesarbejde Bestyrelsens Arbejdsprocesser

Bestyrelsens Arbejdsprocesser

Hvilke egenskaber skal der til for at en topchef er i stand til at løse en særlig vanskelig problemstilling, der kræver nytænkning og risikovilje? Rekrutteringsfirmaet Russel Reynolds gennemgår fem karakteristika for topchefen eller mellemlederen, der besidder disse evner. Karsten Ree har et lidt blandet image i dansk erhvervsliv, eller i...
Den digitale revolution har endnu kun haft beskedne effekter på den finansielle afrapportering. Men det vil sandsynligvis ændre sig i de kommende år, så virksomhederne kommer i et kapløb om at tilfredsstille regnskabsbrugernes ønsker. For fire år siden ankrede A.P. Møller – Mærsk et af sine nye triple E-skibe op...
To afdelinger i samme virksomhed bliver gennemsnitligt ledet lige så forskelligt som to selvstændige virksomheder. Det er et af de overraskende resultater i et amerikansk studie, der på en ny måde måler anvendelsen af ledelsesinstrumenter og den praktiske værdi af dem. ”Management-lingo” bliver ofte omtalt nedladende om tidens buzzwords –...
Hvad er ligheden mellem en idealistisk chokoladevirksomhed og en producent af beton? Den er overraskende stor, konstaterede ledelsesforskeren Eric J. McNulty, da han interviewede to topchefer med meget forskellig baggrund. Ved det første indtryk udbyggede de to topchefer, henholdsvis Sophi Tranchell fra Devine Chocolate og Bill Sandbrook fra US Concrete,...
Alle taler om det, og der er også sket store fremskridt på området. Men hvordan afgør man, om et selskab, man leder – eller investerer i – har god selskabsledelse? Finanshuset Societe Generale har konstrueret en matematisk model til at afgøre sagen med en udregnet score. Kvaliteten af selskabers afrapportering...
Loven kræver, at der skal skrives et referat fra bestyrelsesmøderne, og at referatet skal underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. I denne kommentar skriver advokat Morten Samuelsson fra advokatfirmaet Kromann Reumert om formalia omkring bestyrelsesreferatet, og hvornår et bestyrelses- medlem bør overveje at trække sig fra bestyrelsen. (2005) Lovgivningen om aktieselskaber...
Systematisk selvevaluering i bestyrelsen kan styrke selskabsledelsen på en lang række felter, både når det gælder bestyrelsens overordnede effektivitet, de enkelte bestyrelsesmedlemmers performance og bestyrelsens relationer til direktionen. På baggrund af artiklen ”Evaluating Boards and Directors” i tidsskriftet ”Corporate Governance” gennemgår vi, hvordan virksomheder kan styrke selskabets konkurrenceevne gennem en...
Systematisk selvevaluering i bestyrelsen kan styrke selskabsledelsen på en lang række felter. På baggrund af artiklen ”Evaluating Boards and Directors” i tidsskriftet ”Corporate Governance”gennemgår vi, hvordan virk- somheder kan styrke selskabets konkurrenceevne gen- nem en systematisk selvevaluering. Artikel nummer tre i artikelserien handler om, hvordan bestyrelsen kan tilrettelægge selve evalueringsprocessen....
Systematisk selvevaluering i bestyrelsen kan styrke selskabsledelsen på en lang række felter. På baggrund af artiklen ”Evaluating Boards and Directors” i tidsskriftet ”Corporate Governance” gennemgår vi, hvordan bestyrelsen kan styrke selskabets konkurrenceevne gennem en systematisk selvevaluering. Artikel nummer fire i artikelserien handler om de næste trin i tilrettelæggelsen af evalueringen....
X