Annonce
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filtrer på kategorier
Årsbudget/likviditet
Årsforventning
Årshjul
Bestyr.evaluering
Bestyrelsens Arbejdsprocesser
Bestyrelsens Digital strategi
Bestyrelsens håndtering af risici
Bestyrelsens Information
Bestyrelsens Kompetencer
Bestyrelsens Kriseforebyggelse
Bestyrelsens Rapportering
Bestyrelsens Strategiarbejde
Bestyrelsesansvar
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesformandens Guide
Bestyrelsesformandens Guide|Forbered din Bestyrelseskarriere
Bestyrelsesformandens Guide|Kvinder i Bestyrelsen
Bestyrelseskompetencer
Bestyrelsesuddannelser
Branchetendens
CEO-profil & CEO-skift
Det lærte jeg om ledelse som iværksætter
Ejerlederens bestyrelse
Ekstern Kommunikation
Evaluering Af Ceo
Evaluering Revision
Featured
Featured|Toplederinterview
Forbered din Bestyrelseskarriere
Forbered din Bestyrelseskarriere|Praktisk Bestyrelsesarbejde
Formandens Opgaver
Generalforsamling
Generalforsamlingen
Halvårsstatus
Hr Politikker
Intern-Ekstern Kommunikation
IT & Digitalisering
IT & Digitalisering
Karriere
Kvinder i Bestyrelsen
Ledelse under COVID-krisen
Ledelse under Ukraine-krisen
Ledelsesvederlag
Mangfoldighed
Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer
Mine 5 vigtigste ledelseserfaringer
Praktisk Bestyrelsesarbejde
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesansvar
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesevaluering
Praktisk Bestyrelsesarbejde>CEO-profil & CEO-skift|Featured|Toplederinterview
Regnskabsaflæggelse
Revisorer
Risikostyring
Samfundsansvar
Strategi
Temaserier
Toplederinterview
Toplederkommunikation
Toplederlønninger
Transformation og omstilling
Uncategorized
Virksomhedskultur & Mangfoldighed
Vurdering Af Risici
White Paper for bestyrelser
Log ud Log ind
ForsidePraktisk BestyrelsesarbejdeBestyrelsens håndtering af risiciSådan sættes prisen på bestyrelsesforsikring

Sådan sættes prisen på bestyrelsesforsikring

Forsikringsselskabers risikovurdering bygger på forhold som virksomhedskultur og forretningsetik.

Når et forsikringsselskab tegner en ansvarsforsikring for bestyrelse og direktion i en virksomhed, går der forud en grundig vurdering af risici for ansvarssager. Det sker for at fastsætte den rigtige pris på bestyrelsesansvarsforsikringen, altså hvis forsikringsselskabet overhovedet ønsker at forsikre bestyrelsen.

Men hvad er det egentlig forsikringsselskabet kigger på, når risikoen for ansvarssager skal vurderes? Resultaterne i en omfattende undersøgelse af risikoparametrene ved vurdering af bestyrelsesansvarsforsikringer afslører, at der langt fra er tale om en forventelig analyse af finansielle risici (altså en basal regnskabsanalyse) og en analyse af traditionelle corporate governance parametre (som vi kender fra typiske governance anbefalinger).

En undersøgelse med titlen ”Predicting Corporate Governance Risk: Evidence from the directors’ & officers’ liability market,” som udarbejdet forskere viser, at selskabers governance praksis har stor betydning ved prisfastsættelsen af bestyrelsesforsikringer, og ringe governance endda kan betyde afslag på en forsikring, da forsikringsselskabet anser risikoen for at være for stor.

Forskerne har gennem interviews meget detaljeret kortlagt, hvordan forsikringsselskaber arbejder med at prisfastsætte forsikringspræmien, og på flere faktorer er praksis overraskende, men også meget logisk og forståelig. Resultaterne er unikke, fordi forsikringsselskaberne typisk betragter deres risikovurderingsproces som en fortrolig konkurrenceparameter, som de ikke ønsker at løfte sløret for.

Grundlæggende handler det om en grundig risikovurdering, hvori der både indgår en hel del ”hårde” faktorer som regnskabsanalyse og ”bløde” faktorer som virksomhedskultur, forretningsetik og ledelsens ry og rygte. Men traditionelle governance anbefalinger har altså mindre betydning, end man ellers kunne forvente.

Overordnet har de forskellige forsikringsudbydere hver deres proces, som dog indeholder mange af de samme elementer:

Første skridt er typisk, at selskabets ledelse udfylder et ansøgningsskema – med oplysninger om bestyrelsens og direktionens baggrund, erfaring og aktuelle status, om eventuelle tidligere erstatningssager mod ledelsen, om potentielle sager, som kan give anledning til søgsmål, og om forventede fremtidige M&A transaktioner.

Andet skridt er at forsikringsselskabet selv indhenter skriftlige dokumentation om selskabet: Hvilke branche drejer det sig om? (er det en moden industri, en vækstindustri eller en start up-virksomhed). Hvordan ser selskabets historie ud? Indgår M&A-transaktioner i selskabets historiske forretningsudvikling?

Er det sandsynligt med en restrukturering af selskabet? Oplysningerne hentes gennem regnskaber, offentlige registre, avisartikler, personaleblade, analyse af regnskaber og eventuelle børsmeddelelser, samt branchekilder.

Tredje skridt omfatter en møderække typisk med selskabets økonomidirektør, hvor selskabets forretningsmodel, strategier og risikobillede drøftes igennem. Der ses på bestyrelsens uafhængighed og eventuelle personrelationer mellem bestyrelse og daglig ledelse. For børsnoterede selskaber ses på aktiekursudviklingen, udviklingen i p/e-værdier og eventuel insiderhandel.

Der ses på revisors omdømme, regnskabspraksis, immaterielle anlægsaktiver og kundetilgodehavender. Men synsvinklen er grundlæggende forskellig fra aktieanalytikerne, som vurderer sandsynligheden for upside ved en investering. Forsikringsselskabet kigger på risici for downside (da de ikke har en upside). Og det fastslås, at der findes selskaber, som kan være gode investeringsobjekter, men som har for store ansvarsrisici.

Omvendt kan der være selskaber, som har et ringe afkastpotentiale, men som er en god kunde set gennem forsikringsselskabets briller. Undersøgelsen fastslår, at forsikringsselskaberne i deres vurdering af governance-risici lægger mest vægt på virksomhedskultur og forretningsetik.

Disse faktorer betragtes som vigtigere end andre governancefaktorer ved vurdering af selskabets risikobillede. En forsikringsmand forklarer det sådan: Ved vurdering af virksomhedens ansvarsrisici handler det om at finde ud af, hvordan ledelsen håndterer forskellige situationer, hvordan de opfatter deres målsætninger, og hvordan de har tænkt sig at nå disse målsætninger.

Dermed kommer man også ind i at skulle dekode virksomhedskulturen og forretningsetikken, både de formelle og uformelle normer, incitamentsstrukturen og risikoen for at topledelsen forfølger private interesser frem for virksomhedens interesse.

Artiklen er opdateret i 2022

Du skal være abonnent for at læse denne artikel

249 kr. årligt
  • Søgbar videns-base med over 700 guides og artikler
  • Fokus på bestyrelsens aktuelle dagsordenener
  • Alt om bestyrelsesansvar, strategiarbejdet, kompetencer osv.
  • Opdateres løbende med aktuelle artikler og guides
  • Sikrer, at du er opdateret med al nyt om bestyrelsesarbejde
  • En guldgrube, hvis du forbereder en bestyrelseskarriere
  • Årsabonnement giver ubegrænset adgang

Seneste artikler

Seneste Temaer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

– og modtag Ole Borchs bog
“Succes i en dansk bestyrelse”

Når du trykker "modtag bogen" bliver du tilmeldt Bestyrelsesguidens ugentlige nyhedsbrev samt markedsføring via mail.

Gratis
e-bog

Log ind