Praktisk Bestyrelsesarbejde Bestyrelsens håndtering af risici

Bestyrelsens håndtering af risici

Bestyrelsesmedlemmer er sjældent helt unge, og stor erfaring er ikke et ubetinget gode, når man skal forstå og vurdere ny teknologi. Men det er ikke desto mindre en af bestyrelsens opgaver at gøre netop dét. En konsulent på området kommer med forslag til, hvordan man griber sagen an. Da Facebook-stifteren...
På globalt plan er mange virksomheder langt bagud med at tage højde for den stadigt voksende trussel, som brud på it-sikkerheden udgør, viser et survey fra PwC. For bestyrelsen og topledelsen er det svært at forholde sig konkret til cybersikkerhed. Der sker jævnligt indbrud i it-systemer, og engang imellem er...
I mange tilfælde slår beredskabet i tilfælde af f.eks. naturkatastrofer ikke til. Så må virksomheder her og nu i gang med at lægge en ny strategi, der skal anvendes med det samme. Processen er stressende, men også lærerig. En række virksomheder med aktiviteter i Mellemamerika har netop været igennem...
De fleste virksomheder har opgivet at forberede sig på den uforudsigelige ulykke, der fysisk eller på anden måde skader et større antal mennesker. Men det kan lade sig gøre – og erfaringen fra de virksomheder, som har gjort det, og siden har haft brug for det, viser, at det...
Virksomheders udfordringer med potentielle cyberangreb er blevet så alvorlige, at truslerne ikke længere kan betragtes som en IT-sag, men som et vigtigt emne på bestyrelsens dagsorden. Problemet handler om langt mere end hackerangreb. Cybertrusler er blevet så komplekse, at der bør lægges en strategi for at håndtere dem. En...
Systematisk selvevaluering i bestyrelsen kan styrke selskabsledelsen på en lang række felter, både når det gælder bestyrelsens overordnede effektivitet, de enkelte bestyrelsesmedlemmers performance og bestyrelsens relationer til direktionen. På baggrund af artiklen ”Evaluating Boards and Directors” i tidsskriftet ”Corporate Governance” gennemgår vi, hvordan virksomheder kan styrke selskabets konkurrenceevne gennem en...
Loven kræver, at der skal skrives et referat fra bestyrelsesmøderne, og at referatet skal underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. I denne kommentar skriver advokat Morten Samuelsson fra advokatfirmaet Kromann Reumert om formalia omkring bestyrelsesreferatet, og hvornår et bestyrelses- medlem bør overveje at trække sig fra bestyrelsen. (2005) Lovgivningen om aktieselskaber...
Det eneste, man kan være sikker på, er usikkerhed. Det er ikke mindst situationen efter valget af Trump som præsident, og det bliver ikke bedre af Brexit eller en mulig valgsejr til Marine Le Pen næste år. I hvert fald aktiemarkedet har foretaget konklusioner om den retning, den nye...
Det er ved at være slut med den mangeårige salgsmetode – at sælge en vare billigt og score gevinsten på det medfølgende forbrug – dét som har været metoden for telefonselskabers salg af mobiltelefoner, salget af printere og printerpatroner og salget af barberblade. Internettet har gjort det lettere at...
X