Praktisk Bestyrelsesarbejde Bestyrelsens Strategiarbejde

Bestyrelsens Strategiarbejde

En kulturel norm er, at man ikke bevidst må søge at drage fordel af andres ulykke. Men det er ikke desto mindre en af spillereglerne i markedsøkonomien. Og de ledelser, der har selvdisciplin og brutalitet til det, kan tjene stort på en recession. Faktisk er det ofte her, de...
September er for mange bestyrelser den måned, hvor virksomhedens strategi får et eftersyn som forløber for budgettet for det kommende år. Mens de større virksomheder med en direktion og bestyrelse nødvendigvis må køre en mere formel strategiproces, vil den typiske mindre og mellemstore - ofte ejerledede - virksomhed ikke...
De ejerledede virksomheder trækker i stigende grad professionelle erhvervsfolk ind i bestyrelserne. Men de nye kompetencer udnyttes slet ikke godt nok. Dels fordi erhvervsfolkene ikke bliver inddraget i alle væsentlige beslutninger, dels fordi de er for meget generalister og for lidt specialister, siger Hans Christian Madsen i interview om...
Det er bestyrelsens måske vigtigste opgave at godkende en strategi og tilse, at den bliver ført ud i livet. En undersøgelse af bestyrelsens praktiske arbejde med at holde øge med udførelsen, udarbejdet af professor emeritus John Kotter fra Havard Business School, viser, hvor vanskelig denne opgave er i praksis:...
Har man en virksomhed, skal man også have en strategi. Men det kan være sin sag at fastlægge én. Strategien er helt individuel for hver virksomhed, og der findes ikke en fast skabelon. På den anden side skal man heller ikke ende helt ovre i metafysikken. McKinsey søger i en...
I den seneste udgave af Økonomisk Ugebrev Ledelse gennemgik vi første del af en analyse fra den amerikanske tænketank Conference Board med titlen ”The Impact of Board Dynamics on Shareholder Value Creation.” Den indledende konklusion var, at det har langt større betydning for virksomhedens værdiskabelse, at bestyrelsens dynamik er i...
Hvis man vil være en vinder, skal man være ligeglad med, om man vinder. Dette udsagn er naturligvis sat på spidsen, men det udtrykker alligevel en almindelig erfaring i sportsverdenen: Der er altid en turnering på et niveau en tak højere oppe, og skal man nå sit ypperste, nytter...
Konflikter i bestyrelsen. Opståede konflikter i erhvervslivets bestyrelser forbliver ofte uløste, og det kan have alvorlige konsekvenser for organisationen og selve virksomheden. Ifølge artiklen ”Conflicts in the Boardroom” i det anerkendte tidsskrift ”The Corporate Board” har uløste konflikter en lang række negative konsekvenser for bestyrelsesarbejdet. 49 % af de adspurgte...
Corporate governance-bølgen har lagt en stor, ny arbejdsbyrde på bestyrelsesmedlemmerne. Selv om honorarerne de fleste steder også er gået op, er det noget, som skaber gnidninger rundt omkring. McKinsey har i en analyse fundet, at de mest effektive bestyrelsesmedlemmer simpelthen klarer det ved at bruge mere tid. For så...
X