Praktisk Bestyrelsesarbejde Bestyrelseskompetencer

Bestyrelseskompetencer

Anbefalinger om fremme af kvinder på lederposter Engelsk erhvervsliv har i mange år været frontløbere omkring kvinder i selskabsbestyrelser. I en ny rapport konstateres det, at de frivillige bestræbelser på at få flere kvinder ind i virksomhedernes bestyrelse forløber fint. Men det vurderes også, at tiden nu er inde til...
Sparsom effekt af lov om måltal for kønsmæssig sammensætning i bestyrelser. Uddrag fra en evalueringsrapport : ”Der (har) siden 2008 været en positiv udvikling i andelen af generalforsamlingsvalgte kvinder i bestyrelsen fra 9,6 pct. i 2008 til 15,2 pct. i 2017 i de undersøgte virksomheder i kortlægningen 2008-2017. I forhold til væksten i...
Den større diversitet i bestyrelserne gør det mere relevant end tidligere at forholde sig aktivt til kulturen inde i bestyrelseslokalet. SpencerStuart bidrager med fire spørgsmål, medlemmerne kan stille sig selv for at skabe den optimale kultur i bestyrelsen. Virksomhedskultur er oppe i tiden. Bestyrelser bliver konstant mindet om, hvor vigtig...
Machine learning og Al kan forandre, hvordan du arbejder og innoverer. Digital Tranformation: Danny Lange er måske et ikke et navn, der ringer en klokke hos de fleste ledere, inno­vatører og iværksættere. Men det burde det. Hvorfor? Fordi danske Danny Lange er hjernen bag machinele­arning og Al indsatsen hos både...
Selvom de store danske selskabers bestyrelser det seneste tiår har øget kvindeandelen i bestyrelserne ganske markant, halter vi stadig langt bagefter i en nordisk sammenligning, viser Spencer Stuarts årlige Nordic Board Index. Danmark halter voldsomt bagefter på kvinder i selskabernes direktioner. Men udlændinge udgør snart over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne. Den...
Hvilke egenskaber skal der til for at en topchef er i stand til at løse en særlig vanskelig problemstilling, der kræver nytænkning og risikovilje? Rekrutteringsfirmaet Russel Reynolds gennemgår fem karakteristika for topchefen eller mellemlederen, der besidder disse evner. Karsten Ree har et lidt blandet image i dansk erhvervsliv, eller i...
Kan vi blive ved med at stole på teorier om ledelse, som blev udviklet for adskillige årtier siden - længe før internettet kom til og blev udbredt? Hvad skaber succes for en leder i det meget foranderlige erhvervsklima, der følger af den digitale transformati­on i erhvervslivet? Svaret er blandt andet...
Vi kender alle det at træffe beslutninger på baggrund af intuition. Det vil ofte være særdeles berettiget. Men i andre tilfælde er intuitionen ikke funderet i nogen egentlige erfaringer, og så er det klogt at rådføre sig med kolleger, fremhæver McKinsey i denne guide. Nogle forskere satte sig engang for...
Hvert år tiltræder tusindvis af chefer nye lederstillinger. Deres måde at agere på i de første måneder på det nye job kan være afgørende for, om de bliver succesfulde eller ej. Alligevel får de ofte ikke særlig mange gode råd om, hvordan de skal forvalte deres nye lederrolle, skriver...
X