Praktisk Bestyrelsesarbejde Bestyrelseskompetencer

Bestyrelseskompetencer

Sparsom effekt af lov om måltal for kønsmæssig sammensætning i bestyrelser. Uddrag fra en evalueringsrapport : ”Der (har) siden 2008 været en positiv udvikling i andelen af generalforsamlingsvalgte kvinder i bestyrelsen fra 9,6 pct. i 2008 til 15,2 pct. i 2017 i de undersøgte virksomheder i kortlægningen 2008-2017. I forhold til væksten i...
Den større diversitet i bestyrelserne gør det mere relevant end tidligere at forholde sig aktivt til kulturen inde i bestyrelseslokalet. SpencerStuart bidrager med fire spørgsmål, medlemmerne kan stille sig selv for at skabe den optimale kultur i bestyrelsen. Virksomhedskultur er oppe i tiden. Bestyrelser bliver konstant mindet om, hvor vigtig...
Hvilke egenskaber skal der til for at en topchef er i stand til at løse en særlig vanskelig problemstilling, der kræver nytænkning og risikovilje? Rekrutteringsfirmaet Russel Reynolds gennemgår fem karakteristika for topchefen eller mellemlederen, der besidder disse evner. Karsten Ree har et lidt blandet image i dansk erhvervsliv, eller i...
Kan vi blive ved med at stole på teorier om ledelse, som blev udviklet for adskillige årtier siden - længe før internettet kom til og blev udbredt? Hvad skaber succes for en leder i det meget foranderlige erhvervsklima, der følger af den digitale transformati­on i erhvervslivet? Svaret er blandt andet...
Vi kender alle det at træffe beslutninger på baggrund af intuition. Det vil ofte være særdeles berettiget. Men i andre tilfælde er intuitionen ikke funderet i nogen egentlige erfaringer, og så er det klogt at rådføre sig med kolleger, fremhæver McKinsey i denne guide. Nogle forskere satte sig engang for...
Hvert år tiltræder tusindvis af chefer nye lederstillinger. Deres måde at agere på i de første måneder på det nye job kan være afgørende for, om de bliver succesfulde eller ej. Alligevel får de ofte ikke særlig mange gode råd om, hvordan de skal forvalte deres nye lederrolle, skriver...
Det kan tage lang tid at skabe gennemgribende forandringer i en organisation, og som oftest lykkes man slet ikke. Det kan skyldes modvilje ned igennem organisationen, men forskning viser, at modstanden kan bruges som en ressource og kompetence til hurtigere og vellykket implementering. De fleste ledere kan formodentligt nikke genkende...
Standardiserede opgørelser af medarbejdernes præstationer er direkte skadelige for virksomhederne – og skadevirkningen opstår også hos de medarbejdere, der får gode bedømmelser, hævder tre forskere. Tag livet af de performance ratings, som din virksomheds HR-afdeling udarbejder over medarbejderne, med det ædle mål at udvikle dem og give dem feedback i...
Selvmodsigende ledelse åbner muligheder, og netop det er den eneste farbare vej at betræde, hvis man som leder vil minimere risikoen for at blive disrupted. Boganmeldelse: Erhvervsforsker Søren Schultz Hansen og Research Director hos IDC Nordic Jan Horsager skriver i deres bog ”Digitaliseringens Paradokser” at unge vælger gymnasiet frem for...
X