Efter der er flyttet mere ansvar, magt og arbejde fra direktionen op i bestyrelsen, er vigtigheden af en dygtig bestyrelsesformand markant øget.

I denne artikel, som er baseret på en analyse i det ansete tidsskrift ”The Corporate Board” under overskriften ”What Makes A Great Board Chair?,” gives ti gode råd til den succesfulde bestyrelsesformand. Gennemgangen tager udgangspunkt i en rundspørge til 215 bestyrelsesmedlemmer i engelske selskaber.

De giver i svarene deres opfattelse af, hvad der skaber en fremragende bestyrelsesformand. Den korte konklusion er, at den gode bestyrelsesformand har erfaring fra tidligere succesfulde toplederposter og et bredt netværk i erhvervslivet. Han har evnen til at være ”til stede”, en høj integritet og er strategisk tænkende. Den dygtige bestyrelsesformand erkender, at hans hovedopgave er at lede bestyrelsen, og at han ikke skal lede hele selskabet.

Derfor er det meget vigtigt med et tillidsfuldt samarbejde mellem bestyrelsesformanden og koncernchefen, hvor formanden støtter den daglige ledelse, og hvor der er en klar arbejdsdeling mellem parterne. Bestyrelsesformanden skal også være god til interpersonelle relationer og have empati, evne at håndtere lederskab, være en god kommunikator og bevidst om sin egen rolle og fremtoning. Den fremragende bestyrelsesformand er også en god lytter, han er god til at bedømme andre, og han arbejder vedvarende for at styrke bestyrelsesarbejdet.

Evnen til at tøjle et stort ego: Èn af de adspurgte bestyrelsesmedlemmer siger, at de bedste bestyrelsesformænd også er gode til at tøjle eventuelle store egoer: ”Don’t allow ego to get in the way.” En anden udtaler, at arrogance gør det næsten umuligt at være en god bestyrelsesformand. Forfatteren påpeger, at netop i disse år, hvor bestyrelserne kommer til at spille en stadig vigtigere rolle, får bestyrelsesformanden større betydning. Undersøgelsen identificerer ti vigtige nøglefaktorer, som er afgørende for at gøre den middelmådige bestyrelsesformand til en fremragende bestyrelsesformand. I denne artikel  og de to næste ugebreve gennemgår vi bestyrelsesformandens ti succeskriterier:

Læs også:  Større kvalitet i bestyrelsesarbejdet 2/

1) Godt samarbejde mellem formand og topchef: Bestyrelsesformanden og den adm. direktør bør skabe et samarbejde, hvor de komplementerer og støtter hinanden, så de får 2 + 2 til at blive 5. De bør dele deres forståelse om dette samspil med den øvrige bestyrelse, så den forstår, hvordan de har indrettet fordelingen af opgaver og ansvar. I det optimale samarbejde opbygges der tillid og gensidig respekt i forhold mellem formand og adm. direktør.

Bestyrelsesformanden bør løbende være til at få fat i for direktøren, så direktøren efter behov kan trække på formanden som en slags mentor og velinformeret sparringspartner. Bestyrelsesformanden skal også løbende vurdere topchefens performance, og de bør begge erkende, at det er formandens opgave at foretage denne evaluering og om nødvendigt udskifte topchefen. Den gode formand rådgiver og udfordrer den adm. direktør i en positiv samarbejdsånd og ikke gennem konfrontation.

2) En god formand skal sørge for gennemsigtighed og åbenhed i bestyrelsesarbejdet: Den fremragende bestyrelsesformand skal skabe et samarbejdsklima i bestyrelsen, hvor alle bidrager til drøftelserne, hvor alle har en veludviklet fornemmelse af selskabets forretningsvilkår, og hvor alle har føling med de vigtigste drivkræfter bag selskabets værdiskabelse. I bestyrelsesarbejdet bør der drøftes alternative løsninger. Men når der er taget en beslutning i bestyrelsen, bør alle bakke op om den.

Læs også:  Kan vi lære om præstationsledelse fra sporten?

Den gode formand motiverer den adm. direktør til at søge input og sparring med bestyrelsen, så situationer med gummistempler undgås. Formanden bør guide topdirektøren om, hvilke materiale bestyrelsen skal præsenteres for og i hvilken form. Det er også formanden opgave at skabe en konstruktiv debat i bestyrelsen, så alle bestyrelsesmedlemmer forstår og er fokuseret på de aktuelle problemstillinger.

Endelig skal formanden sikre, at topdirektøren får et klart mandat fra bestyrelsen. Ifølge de adspurgte bestyrelsesmedlemmer er de menneskelige kvaliteter hos formanden næsten det vigtigste: ”It’s the character as a human being, not the function, which makes a great chairman. Humor and generosity are key qualities,” hedder det. Den dårlige formand afbryder de andre bestyrelsesmedlemmer og søger at dominere processerne – mere end at skabe det bedst mulige samarbejdsmiljø i bestyrelsen.