Praktisk Bestyrelsesarbejde Bestyrelsens Kriseforebyggelse

Bestyrelsens Kriseforebyggelse

Systematisk selvevaluering i bestyrelsen kan styrke selskabsledelsen på en lang række felter. På baggrund af artiklen ”Evaluating Boards and Directors” i tidsskriftet ”Corporate Governance”gennemgår vi her, hvordan bestyrelsen kan styrke selskabets konkurrenceevne gennem en systematisk selvevaluering. Artikel nummer fem i artikelserien gennemgår sidste trin i evalueringsprocessen: Nemlig hvordan resultaterne fra evalueringen...
Investorerne har gennem tiden været kritiske over flere af TDC’s strategiske beslutninger. Men kigger man efter, har selskabet faktisk også stået for strategiske perler. Det gælder for eksempel, da man i 2005 solgte De Gule Sider. McKinsey fremhæver i en artikel om hvordan markedsledende virksomheder håndterer disruption i deres egen forretning. I...
Med de nye muligheder i den digitale økonomi står erhvervslivets topledere med et vanskeligt dilemma: På den ene side er det positivt for forretningen at øge effektivitet, hastighed og innovationsmuligheder i den nye digitale verden. Men på den anden side følger i kølvandet på udviklingen med ny teknologi nye...
I en artikel i tidsskriftet Board & Directors fremhæves det, at bestyrelsens agtpågivenhed ofte blive sløret, efter at man i bestyrelsen har samarbejdet i mange år og lært at kende hinanden personligt og måske også socialt. Så kan der ofte være tendens til, at den gode dømmekraft sættes ud...
Ideen om, at virksomheder skal opmuntre potentielle whistleblowere til at afsløre ulovligheder, har for længst bredt sig til lovgivning og regelsæt. I Danmark dog kun som et løst formuleret punkt i anbefalingerne om god selskabsledelse. Men i hvert fald nogle virksomheder kan have en egeninteresse i sådan en ordning,...
Udefra set var det nogle forholdsvis simple problemer med risikostyringen, der væltede læsset for OW Bunker. De kunne have været løst, og så havde virksomheden overlevet, om end det formentligt stadig var gået hårdt ud over aktiekursen. De bestyrelsesmedlemmer, der blev sat ind efter børsnoteringen, er formentlig blevet fanget...
Hvor meget skal bestyrelsen engagere sig i arbejdet med selskabets risikostyring? En hel del lyder budskabet i en artikel i det anerkendte tidsskrift ”Governance” med titlen ” Risk Oversight ”, som går tættere på bestyrelsens rolle i risikostyringen med fokus på identifikation og overvågning af de vigtigste strategiske risici. De opstiller en...
Konflikter i bestyrelsen. Opståede konflikter i erhvervslivets bestyrelser forbliver ofte uløste, og det kan have alvorlige konsekvenser for organisationen og selve virksomheden. Ifølge artiklen ”Conflicts in the Boardroom” i det anerkendte tidsskrift ”The Corporate Board” har uløste konflikter en lang række negative konsekvenser for bestyrelsesarbejdet. 49 % af de adspurgte...
Risikostyring var på mode i midten af 00’erne: Store virksomheder arbejdede omhyggeligt med det, assisteret af højt betalte rådgivere, og erhvervsmedierne skrev alenlange artikler om emnet. Så meget mere skuffende var det, da man kom til efteråret 2008 og måtte konstatere, at der åbenlyst havde været store huller i...
X