Praktisk Bestyrelsesarbejde Bestyrelsens håndtering af risici

Bestyrelsens håndtering af risici

Økonomisk krise og markedsafmatning bør bestemt ikke få erhvervsvirksomheder til at skrue ned for innovationsindsatsen. Snarere tværtimod, siger den anerkendte professor i innovation og entrepreneurship, Murray B. Low fra Columbia University i New York i dette interview med Nyhedsbrev for Bestyrelser, hvor han blandt andet peger på afgørende forudsætninger...
En af de største udfordringer for familiefirmaer er at planlægge og sikre generationsskiftet. Det kræver især omtanke og forberedelse at sikre selskabet en „sund“ overdragelse fra stifteren til næste generation i familien eller til en ekstern ledelse eller nye ejere. I en analyse skriver konsulentfirmaet Spencer Stuart, at de familieejede...
De seneste år har der i Danmark været stigende fokus på både krænkelse af immaterielle rettigheder og ledelsesansvar. Hidtil har man dog sondret mellem ledelsens ansvar og virksomhedens ansvar. Typisk har virksomheden været part i sagerne om immaterialretlige krænkelser, hvorimod ledelsen, herunder direktøren, alene har været inddraget i ledelsesansvarssagerne....
Bestyrelsens syn på risikostyring skal opdateres med jævne mellemrum, og nytåret er en oplagt mulighed. I en guide fra amerikanske NACD Directorship opstilles en tjekliste på fem punkter, som faktisk kan kopieres ind i dagsordenen til første bestyrelsesmøde i det nye år. Vi gennemgår her de fem punkter: Aktualitet af risikoprofilen: Risikobilledet ændrer...
Risikostyring var på mode i midten af 00’erne: Store virksomheder arbejdede omhyggeligt med det, assisteret af højt betalte rådgivere, og erhvervsmedierne skrev alenlange artikler om emnet. Så meget mere skuffende var det, da man kom til efteråret 2008 og måtte konstatere, at der åbenlyst havde været store huller i...
Fokus på risikostyring er nu kommet så højt op på dagsordenen, at de professionelle investorer er parate til at stemme nej til valg af bestyrelsen, hvis risikostyringen er tyndbenet. Sådan er billedet i hvert fald hos internationale proxy advisor Institutional Shareholder Services (ISS), der har inddraget risikostyring som en...
Cyber-kriminalitet bliver mere og mere almindelig, samtidig med at love og regler i stigende grad gør virksomhedernes ledelser ansvarlige for at gardere sig mod truslerne. Men for mange bestyrelser kommer snakken om cyber-kriminalitet til at lyde som gentagne advarsler om, at ”ulven kommer”, hvorfor man ikke gør tilstrækkeligt. Men...
Bestyrelser, hvor der altid er bred enighed om næsten alt, er ikke gode bestyrelser. En bestyrelse, hvor der næsten aldrig er debat, er ofte en inaktiv, passiv eller uengageret bestyrelse – med andre ord en ineffektiv bestyrelse, hedder det i en gennemgang i det anerkendte tidsskrift Corporate Board. I...
For IT-medarbejdere og -konsulenter vil det måske falde særligt naturligt at fortælle om sorger og især glæder på LinkedIn og andre sociale medier. Men det skal de helst lade være med, for der kan nemt være kriminelle, der følger med, og som leder efter dén detalje, der gør det...
X