Bogen ”Ny i Bestyrelsen” med undertitlen ”En introduktion til mod, magt, mening, medansvar og mavefornemmelse i bestyrelsesarbejdet” er en anderledes håndbog om bestyrelsesarbejde i mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. Den er især anderledes på to måder: For det første er den skrevet af en praktiker, som har mere erfaring med problemramte virksomheder end de fleste andre. Det er altså alt andet end en teoribog, som der findes mange af, skrevet af konsulenter, handelshøjskolefolk og traditionelle jurister. For det andet er det en meget personlig bog, hvor forfatteren giver meget af sig selv, både når det gælder holdninger, beskrivelser og skrivestil.

Advokat Ole Borch fra BechBruun er ikke en af de advokater, som har sin erfaring fra nogle få advokatbestyrelsesposter i going concern-virksomheder uden de store bølgeskvulp. Som konkursadvokat i flere årtier har han befundet sig i orkanens øje og oplevet hundredevis af konkursramte eller nødlidende virksomheder, som skulle helt eller delvist reddes eller aflives. Han har altså fra første parket set, hvordan bestyrelser ikke har været dygtige nok, og hvor de svigtede. Han har også oplevet – og deltaget – i bestyrelsesarbejde i krisesituationer, hvor der skulle træffes lynhurtige og livsvigtige beslutninger den ene eller anden vej.

Ole Borch skriver i en epilog under overskriften ”Hvorfor har jeg skrevet denne bog?” Og svaret lyder som følger: ”Fordi jeg havde lyst til at skrive den, og fordi jeg synes, den manglede. Over 30 års erfaringer fra ledelsesarbejde i over 300 primært små og mellemstore virksomheder har givet mig endog stor lyst til at prøve at lade mine – både gode og knap så gode – erfaringer tilflyde mindre erfarne bestyrelsesmedlemmer i små og mellemstore virksomheder.” Ole Borch har formået at begå en bog, som aldrig bliver kedelig og som ikke over lange passager fortaber sig i kedelige formalia. Den balancerer glimrende mellem praktisk bestyrelsesarbejde i den virkelige verden, og nogle af de formelle spilleregler, som man ikke kan komme udenom. Forfatteren giver også gode råd til de kommende bestyrelsesmedlemmer. Ikke kun om, hvad man kan forvente af deres indsigt, men også hvad de skal forvente af selskaberne og deres bestyrelser.

Læs også:  Guide: Flerstrenget strategi mod organisk vækst

Ole Borch skriver ”at blive opfordret til sit første medlemskab af en bestyrelse er en forfremmelse. Det kan man glæde sig over, men der er ingen roser uden torne. Når man kommer i ledelsen, kommer man i en position, hvor man skal være med til at tage de svære beslutninger. De beslutninger, som påvirker, og for nogle påvirker negativt. Vælger man at acceptere en ledelsespost, vælger man samtidig at tage ansvar for at skulle tage sådanne beslutninger.” Bogen præges af, at forfatteren har oplevet mange virksomheder, hvor bestyrelsen afsporede virksomheden. Fokus er derfor blandt andet meget på, hvordan man undgår denne situation. Det handler blandt andet om at forstå og forholde sig kritisk til regnskabet. Det handler også om at forstå revisors rolle og nærlæse revisionsprotokollen, altså revisors interne meddelelsesbog til bestyrelsen. Alt dette er afgørende viden for bestyrelsesmedlemmer, der er indstillet på at virksomheden, de sidder i bestyrelsen for, ikke skal køre af sporet, med tilhørende risiko for bestyrelsesansvar, tab af omdømme og måske privatøkonomiske tab.

Bogen indeholder også nogle rigtige gode afsnit om praktisk bestyrelsesarbejde, beskrevet helt nede på jorden. Og afsnit om likviditet og ”cash is king” er nærmest ”must” læsning for uerfarne bestyrelsesmedlemmer, som i starten af bestyrelseskarrieren har svært ved at prioritere mellem meget vigtige fokuspunkter og mindre vigtige oplysninger. Ja, rigtig mange virksomheder gik under finanskrisen konkurs, fordi de løb tør for likviditet, og fordi banken havde smækket pengekassen i.

Læs også:  Samfundsansvar betaler sig - måske

Bogen er i passager endda, trods det lidt tørre emne, også underholdende med personlige anekdoter. Om vigtigheden af ledelsens klare og tydelige kommunikation henvises til Matthæusevangeliet kapital 5, hvori det hedder: ”Men i jeres tale skal et ja være et ja og et nej være et nej. Hvad, der er ud over det, er af det onde.” Og det understreges at ”fejl forbedrer” fortalt gennem en anekdote med en pointe om, at den, der ikke laver fejl, laver for lidt. Og den, der gentager en fejl, har et problem. Anekdoter er der flere af, men med nyttige pointer, som siger noget om, hvordan man bør forholde sig til bestyrelsesarbejdet.

ST
Ny i bestyrelsen, Ole Borch, 161 sider, 2015, Forlaget Frydenlund