Praktisk Bestyrelsesarbejde CEO-profil & CEO-skift

CEO-profil & CEO-skift

Masser af data beskriver hvem der sidder i bestyrelserne, fordelt på køn, alder, professionel baggrund og så videre. Derimod er der ikke meget fokus på, hvor længe bestyrelsesmedlemmer sidder på deres post. Men det skulle man måske lave om på, for ifølge en ny amerikansk undersøgelse har det konkret...
Måske var det held i uheld, da Danske Banks bestyrelse sidste år forbigik to stærke interne kandidater, for i stedet at udnævne sin egen formand til posten: På den måde havde man meget bekvemt afløseren lige ved hånden, da den valgte mand viste sig ikke at fungere tilfredsstillende alligevel....
Der er mange spørgsmål at stille, før man siger ja til at indtræde i bestyrelsen for et selskab. Men svarene på nogle af de vigtigste spørgsmål er fortrolige, så længe man er udenforstående. Derfor kan man først få et direkte svar på dem efter at man har truffet sin...
Selv om krav og forventninger til bestyrelserne er øget drastisk de seneste årtier, og selv om bestyrelsesarbejdet i samme periode er blevet professionaliseret, lever ånden fra det klassiske bestyrelsesarbejde i bedste velgående. Det viser årets udgave af PwC’s Annual Corporate Directors Survey . Dette billede tegner sig tydeligt, når bestyrelsesmedlemmer bliver spurgt,...
Marketingdirektøren er sjældent blandt de øverste i ledelsens hierarki. Alligevel bliver han eller hun i praksis ofte tillagt en nøglerolle i virksomhedens bestræbelser på at slå konkurrenterne på salgsvæksten. Konsulenthuset Spencer Stuart anfører i en artikel i Forbes , at marketingdirektører ofte sidder tilbage med den fornemmelse, at de forventes at have...
I nogle virksomheder er det en tradition, at nyansatte medarbejdere på deres første dag på jobbet bliver mødt af en buket blomster på skrivebordet. Det er en rigtig tanke, men blomsterne i sig selv er ikke nok. I sig selv er de en tom gestus. Men i den rette...
Da mangfoldighed er et af tidens plusord, finder succeshistorier om mangfoldighed i bestyrelserne ofte vej til medierne. Der er også noget om snakken – i hvert femte tilfælde er der signifikante positive effekter af bevidst at inkludere flere køn, etnicitet, aktionærtyper eller lignende. Men lige så tit er der...
IT er for mange virksomheder ”blot” et nyt instrument til at udføre kendte discipliner, såsom markedsføring eller logistik. Men det er også en disciplin i sig selv, og i kombination med professionaliseringen af bestyrelsesarbejdet har mange virksomheder verden over reageret ved at søge bestyrelsesmedlemmer, der har særlig indsigt på...
Gængs opfattelse af god selskabsledelse omfatter blandt andet, at det er positivt med uafhængige bestyrelsesmedlemmer, og at bestyrelsesmedlemmer ideelt skal begrænse antallet af andre tillidshverv for at have tid nok til bestyrelsesarbejde. Begge forhold indgår i de danske anbefalinger om god selskabsledelse. Men disse dogmer kan være baseret på...
X