Bestyrelsesmedlemmer er sjældent helt unge, og stor erfaring er ikke et ubetinget gode, når man skal forstå og vurdere ny teknologi. Men det er ikke desto mindre en af bestyrelsens opgaver at gøre netop dét. En konsulent på området kommer med forslag til, hvordan man griber sagen an.

Da Facebook-stifteren Mark Zuckerberg tidligere var kaldt til høring i det amerikanske senat, endte det i nok så høj grad med at blive pinligt for nogle af de spørgende senatorer, der demonstrerede en dyb uvidenhed om, hvordan digitale medier fungerer som forretninger. Man kan grine af det, men det er et generelt vilkår, at folk, der er kommet op i årene, har svært ved at forstå ny teknologi – hvilket er en ulempe, hvis de samtidig er nået til en højtstående lederpost, f.eks. i en virksomhedsbestyrelse.

Maureen Conners fra San Fransisco, der er et erfarent bestyrelsesmedlem og rådgiver virksomheder om brugen af digitale værktøjer som vækstdrivere, kom i en nylig artikel med fem forslag til, hvordan den teknologisk ukyndige bestyrelse griber sagen an:

Vedtag en plan for teknologisk læring i bestyrelsen. Det er ikke kun i bestyrelsen, at man kan mangle viden – det gælder hele vejen ned gennem organisationen, og også dem, der i dag er unge, vil hurtigt blive ældre og have svært ved at forstå de nye redskaber, de ikke selv er flasket op med. Læringen kan bestå i efteruddannelse, seminarer og lignende, men der er også talrige gode muligheder for e-læring – i mangel af bedre er en søgning på Google eller Youtube en god start. Bestyrelsen kan også inddrage sig selv i programmet.

Læs også:  Bestyrelsen bør etablere risikoovervågning 1/

Udpeg eksperter. At det er hensigtsmæssigt, at der er en generel høj viden om teknologi i organisationen, står ikke i modsætning til, at nogle skal have det som opgave at besidde og forvalte særlig ekspertise. Det gælder naturligvis it-chefen og lederne i teknologirelaterede enheder. Men også udvalgte menige medarbejdere kan have denne funktion, ligesom det kan være relevant at tilknytte faste konsulenter.

Vurder de forskellige teknologier og deres implikationer for virksomheden. En af de opgaver, bestyrelsen med fordel kan stille direktionen, er at holde øje med de forskellige nye teknologier og fremlægge scenarier for, hvad de kan betyde for virksomheden. Dette kan både være positivt, hvis virksomheden kan vinde nye kunder, og negativt, hvis den kan blive disruptet. At udarbejde og opdatere sådanne scenarier kræver noget arbejdskraft, men er i øvrigt relativt ligetil.

Det svære er at holde øje med hvilke nye teknologier, der kommer op – det er en dynamisk verden fuld af buzzwords. Maureen Conners nævner kunstig intelligens, virtual reality, argumentet reality (hvor man kombinerer virkeligheden med en digitalt tilført dimension), voice activation, blockchain og selvkørende biler. Bemærk at big data og internet of things, som for få år siden blev betragtet som det helt store for fremtiden, er fraværende på listen.

Læs også:  Modtrækkene mod nutidens digitale bedragere

Tilfør bestyrelsen yderligere indsigter og kompetencer. Med alt, hvad man kan gøre for at hæve kompetenceniveauet i organisationen, kommer man ikke uden om, at også bestyrelsesmedlemmerne personligt skal løfte deres viden, eller i det mindste vedligeholde den viden, de har. Det er ikke nok, at man har en komite eller et enkelt til formålet udpeget medlem til at holde øje med den teknologiske udvikling. Bestyrelsesmedlemmerne kan tilkalde ekspertise i form af f.eks. konsulenter til alt fra læring til sparring. Den kan også kræve periodiske indberetninger fra de it- og risk management-ansvarlige, f.eks. i sammenhæng med kvartals- og årsrapporter.

Genovervej, hvem de kommende konkurrenter er.
A.P. Møller – Mærsk har udpeget Amazon som den største konkurrent i fremtiden. Det er måske endnu ikke klart for investorerne, hvad koncernens ledelse vil med den konstatering, men linjen i det er ifølge Maureen Conners rigtig nok: Almindeligvis ser virksomheder sig selv som en del af et marked, hvor de skal kæmpe mod et antal mere eller mindre veldefinerede, gamle konkurrenter. Men om få år kan konkurrencen komme fra en helt anden kant. Det er ikke givet, at det sker, men det er bestyrelsens opgave at være opmærksom på, at det kan ske, og at forestille sig hvor den nye trussel vil komme fra.