Praktisk Bestyrelsesarbejde Bestyrelseskompetencer

Bestyrelseskompetencer

Talrige virksomheder har oplevet, at topchefen fra den ene dag til den anden ikke længere er i virksomheden. Og selv hvis det ikke skyldes interne stridigheder, men f.eks. ulykker eller sygdom, skaber det turbulens både indadtil og udadtil. På den baggrund er det tankevækkende, at hver tredje større virksomhed...
Ikke to virksomheder er ens, og derfor kan man naturligvis ikke opstille en fast skabelon for, hvem eller hvor mange, der bør sidde i selskabets bestyrelse. Derimod kan man godt systematisere selve processen med at identificere behovet og finde de hertil egnede kandidater. Det gør Conference Board i en ny...
Masser af data beskriver hvem der sidder i bestyrelserne, fordelt på køn, alder, professionel baggrund og så videre. Derimod er der ikke meget fokus på, hvor længe bestyrelsesmedlemmer sidder på deres post. Men det skulle man måske lave om på, for ifølge en ny amerikansk undersøgelse har det konkret...
Måske var det held i uheld, da Danske Banks bestyrelse sidste år forbigik to stærke interne kandidater, for i stedet at udnævne sin egen formand til posten: På den måde havde man meget bekvemt afløseren lige ved hånden, da den valgte mand viste sig ikke at fungere tilfredsstillende alligevel....
Komitéen for god Selskabsledelse skriver i sine anbefalinger (maj 2013), at bestyrelsen via en løbende dialog bør sikre, at den ’kender aktionærernes holdninger, interesser og synspunkter i relation til selskabet’. I kommentarerne til anbefalingen står, at formanden i den forbindelse bør agere på vegne af bestyrelsen. Partner Poul Lykkesfeldt...
Der er mange spørgsmål at stille, før man siger ja til at indtræde i bestyrelsen for et selskab. Men svarene på nogle af de vigtigste spørgsmål er fortrolige, så længe man er udenforstående. Derfor kan man først få et direkte svar på dem efter at man har truffet sin...
Selv om krav og forventninger til bestyrelserne er øget drastisk de seneste årtier, og selv om bestyrelsesarbejdet i samme periode er blevet professionaliseret, lever ånden fra det klassiske bestyrelsesarbejde i bedste velgående. Det viser årets udgave af PwC’s Annual Corporate Directors Survey . Dette billede tegner sig tydeligt, når bestyrelsesmedlemmer bliver spurgt,...
Marketingdirektøren er sjældent blandt de øverste i ledelsens hierarki. Alligevel bliver han eller hun i praksis ofte tillagt en nøglerolle i virksomhedens bestræbelser på at slå konkurrenterne på salgsvæksten. Konsulenthuset Spencer Stuart anfører i en artikel i Forbes , at marketingdirektører ofte sidder tilbage med den fornemmelse, at de forventes at have...
I nogle virksomheder er det en tradition, at nyansatte medarbejdere på deres første dag på jobbet bliver mødt af en buket blomster på skrivebordet. Det er en rigtig tanke, men blomsterne i sig selv er ikke nok. I sig selv er de en tom gestus. Men i den rette...
X