FINANS

Ledelse

Formue

Life Science

Samfundsansvar

Bestyrelsesguiden

Trader

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filtrer på kategorier
Årshjul
Bestyrelsens Arbejdsprocesser
Bestyrelsens Digital strategi
Bestyrelsens håndtering af risici
Bestyrelsens Kriseforebyggelse
Bestyrelsens Rapportering
Bestyrelsens Strategiarbejde
Bestyrelsesansvar
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesformandens Guide
Bestyrelsesformandens Guide|Forbered din Bestyrelseskarriere
Bestyrelsesformandens Guide|Kvinder i Bestyrelsen
Bestyrelseskompetencer
CEO-profil & CEO-skift
Ejerlederens bestyrelse
Featured
Featured|Toplederinterview
Forbered din Bestyrelseskarriere
Forbered din Bestyrelseskarriere|Praktisk Bestyrelsesarbejde
Formandens Opgaver
Generalforsamling
Intern-Ekstern Kommunikation
Kvinder i Bestyrelsen
Ledelse under COVID-krisen
Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer
Mine 5 vigtigste ledelseserfaringer
Praktisk Bestyrelsesarbejde
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesansvar
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesevaluering
Praktisk Bestyrelsesarbejde>CEO-profil & CEO-skift|Featured|Toplederinterview
Regnskabsaflæggelse
Temaserier
Toplederkommunikation
Toplederlønninger
Transformation og omstilling
Uncategorized
Virksomhedskultur & Mangfoldighed
Forside Praktisk Bestyrelsesarbejde Bestyrelsens Strategiarbejde Guide: Ti faser mod næste industrielle revolution

Guide: Ti faser mod næste industrielle revolution

Det er lidt fortærsket at tale om nye industrielle revolutioner. Ikke desto mindre kan man argumentere for, at teknologier som robotter, internet of things og 3D-printere afgørende er ved at ændre spillereglerne i erhvervslivet og hele samfundet. Læs her 10-punkts plan for at redefinere virksomheden.

I disse år ser man stadig oftere store hæderkronede virksomheder med en hundredårig forhistorie pludselig definerer sig på helt nye måder. Eksempelvis når Mærsk taler om, at man er en digital virksomhed. Netop dette at redefinere sig selv, er da også et nøglepunkt i PwC’s 10-punktsplan, som virksomheder kan følge i deres strategiske arbejde, for at være beredt på de nye tider:

1. Gentænk forretningsmodellen. Efterspørgselsmønstret vil ændre sig, og det må virksomheden prøve at forudse.

2. Byg en platform. Virksomheder har været vant til at tænke i værdikæder: Man producerer et antal varer eller ydelser, og så gælder det om at minimere omkostningerne til leverandørerne og at maksimere indtægterne fra kunderne. Sådan vil det naturligvis stadig være, men de færreste kan tænke enstrenget i fremtiden: Kunderne vil i færre og færre tilfælde gå efter blot en vare eller en ydelse, men i stedet efter en mere overordnet løsning på deres problem. Bilfabrikker skal f.eks. indstille sig på ikke at sælge biler, men at sælge transportløsninger, når og hvis biler bliver førerløse.

3. Tag udgangspunkt i kunderne. Igen et gammelt råd – det har alle dage været moderne at være kundeorienteret. Nu er der imidlertid kommet langt bedre muligheder på dette område, takket være den løbende dialog, man kan have på nettet, og muligheden for at følge kundernes adfærd. Vinderne vil være dem, som bedst forstår at udnytte disse muligheder, og i en række tilfælde har man set virksomheder gå på strandhugst i fremmede brancher, når kendskabet til kunderne kunne kapitaliseres på nye felter.

4. Opgrader de teknologiske kompetencer. Tyske bilfabrikanter har et ry for at levere biler af særlig kvalitet. Imidlertid bliver denne teknologiske fordel stadig mindre værd, i takt med at en større og større del af indmaden er baseret på software, som andre laver bedre. Bilfabrikanterne må altså stræbe efter at blive førende også på dette felt. Det tilsvarende fænomen vil gøre sig gældende i de fleste andre brancher.

5. Vær innovativ – også i det små. I al hypen om disruption overser man nemt, at det langt fra er alle brancher, der står foran afgørende omvæltninger, der stiller krav til total nytænkning. Men det innovative kan alligevel være vigtigt på den måde, at det er blevet nemmere at producere og markedsføre produkter i små serier. Og mange bække små giver som bekendt en stor å.

6. Brug data effektivt. Det handler om big data og hensigtsmæssig brug af dem.

7. Tænk nyt om finansieringen. Det er blevet mere almindeligt at finansiere sig med egenkapital, eventuelt rejst gennem aktieemissioner. Også factoring-lignende finansieringsformer er blevet mere almindelige globalt, fordi teknologien har gjort det nemmere for finansieringsselskabet at følge det enkelte salg. Udviklingen skyldes ikke kun, at långivere er blevet hårdere reguleret oven på finanskrisen. Moderne ydelser, hvor kunderne betaler i en abonnementsform eller lignende, gør det også mindre logisk at optage lån for at finansiere en enkeltstående investering. Der er ikke samme klare sammenhænge mellem investering og løbende afkast, som der hidtil har været.

8. Tænk over formål i en bred forstand. Den nye teknologi lægger generelt op til, at kunderne køber en løsning på et problem snarere end en vare eller ydelse, de kan bruge til selv at løse problemet. Ændringen vil også få kunderne til at stille større forventninger til virksomheden. Den skal på et dybere plan være solidarisk med kunden og det, som betyder noget for denne, og den skal også være der, når der opstår utilsigtede begivenheder i kundeforholdet.

9. Vær troværdig omkring data. Datahavet indebæ-rer ikke blot muligheder, men også små og store risici. Kunden skal være tryg ved, hvordan virksomheden indsamler og bruger personlige data og holder dem fortrolige. Det er også vigtigt ikke at irritere kunderne eller at være for nærgående.

10. Sæt mennesket før maskinen. Den oprindelige industrielle revolution gav anledning til nogle lidet menneskevenlige og ofte farlige eller miljøskadelige produktionsformer. Med de nye teknologier vil der igen være behov for at tænke nærmere over, at medarbejderne og omgivelserne skal kunne trives med de nye produktionsformer.


For enhver ledelse, såvel bestyrelsen som den daglige ledelse, er dagens orden, at innovation og udvikling af virksomheden konstant bør stå højt på dagsordenen.

Innovation lyder måske lidt langhåret. Men det handler i bund og grund om hele tiden at tilpasse virksomheden til kundernes behov og ønsker, at følge og helst være foran konkurrenterne og at være kreativ omkring, hvordan man gør tingene endnu bedre.

Med de kolossale forandringer i vores omverden, ændrer alle markedsvilkår sig hele tiden, og det går meget hurtigt. Heldigvis er der masser af gode praktiske råd om, hvordan man kan gribe opgaven an, uden at det bliver kompliceret. Læs her eksempler på, hvordan ledelsen kan gå til innovation som en mere struktureret arbejdsopgave.


Artikler i temaet:

Seneste artikler

McKinsey: Læren fra Coronakrisen kan anvendes i klimakrisen

Selv om der er forskelle på de to kriser, coronakrisen og klimakrisen, først og fremmest i relation til tidshorisonten, kan virksomhederne, når hverdagen melder...

Guide: Syv gode råd om bestyrelsens fokus efter krisen

Artikelserie om ledelse under og efter COVID-19 krisen: Mange bestyrelser har haft deres første oplevelser med faktiske krisesituationer, de hidtil kun har forberedt sig til på...

Derfor rekrutteres danske topchefer næsten altid eksternt

I udlandet vækker det opmærksomhed, når en virksomhed hyrer en CEO udefra, og de interne rekrutteringer udgør det store flertal – 83 procent viser...

Seneste Temaer