Praktisk Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesansvar

Bestyrelsesansvar

Vi bringer her uddrag fra det nye mammutværk ”SMV Bestyrelsen – hele vejen rundt”, skrevet af advokat, adjungeret professor Carsten Fode fra KromannReumert og professor Mette Neville fra Aarhus Universitet. Afsnittet, vi gengiver med forfatternes tilladelse, handler om, hvordan de enkelte bestyrelsesmedlemmer bør forholde sig til bestyrelsesansvaret. Hvad kan det...
Læren fra Enrons kollaps. Med dommene den 25. maj 2006 over Kenneth Lay og Jeffery Skilling for konspiration og bedrageri blev det sidste kapital skrevet i sagaen om Enrons kollaps. Den amerikanske forening for bestyrelsesmedlemmer, National Association of Corporate Directors (NACD) har i den anledning gjort regnestykket op med en...
Bestyrelserne har i dag langt mere fokus på topdirektørens præstationer end tidligere. Hvor et direktørskifte for fem år siden ofte kun skete, hvis selskabet var konkurstruet, er lunten i dag meget kortere. Topdirektørens præstationer bliver vurderet i stadig flere selskaber. Men hvordan vurderer bestyrelsen egentlig „sin“ adm. direktør, hvis det...
Toplederne kan oftest deles op i to arketyper: Den indholds-orienterede og den kontekst-orienterede leder. Vi har tidligere i Ugebrev for Bestyrelser bragt artikel baseret på analysen „When CEOs Step up to Fail“ om den vanskelige overgangsperiode, hvor den succesfulde topchef bliver afløst af sin efterfølger. Analysen, som er udarbejdet af...
Etablering af en effektiv bestyrelse med de rette kompetencer og arbejdsprocesser er det vigtigste enkelt element indenfor god selskabsledelse. Sådan lyder vurderingen fra Canadian Coalition for Good Governance (CCGG), som har udarbejdet et omfattende sæt retningslinier for virksomhedernes oplysning om deres bestyrelser. CCGG understreger, at bestyrelsens kvalitet består af byggeklodser som...
Det kan være lige så vigtigt ikke at gemme private noter fra samme bestyrelsesmøde, som det er at udarbejde et fyldestgørende referat. Sådan lyder rådet i artiklen ”Best Practices for Documenting Board meetings” i tidsskriftet The Corporate Board (2010), som vi tidligere har beskrevet i ugebrevet. Overordnet er det vigtigt, at...
Bestyrelsen bør grundigt overveje om den skriftlige dokumentation omkring bestyrelsesarbejdet er tilstrækkelig. Rejses der erstatningssager mod bestyrelsen kan det blive afgørende, at den kan dokumentere en række aspekter omkring bestyrelsesarbejdet, herunder beslutninger og beslutningsgrundlag. Med andre ord er det ikke sikkert, at alene et bestyrelsesreferat er tilstrækkeligt. Ifølge en artikel i...
Loven kræver, at der skal skrives et referat fra bestyrelsesmøderne, og at referatet skal underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. I denne kommentar skriver advokat Morten Samuelsson fra advokatfirmaet Kromann Reumert om formalia omkring bestyrelsesreferatet, og hvornår et bestyrelses- medlem bør overveje at trække sig fra bestyrelsen. (2005) Lovgivningen om aktieselskaber...
Systematisk selvevaluering i bestyrelsen kan styrke selskabsledelsen på en lang række felter. På baggrund af artiklen ”Evaluating Boards and Directors” i tidsskriftet ”Corporate Governance”gennemgår vi, hvordan virk- somheder kan styrke selskabets konkurrenceevne gen- nem en systematisk selvevaluering. Artikel nummer tre i artikelserien handler om, hvordan bestyrelsen kan tilrettelægge selve evalueringsprocessen....
X