Mængden af ny teknologi er overvældende, og selv de virksomheder, der er allermest åbne for udviklingen, kan nemt miste overblikket og glemme at tænke strategisk. Det fører på verdensplan til enorme værditab, vurderer McKinsey. Konsulenthuset anbefaler at gribe sagen an ved i første omgang at identificere strategiske muligheder inden for fem forskellige dele af virksomhedens drift.

So ein ding müssen wir auch haben.

Sådan forholder mange virksomheder sig til al den nye teknologi, der er i gang med at erobre verden. Det mener McKinsey, og konsulenthuset ser denne tilgang som årsagen til, at virksomhederne må kæmpe en hård kamp for at opretholde afkastet til investorerne, på trods af at de med rette oplever sig selv som åbne over for nye metoder. Enorme gevinster ligger gemt i at tænke ny teknologi ind i en mere strategisk ramme, anføres i en guide . Her peges på fem overordnede områder, hvor det er muligt at øge enten omsætning eller lønsomhed:

Innovation relateret til produkter og ydelser. På et eller andet tidspunkt i enhver virksomheds historie må den have analyseret sig frem til, eller bare erfaret, at nogle potentielle kunder har et lidt anderledes behov. Ny teknologi gør det nemmere og/eller billigere at opfylde dette behov. Men det kan også være, at der er helt nye behov, som hverken producent eller kunder hidtil har været bevidste om, som det nu er muligt at opfylde. Tag en producent af høstmaskiner som eksempel. Behandling af data fra maskinen selv og andre kilder, f.eks. droner, gør det muligt at finjustere farten efter afgrødens tæthed og fugtighed, hvilket kan sætte landbrugeren i stand til at høste på andre tidspunkter, end han havde forestillet sig.

Læs også:  Karrierekuren 2/: De praktiske skridt

Fremstilling og levering. Det er evident, at robotter i dag kan klare meget arbejde, der hidtil er udført manuelt, og det med langt højere kvalitet. Eksempelvis kan 80 procent af fejl i svejsninger elimineres, når man skifter fra en menneskesvejser som efterfølgende bliver kontrolleret, til en robotsvejser med indbyttet maskinlæring for at reducere fejlprocenten yderligere. Den slags løsninger har virksomhederne naturligvis hørt om.

Salgsaktiviteter. Det er heller ikke nogen nyhed, at mere og mere handel foregår via nettet, og at nogle fordyrende led i distributionskæden på den konto kan skæres væk. Men igen mener McKinsey ikke, at virksomhederne er proaktive nok. Den omhyggelige sælger undersøger, hvilke digitale salgskanaler, der er optimale, og er opmærksom på at forskellige kundegrupper kan have forskellige præferencer for måden, de køber på. Det er også værdifuldt, at salgskanalen åbner mulighed for kommunikation den anden vej, således at producenten kan få værdifuld feedback.

Service efter salget. Mange industrivirksomheder ser i dag sig selv som servicevirksomheder, idet de har den største del af deres indtjening på at servicere det materiel, de én gang har leveret. Men hvor al værdi er ved at være suget ud af konceptet servicekontrakter i den hidtidige form, er der opstået nye muligheder ved at høste data om kundens brug af materiellet. Disse data giver mulighed for at knytte kunden til sig med præcis den service, kunden har brug for, og at stå sig bedre når materiellet skal fornyes. Og producenten har et meget bedre overblik end konkurrenterne over, hvad kundens reelle behov er.

Læs også:  Fra anbefalinger til god bestyrelsespraksis 1/

Administration. Endelig ser McKinsey en mulighed for en væsentlig besparelse på den gren, som direktionen selv sidder på: Administrationen. Også her handler det om at være hurtig til at tage nye teknologiske muligheder i brug. En stor del af denne gevinst kan opstå ved at bruge robotteknologi til så meget som muligt af den fodring af ERP-systemet, der i dag foregår manuelt. Specielt efter opkøb og fusioner, hvor to virksomheder skal smeltes sammen, er input til ERP-systemer i dag en bekostelig affære. Men det handler også om at automatisere økonomifunktioner, fra udsending af fakturer til opstilling af regnskaber, og at tjekke, hvad markedet tilbyder af billige cloud-løsninger.

Det er meget på én gang. McKinsey anbefaler, at man i forbindelse med strategiarbejdet identificerer projekter inden for hvert af de fem områder, og ud fra det prioriterer, hvor man vil går i gang først.

Sten Thorup Kristensen