Praktisk Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesansvar

Bestyrelsesansvar

Tiden er inde til at fokusere på konkrete initiativer for at fremme kvindernes vej til bestyrelseslokalerne. Engelsk erhvervsliv har i mange år været frontløbere omkring kvinder i selskabsbestyrelser. I en ny rapport konstateres det, at de frivillige bestræbelser på at få flere kvinder ind i virksomhedernes bestyrelse forløber fint. Men...
Karrierekvinder i erhvervslivet er på vej frem i organisationerne, men det går langsommere end forventet. De større erhvervsvirksomheder arbejder for at fremme kvinder i organisationen. Men indsatsen er ikke tilstrækkelig helhjertet. Sådan cirka lyder meldingen til Økonomisk Ugebrev Ledelse, der har spurgt flere kvindelige erhvervsledere, direktører for Kvinfo og ligestillingsministeren...
Bogen ”Ny i Bestyrelsen” med undertitlen ”En introduktion til mod, magt, mening, medansvar og mavefornemmelse i bestyrelsesarbejdet” er en anderledes håndbog om bestyrelsesarbejde i mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. Den er især anderledes på to måder: For det første er den skrevet af en praktiker, som har mere erfaring med...
Udefra set var det nogle forholdsvis simple problemer med risikostyringen, der væltede læsset for OW Bunker. De kunne have været løst, og så havde virksomheden overlevet, om end det formentligt stadig var gået hårdt ud over aktiekursen. De bestyrelsesmedlemmer, der blev sat ind efter børsnoteringen, er formentlig blevet fanget...
Hvor meget skal bestyrelsen engagere sig i arbejdet med selskabets risikostyring? En hel del lyder budskabet i en artikel i det anerkendte tidsskrift ”Governance” med titlen ” Risk Oversight ”, som går tættere på bestyrelsens rolle i risikostyringen med fokus på identifikation og overvågning af de vigtigste strategiske risici. De opstiller en...
Som tillidsmand har man en viden, der er nyttig for virksomhedens bestyrelse, som skal forholde sig til hele virksomhedens virke. Michael Budolfsen, næstformand i Finansforbundet og politisk ansvarlig for forbundets uddannelse af medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, hilser debatten om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer (MAB’ere) meget velkommen. Men han afviser, at det er problematisk både...
Koordinering internt mellem de medarbejdervalgte kan bidrage til, at de fremstår samlet, således at den øvrige bestyrelse vil lytte mere. Derfor bør de medarbejdervalgte „cleare“ deres holdninger, inden selve mødet går i gang. I denne kommentar (2005) skriver lektor Caspar Rose, Ph.D., fra Handelshøjskolen i København, CKK, at systemet med...
Meget tyder på, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ofte ikke siger noget på bestyrelsesmøderne. Den hjemlige debat om god selskabsledelse bør sætte mere fokus på de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, mener Steen Thomsen, professor ved Handelshøjskolen København og leder af Center for Corporate Governance. Han vurderer ikke, at det på nuværende tidspunkt fungerer...
Igennem de senere år har der været et betydeligt fokus på direktions- og bestyrelsesansvar og det sker ofte rutinemæssigt, at der rejses betydelige erstatningskrav mod selskabers ledelse i kølvandet på finanskrisens mange økonomiske sammenbrud og konkurser. Samtidig er det blevet mere og mere almindeligt, at selskaber tegner ledelsesansvarsforsikringer (D&O...
X