Praktisk Bestyrelsesarbejde Virksomhedskultur & Mangfoldighed

Virksomhedskultur & Mangfoldighed

En af de vigtigste opgaver for bestyrelsen og CEO er at sætte ”tonen på toppen”, dvs. at signalere til organisationen, hvilke værdier virksomheden har, samt hvordan man opfatter forhold som forretningsetik, virksomhedskultur og behandling af virksomhedens interessenter. På den måde går enhver virksomhedsleder foran som et eksempel...
Bestyrelsesmedlemmer og direktører har langt større respekt for formelle regler og logiske ræsonnementer, når de udfører deres hverv, end de har i deres private liv. Omvendt er det, når det gælder følelsen af personligt moralsk ansvar. Det er praktisk talt ikke-eksisterende i professionelle sammenhænge, viser en global undersøgelse. Selv...
Mange bestyrelser er bevidste om værdien af at have styr på virksomhedens kultur og måske justere den. Men det er svært, og de fleste bestyrelser opgiver på forhånd. Imidlertid er det ikke umuligt. Men det kræver først og fremmest tålmodighed og vilje til selvkritik hos ledelsen. Stort set enhver, der...
A.P Møller – Mærsks adm. direktør Niels Smedegaard Andersen kom i et usædvanligt problem denne uge. I JyllandsPosten udtrykte en række anonyme medarbejdere mistillid til deres topchef, fordi han kort før salget af halvparten i Dansk Supermarked havde givet det, medarbejderne med god ret opfattede som en forsikring om,...
De fleste virksomhedsledelser ved godt, at de bør lægge vægt på at tiltrække, fastholde og udvikle talenter. Men de ved nok ikke, hvor stor en betydning det faktisk kan have for virksomhedens økonomiske resultater. Faktisk tager alt for mange virksomheder let på talentplejen. Ifølge en undersøgelse præsterer virksomheder med den...
At skabe en virksomhedskultur handler ikke om at topchefen stiller sig op på en stol og læser op, hvordan virksomhedskulturen er, eller hvordan den skal være. Det handler heller ikke om at male kontoret en ny farve, eller at rundsende en skriftlig beskrivelse af virksomhedskulturen. Virksomhedskultur er noget man...
Selv en nok så god strategi kikser, hvis ikke man har de rigtige folk til at føre den ud i livet. Det er imidlertid lettere sagt end gjort, og som tidligere omtalt her på siderne er HR-politikken en af de afgørende parametre for, hvem der har succes, og hvem...
Cyber-kriminalitet bliver mere og mere almindelig, samtidig med at love og regler i stigende grad gør virksomhedernes ledelser ansvarlige for at gardere sig mod truslerne. Men for mange bestyrelser kommer snakken om cyber-kriminalitet til at lyde som gentagne advarsler om, at ”ulven kommer”, hvorfor man ikke gør tilstrækkeligt. Men...
Det er med blandede følelser, at man i disse år betragter virksomhederne bruge stadig flere ressourcer på at udføre lobbyaktiviteter på egen hånd: På den ene side er det i sig selv positivt, at politikere og myndigheder får flere informationer, inden de træffer små og store beslutninger. På den anden...
X