Praktisk Bestyrelsesarbejde Bestyrelsens Kriseforebyggelse

Bestyrelsens Kriseforebyggelse

De ejerledede virksomheder trækker i stigende grad professionelle erhvervsfolk ind i bestyrelserne. Men de nye kompetencer udnyttes slet ikke godt nok. Dels fordi erhvervsfolkene ikke bliver inddraget i alle væsentlige beslutninger, dels fordi de er for meget generalister og for lidt specialister, siger Hans Christian Madsen i interview om...
Bestyrelsens syn på risikostyring skal opdateres med jævne mellemrum, og nytåret er en oplagt mulighed. I en guide fra amerikanske NACD Directorship opstilles en tjekliste på fem punkter, som faktisk kan kopieres ind i dagsordenen til første bestyrelsesmøde i det nye år. Vi gennemgår her de fem punkter: Aktualitet af risikoprofilen: Risikobilledet ændrer...
Risikostyring var på mode i midten af 00’erne: Store virksomheder arbejdede omhyggeligt med det, assisteret af højt betalte rådgivere, og erhvervsmedierne skrev alenlange artikler om emnet. Så meget mere skuffende var det, da man kom til efteråret 2008 og måtte konstatere, at der åbenlyst havde været store huller i...
Fokus på risikostyring er nu kommet så højt op på dagsordenen, at de professionelle investorer er parate til at stemme nej til valg af bestyrelsen, hvis risikostyringen er tyndbenet. Sådan er billedet i hvert fald hos internationale proxy advisor Institutional Shareholder Services (ISS), der har inddraget risikostyring som en...
Cyber-kriminalitet bliver mere og mere almindelig, samtidig med at love og regler i stigende grad gør virksomhedernes ledelser ansvarlige for at gardere sig mod truslerne. Men for mange bestyrelser kommer snakken om cyber-kriminalitet til at lyde som gentagne advarsler om, at ”ulven kommer”, hvorfor man ikke gør tilstrækkeligt. Men...
Konflikter i bestyrelsen. Opståede konflikter i erhvervslivets bestyrelser forbliver ofte uløste, og det kan have alvorlige konsekvenser for organisationen og selve virksomheden. Ifølge artiklen ”Conflicts in the Boardroom” i det anerkendte tidsskrift ”The Corporate Board” har uløste konflikter en lang række negative konsekvenser for bestyrelsesarbejdet. 49 % af de adspurgte...
Bestyrelser, hvor der altid er bred enighed om næsten alt, er ikke gode bestyrelser. En bestyrelse, hvor der næsten aldrig er debat, er ofte en inaktiv, passiv eller uengageret bestyrelse – med andre ord en ineffektiv bestyrelse, hedder det i en gennemgang i det anerkendte tidsskrift Corporate Board. I...
For IT-medarbejdere og -konsulenter vil det måske falde særligt naturligt at fortælle om sorger og især glæder på LinkedIn og andre sociale medier. Men det skal de helst lade være med, for der kan nemt være kriminelle, der følger med, og som leder efter dén detalje, der gør det...
Hvor meget skal bestyrelsen engagere sig i arbejdet med selskabets risikostyring? En hel del lyder budskabet i en artikel i det anerkendte tidsskrift ”Governance” med titlen ” Risk Oversight ”, som går tættere på bestyrelsens rolle i risikostyringen med fokus på identifikation og overvågning af de vigtigste strategiske risici. De opstiller en...
X