Praktisk Bestyrelsesarbejde Bestyrelsens Arbejdsprocesser

Bestyrelsens Arbejdsprocesser

Det er bestyrelsens måske vigtigste opgave at godkende en strategi og tilse, at den bliver ført ud i livet. En undersøgelse af bestyrelsens praktiske arbejde med at holde øge med udførelsen, udarbejdet af professor emeritus John Kotter fra Havard Business School, viser, hvor vanskelig denne opgave er i praksis:...
Marketingdirektøren er sjældent blandt de øverste i ledelsens hierarki. Alligevel bliver han eller hun i praksis ofte tillagt en nøglerolle i virksomhedens bestræbelser på at slå konkurrenterne på salgsvæksten. Konsulenthuset Spencer Stuart anfører i en artikel i Forbes , at marketingdirektører ofte sidder tilbage med den fornemmelse, at de forventes at have...
I en tid, hvor corporate governance står meget højt på dagsordenen hos virksomheder, investorer og myndigheder, ligger der en ironi i, at den mest succesfulde virksomhed af dem alle – Apple – tilsyneladende er kommet til tops ved at gøre alt det, man ikke må: Da Steve Jobs i 1997...
Har man en virksomhed, skal man også have en strategi. Men det kan være sin sag at fastlægge én. Strategien er helt individuel for hver virksomhed, og der findes ikke en fast skabelon. På den anden side skal man heller ikke ende helt ovre i metafysikken. McKinsey søger i en...
Betragter man en tilfældig branche, vil man ofte se, at nogle virksomheder år efter år klarer sig bedre end andre. Så hvorfor kigger de dårligste virksomheder ikke blot over hækken og efterligner det, de dygtigste gør? Svaret er, at det gør de ofte også. Men beslutningskraft i en virksomhed handler...
58 % af de største selskaber på børsen i London har en officiel facebook-side. Men tager man de selskaber med, hvor andre – med venlig eller uvenlig hensigt – har lavet en facebook-side i selskabets navn, kommer tallet op på 85 %. Tallene stammer fra Linklaters nye guide om virksomheders anvendelse af...
I den seneste udgave af Økonomisk Ugebrev Ledelse gennemgik vi første del af en analyse fra den amerikanske tænketank Conference Board med titlen ”The Impact of Board Dynamics on Shareholder Value Creation.” Den indledende konklusion var, at det har langt større betydning for virksomhedens værdiskabelse, at bestyrelsens dynamik er i...
Handlekraft hos topledelsen er en af de vigtigste egenskaber for at skabe værdi. Det gælder ikke blot på et personligt plan, men også i organisationer, hvor man risikerer, at forskellige beslutningstagere står i vejen for hinanden, eller hvor der slet og ret ikke er en kultur, der understøtter, at...
Erhvervsvirksomheder anvender i stigende omfang opkøb af andre virksomheder til at transformere deres forretning. Opkøbene handler i mindre omfang end tidligere om at øge volumen og opnå øget stordrift indenfor produktmarkeder, der ligner det eksisterende meget. Det kan ofte opnås billigere gennem organisk vækst. Sådan lyder konklusionen i en analyse fra...
X