Praktisk Bestyrelsesarbejde Bestyrelsens Strategiarbejde

Bestyrelsens Strategiarbejde

De ejerledede virksomheder trækker i stigende grad professionelle erhvervsfolk ind i bestyrelserne. Men de nye kompetencer udnyttes slet ikke godt nok. Dels fordi erhvervsfolkene ikke bliver inddraget i alle væsentlige beslutninger, dels fordi de er for meget generalister og for lidt specialister, siger Hans Christian Madsen i interview om...
Det er bestyrelsens måske vigtigste opgave at godkende en strategi og tilse, at den bliver ført ud i livet. En undersøgelse af bestyrelsens praktiske arbejde med at holde øge med udførelsen, udarbejdet af professor emeritus John Kotter fra Havard Business School, viser, hvor vanskelig denne opgave er i praksis:...
Har man en virksomhed, skal man også have en strategi. Men det kan være sin sag at fastlægge én. Strategien er helt individuel for hver virksomhed, og der findes ikke en fast skabelon. På den anden side skal man heller ikke ende helt ovre i metafysikken. McKinsey søger i en...
I den seneste udgave af Økonomisk Ugebrev Ledelse gennemgik vi første del af en analyse fra den amerikanske tænketank Conference Board med titlen ”The Impact of Board Dynamics on Shareholder Value Creation.” Den indledende konklusion var, at det har langt større betydning for virksomhedens værdiskabelse, at bestyrelsens dynamik er i...
Hvis man vil være en vinder, skal man være ligeglad med, om man vinder. Dette udsagn er naturligvis sat på spidsen, men det udtrykker alligevel en almindelig erfaring i sportsverdenen: Der er altid en turnering på et niveau en tak højere oppe, og skal man nå sit ypperste, nytter...
Konflikter i bestyrelsen. Opståede konflikter i erhvervslivets bestyrelser forbliver ofte uløste, og det kan have alvorlige konsekvenser for organisationen og selve virksomheden. Ifølge artiklen ”Conflicts in the Boardroom” i det anerkendte tidsskrift ”The Corporate Board” har uløste konflikter en lang række negative konsekvenser for bestyrelsesarbejdet. 49 % af de adspurgte...
Corporate governance-bølgen har lagt en stor, ny arbejdsbyrde på bestyrelsesmedlemmerne. Selv om honorarerne de fleste steder også er gået op, er det noget, som skaber gnidninger rundt omkring. McKinsey har i en analyse fundet, at de mest effektive bestyrelsesmedlemmer simpelthen klarer det ved at bruge mere tid. For så...
Udefra set var det nogle forholdsvis simple problemer med risikostyringen, der væltede læsset for OW Bunker. De kunne have været løst, og så havde virksomheden overlevet, om end det formentligt stadig var gået hårdt ud over aktiekursen. De bestyrelsesmedlemmer, der blev sat ind efter børsnoteringen, er formentlig blevet fanget...
Erhvervslivets bestyrelser er begyndt at tænke mere langsigtet: Det kan skyldes, at virksomhederne i højere grad end tidligere oplever verden som urolig og omskiftelig. Mere simpelt kan det også skyldes, at man har lagt finanskrisens panik bag sig og har mere overskud til at se de lange linjer. Under...
X