Annonce
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filtrer på kategorier
Årshjul
Bestyrelsens Arbejdsprocesser
Bestyrelsens Digital strategi
Bestyrelsens håndtering af risici
Bestyrelsens Kriseforebyggelse
Bestyrelsens Rapportering
Bestyrelsens Strategiarbejde
Bestyrelsesansvar
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesformandens Guide
Bestyrelsesformandens Guide|Forbered din Bestyrelseskarriere
Bestyrelsesformandens Guide|Kvinder i Bestyrelsen
Bestyrelseskompetencer
CEO-profil & CEO-skift
Ejerlederens bestyrelse
Featured
Featured|Toplederinterview
Forbered din Bestyrelseskarriere
Forbered din Bestyrelseskarriere|Praktisk Bestyrelsesarbejde
Formandens Opgaver
Generalforsamling
Intern-Ekstern Kommunikation
Kvinder i Bestyrelsen
Ledelse under COVID-krisen
Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer
Mine 5 vigtigste ledelseserfaringer
Praktisk Bestyrelsesarbejde
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesansvar
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesevaluering
Praktisk Bestyrelsesarbejde>CEO-profil & CEO-skift|Featured|Toplederinterview
Regnskabsaflæggelse
Temaserier
Toplederinterview
Toplederkommunikation
Toplederlønninger
Transformation og omstilling
Uncategorized
Virksomhedskultur & Mangfoldighed
Forside Praktisk Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesansvar Den succesfulde bestyrelsesformand 1/

Den succesfulde bestyrelsesformand 1/

Efter der er flyttet mere ansvar, magt og arbejde fra direktionen op i bestyrelsen, er vigtigheden af en dygtig bestyrelsesformand markant øget.

I denne artikel, som er baseret på en analyse i det ansete tidsskrift ”The Corporate Board” under overskriften ”What Makes A Great Board Chair?,” gives ti gode råd til den succesfulde bestyrelsesformand. Gennemgangen tager udgangspunkt i en rundspørge til 215 bestyrelsesmedlemmer i engelske selskaber.

De giver i svarene deres opfattelse af, hvad der skaber en fremragende bestyrelsesformand. Den korte konklusion er, at den gode bestyrelsesformand har erfaring fra tidligere succesfulde toplederposter og et bredt netværk i erhvervslivet. Han har evnen til at være ”til stede”, en høj integritet og er strategisk tænkende. Den dygtige bestyrelsesformand erkender, at hans hovedopgave er at lede bestyrelsen, og at han ikke skal lede hele selskabet.

Derfor er det meget vigtigt med et tillidsfuldt samarbejde mellem bestyrelsesformanden og koncernchefen, hvor formanden støtter den daglige ledelse, og hvor der er en klar arbejdsdeling mellem parterne. Bestyrelsesformanden skal også være god til interpersonelle relationer og have empati, evne at håndtere lederskab, være en god kommunikator og bevidst om sin egen rolle og fremtoning. Den fremragende bestyrelsesformand er også en god lytter, han er god til at bedømme andre, og han arbejder vedvarende for at styrke bestyrelsesarbejdet.

Evnen til at tøjle et stort ego: Et af de adspurgte bestyrelsesmedlemmer siger, at de bedste bestyrelsesformænd også er gode til at tøjle eventuelle store egoer: ”Don’t allow ego to get in the way.” En anden udtaler, at arrogance gør det næsten umuligt at være en god bestyrelsesformand. Forfatteren påpeger, at netop i disse år, hvor bestyrelserne kommer til at spille en stadig vigtigere rolle, får bestyrelsesformanden større betydning. Undersøgelsen identificerer ti vigtige nøglefaktorer, som er afgørende for at gøre den middelmådige bestyrelsesformand til en fremragende bestyrelsesformand. I denne artikel  og de to næste ugebreve gennemgår vi bestyrelsesformandens ti succeskriterier:

1) Godt samarbejde mellem formand og topchef: Bestyrelsesformanden og den adm. direktør bør skabe et samarbejde, hvor de komplementerer og støtter hinanden, så de får 2 + 2 til at blive 5. De bør dele deres forståelse om dette samspil med den øvrige bestyrelse, så den forstår, hvordan de har indrettet fordelingen af opgaver og ansvar. I det optimale samarbejde opbygges der tillid og gensidig respekt i forhold mellem formand og adm. direktør.

Bestyrelsesformanden bør løbende være til at få fat i for direktøren, så direktøren efter behov kan trække på formanden som en slags mentor og velinformeret sparringspartner. Bestyrelsesformanden skal også løbende vurdere topchefens performance, og de bør begge erkende, at det er formandens opgave at foretage denne evaluering og om nødvendigt udskifte topchefen. Den gode formand rådgiver og udfordrer den adm. direktør i en positiv samarbejdsånd og ikke gennem konfrontation.

2) En god formand skal sørge for gennemsigtighed og åbenhed i bestyrelsesarbejdet: Den fremragende bestyrelsesformand skal skabe et samarbejdsklima i bestyrelsen, hvor alle bidrager til drøftelserne, hvor alle har en veludviklet fornemmelse af selskabets forretningsvilkår, og hvor alle har føling med de vigtigste drivkræfter bag selskabets værdiskabelse. I bestyrelsesarbejdet bør der drøftes alternative løsninger. Men når der er taget en beslutning i bestyrelsen, bør alle bakke op om den.

Den gode formand motiverer den adm. direktør til at søge input og sparring med bestyrelsen, så situationer med gummistempler undgås. Formanden bør guide topdirektøren om, hvilke materiale bestyrelsen skal præsenteres for og i hvilken form. Det er også formanden opgave at skabe en konstruktiv debat i bestyrelsen, så alle bestyrelsesmedlemmer forstår og er fokuseret på de aktuelle problemstillinger.

Endelig skal formanden sikre, at topdirektøren får et klart mandat fra bestyrelsen. Ifølge de adspurgte bestyrelsesmedlemmer er de menneskelige kvaliteter hos formanden næsten det vigtigste: ”It’s the character as a human being, not the function, which makes a great chairman. Humor and generosity are key qualities,” hedder det. Den dårlige formand afbryder de andre bestyrelsesmedlemmer og søger at dominere processerne – mere end at skabe det bedst mulige samarbejdsmiljø i bestyrelsen.

Læs også anden artikel i denne serie på to: Den succesfulde bestyrelsesformand 2/


Bestyrelsesformanden er afgørende for bestyrelsens effektivitet og handlekraft, og derfor kan formanden meget let blive det element, som afgør om selskabet er succesfuldt eller på vej ud i en overlevelseskamp. Der er mange også danske eksempler på bestyrelsesformænd, som har været afgørende drivkræfter i større virksomheders turn around.


Artikler i temaet:

Seneste artikler

Jacob Aarup-Andersen: Her er mine fem vigtigste ledelseserfaringer

ISS-koncernens nye topchef, Jacob Aarup-Andersen, lægger afgørende vægt på at have et stærkt team omkring sig. Vil man have det fulde udbytte af samarbejdet...

NYTÅRSBREV FRA CHEFREDAKTØREN: Vi skærper profilen og tilpasser os ny omverden

Morten W. Langer Onsdag 06. januar 2021 Kære læser Virksomheden Økonomisk Ugebrev A/S og vores udgivelser er under konstant forandring ligesom den øvrige verden: Vi forsøger hele...

Tvede: Sådan vil Covid-19 forandre ledernes virkelighed

Toplederinterview: Finansmanden Lars Tvede giver her sit bud på, hvordan pandemien har accelereret en række tendenser, som får afgørende betydning for den virkelighed, man...

Seneste Temaer

Gratis 

e-bog

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

- og modtag Ole Borchs bog Succes I En Dansk Bestyrelse

Gratis 

e-bog

Tak for din tilmelding

Vi har sendt en mail, hvor du skal bekræfte din tilmelding

Hvis du allerede er tilmeldt, så modtager du en mail med bogen.