Praktisk Bestyrelsesarbejde Bestyrelsens Strategiarbejde

Bestyrelsens Strategiarbejde

Medarbejdere er betydeligt mere produktive, når de oplever deres arbejde som meningsfuldt. Og det er ikke nær så svært, som man skulle tro at opnå den følelse. Heller ikke selvom produktet eller serviceydelsen fra virksomheden tilsyneladende er banalt. De unge, der kommer ind på arbejdsmarkedet i dag, skulle efter sigende...
Sæt et positivt pejlemærke for, hvor virksomheden skal hen – så bliver det ikke helt så kontraintuitivt at være den, der slår benene væk under eget marked. Den danske taxabranche kom fint igennem den nye taxalov. Uber blev kørt af banen, og status quo blev i store træk opretholdt. Men...
Erhvervslivets topledelser ved godt, at virksomhedskulturen er vigtig og måske endda afgørende for virksomhedens performance. Men topledelserne famler, når de faktisk skal gøre noget ved sagen, viser en ny undersøgelse. ”Kultur spiser strategier til morgenmad.” Dette skarpe synspunkt har management-guruen Peter Drucker formuleret. Og en ny undersøgelse fra blandt andet INSEAD viser, at der er stor opbakning...
Over et årti præsterer kun et fåtal af erhvervslivets virksomheder et overnormalt afkast. Konsulenthuset McKinsey har analyseret, hvilke strategiske målepunkter, topledelsen skal ramme, for at være blandt de mest lønsomme. Viden om de afgørende målepunkter kan hjælpe med til at overvinde den modstand fra menneskelige og sociale faktorer, der...
”Lad os lave nogle apps.” I karikeret form er det den tanke, man gør sig i mange hæderkronede store virksomheder, der kan se, at de digitale konkurrenter er hastigt på vej frem. Naturligvis er det ikke så enkelt. Men heldigvis kan det komplekse systematiseres, viser denne guide. En digitaliseringsproces, der...
Det er lidt fortærsket at tale om nye industrielle revolutioner. Ikke desto mindre kan man argumentere for, at teknologier som robotter, internet of things og 3D-printere afgørende er ved at ændre spillereglerne i erhvervslivet og hele samfundet. Læs her 10-punkts plan for at redefinere virksomheden. I disse år ser man...
Ofte hører man glade historier om små og store virksomheder, der har haft held med innovation. Men faktum er, at dette moderne begreb hensætter de fleste virksomheder i frustration og bekymring: De anser innovation for nødvendig. Men de mener ikke, de selv har nok fokus på innovation. En undersøgelse fra...
En virksomhed, hvor bestyrelsen grundigt forbereder én strategi om organisk vækst, er allerede bagude på point: De virksomheder, der har mest succes med at få del i den skrabede vækst i den vestlige verden, satser nemlig på flere heste. Selv om verden lige nu befinder sig i en højkonjunktur, ændrer...
Start forsigtigt og start med at stikke en tå i vandet frem for at gennemføre store hurtige projekter, der høster lavt hængende frugter. Sådan lyder rådet fra Boston Consulting Group (BCG). Med et hurtigt blik på kurslisterne må enhver bestyrelse og direktion med aktieoptioner drømme om, at deres selskab udvikler...
X