Annonce
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filtrer på kategorier
Årsbudget/likviditet
Årsforventning
Årshjul
Bestyr.evaluering
Bestyrelsens Arbejdsprocesser
Bestyrelsens Digital strategi
Bestyrelsens håndtering af risici
Bestyrelsens Information
Bestyrelsens Kompetencer
Bestyrelsens Kriseforebyggelse
Bestyrelsens Rapportering
Bestyrelsens Strategiarbejde
Bestyrelsesansvar
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesformandens Guide
Bestyrelsesformandens Guide|Forbered din Bestyrelseskarriere
Bestyrelsesformandens Guide|Kvinder i Bestyrelsen
Bestyrelseskompetencer
Bestyrelsesuddannelser
Branchetendens
CEO-profil & CEO-skift
Det lærte jeg om ledelse som iværksætter
Ejerlederens bestyrelse
Ekstern Kommunikation
Evaluering Af Ceo
Evaluering Revision
Featured
Featured|Toplederinterview
Forbered din Bestyrelseskarriere
Forbered din Bestyrelseskarriere|Praktisk Bestyrelsesarbejde
Formandens Opgaver
Generalforsamling
Generalforsamlingen
Halvårsstatus
Hr Politikker
Intern-Ekstern Kommunikation
IT & Digitalisering
IT & Digitalisering
Karriere
Kvinder i Bestyrelsen
Ledelse under COVID-krisen
Ledelse under Ukraine-krisen
Ledelsesvederlag
Mangfoldighed
Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer
Mine 5 vigtigste ledelseserfaringer
Praktisk Bestyrelsesarbejde
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesansvar
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesevaluering
Praktisk Bestyrelsesarbejde>CEO-profil & CEO-skift|Featured|Toplederinterview
Regnskabsaflæggelse
Revisorer
Risikostyring
Samfundsansvar
Strategi
Temaserier
Toplederinterview
Toplederkommunikation
Toplederlønninger
Transformation og omstilling
Uncategorized
Virksomhedskultur & Mangfoldighed
Vurdering Af Risici
White Paper for bestyrelser
ForsidePraktisk BestyrelsesarbejdeBestyrelsens ArbejdsprocesserUløste konflikter i bestyrelsen koster dyrt

Uløste konflikter i bestyrelsen koster dyrt

Konflikter i bestyrelsen. Opståede konflikter i erhvervslivets bestyrelser forbliver ofte uløste, og det kan have alvorlige konsekvenser for organisationen og selve virksomheden. Ifølge artiklen ”Conflicts in the Boardroom” i det anerkendte tidsskrift ”The Corporate Board” har uløste konflikter en lang række negative konsekvenser for bestyrelsesarbejdet. 49 % af de adspurgte bestyrelsesmedlemmer mener, at det er spild af bestyrelsens tid, og at det på den måde hæmmer arbejdet med andre vigtige emner. 45 % mener, at det fjerner bestyrelsens fokus på kerneforretningen. 43 % mener, at det går ud over tilliden mellem bestyrelsesmedlemmerne, og 27 % vurderer, at det går ud over selskabets langsigtede lønsomhed. Endelig mener 24 %, at det går ud over organisationens omdømme.

Ifølge undersøgelsen er de konflikter, der handler om personlige uoverensstemmelser ofte dem, der er vanskeligt at løse. Det kan eksempelvis være vedvarende modsætninger mellem bestyrelse og direktion, mellem formand og en fraktion i bestyrelsen, eller mellem forskellige fraktioner i bestyrelsen. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer kan det derfor være en vigtig kompetence for nogle af bestyrelsesmedlemmerne at kunne håndtere personlige uoverensstemmelse og egentlige følelsesmæssige modsætninger.

Specielle vanskeligheder i familieejede virksomheder Særligt i familieejede virksomheder kan det være vanskeligt at skille private familiemæssige konflikter fra konflikter i bestyrelseslokaler mellem familiemedlemmer indbyrdes og måske også eksterne bestyrelsesmedlemmer. Ofte forbliver konflikterne uløste, hvilket også angives som forklaring på, at mange bestyrelsesmedlemmer gerne vil have træning i at håndtere den menneskelige side af at løse konflikter. Det oplyses, at kun en lille del af bestyrelsesmedlemmerne er blevet uddannet i intern konflikthåndtering, forhandlingsledelse og styring af bestyrelsesmøder på en måde, så alle høres og synspunkter afvejes til alles tilfredshed.

Undersøgelsen viser, at de kvindelige bestyrelsesmedlemmer generelt finder det lettere at håndtere følelser og løse konflikter i bestyrelseslokalet. Forskellen mellem kønnene kommer også tydeligt frem, når man spørger til henholdsvis mænds og kvinders ”mest ønskede” kvalifikationer i bestyrelsesarbejdet. For kvinder er den næstmest fortrukne faglige kvalifikation ”forhandlingsevne”, lige efter ”evne til at føre komplicerede samtaler”. Men for mændene er forhandlingsevne kun den ottende mest foretrukne kvalifikation. For mændene var de mest ønskede kvalifikationer evne til at håndtere forskellige personligheder, evne til at give og modtage konstruktiv kritik og endelig generelle kommunikationsevner.

Følelsesmæssige og personlige modsætninger Forfatterne konkluderer, at de fleste uløste konflikter bunder i følelsesmæssige og personlige modsætninger i bestyrelseslokalet, ofte mellem forskellige fraktioner. De anbefaler, at bestyrelserne sætter ind med målrettet træning omkring disse spørgsmål, selvom der måske ikke er nogen klare opskrifter. Det påpeges, at det ofte handler om den ”menneskelige faktor” og at der skal anderledes træning til omkring interpersonelle relationer og konflikthåndtering.

• Som en generel case nævnes en konfliktsituation, hvor i bestyrelsen er en eller flere medlemmer, som mener de selv er ”overkvalificerede”, og hvor de har vanskeligt ved at lytte og acceptere andres synspunkter.

• Som en anden case nævnes en virksomhed, hvor CEO’en ikke var forandringsvillig og heller ikke risikovillig, og at det var ved at koste virksomheden livet.

• Som en tredje case på en konflikt nævnes, at en ny bestyrelse ved første møde var så uvenlig overfor CEO’en, at denne straks sagde op.

• Som en fjerde konflikt nævnes, at en bestyrelsesformand håndterede relationen til direktion og den øvrige organisation så ringe, at den øvrige bestyrelse tvang ham til at trække sig.

Forfatterne nævner det ikke direkte: Men umiddelbart skulle man tro, at vedvarende interne konflikter i bestyrelseslokalet kan være så destruktive, at det vil være bedst for selskabet og bestyrelsesarbejdet, at der sker udskiftning af den konfliktpart, der bedst kan undværes, eller som måske er mest ”besværlig”.

Seneste artikler

Seneste Temaer

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

– og modtag Ole Borchs bog
“Succes i en dansk bestyrelse”

Når du trykker "modtag bogen" bliver du tilmeldt Bestyrelsesguidens ugentlige nyhedsbrev samt markedsføring via mail.

Gratis
e-bog