Hvilke egenskaber skal der til for at en topchef er i stand til at løse en særlig vanskelig problemstilling, der kræver nytænkning og risikovilje? Rekrutteringsfirmaet Russel Reynolds gennemgår fem karakteristika for topchefen eller mellemlederen, der besidder disse evner.

Karsten Ree har et lidt blandet image i dansk erhvervsliv, eller i hvert fald hos os i erhvervspressen: Det er ubestrideligt, at han har skabt en formue fra bunden, men han har også tabt mange penge på fiaskoinvesteringer. I disse situationer har han udtalt sig på en måde, der viser, at hans måde at tænke og handle på langt fra er CBS-strømlinet.

Men når man gør hans regnebræt op: Den Blå Avis var en gigantsucces for ham. I de seneste år har han også set helt rigtigt ved at investere i kinesiske Alibaba. Han har tillige en god case for at hævde, at investeringen i Amagerbanken i virkeligheden var en stor succes, der blot blev ”stjålet”, da banken blev likvideret hen over hovedet på ham.

Det korte af det lange er, at Karsten Ree har en høj resultatintelligens. Her er en mand, der ikke blot én gang i sin karriere rammer plet, men som har gjort det igen og igen. På den måde er han en dansk pendant til f.eks. Elon Musk eller Steve Jobs.

Resultatintelligens hos toplederen er vigtig i en koncern, især hvis den står overfor en større strategisk transformation. Rekrutteringsfirmaet Russel Reynolds løfter i en artikel sløret for hvad man ser på, når man skal finde en lederaspirant med høj resultatintelligens. Der er fem parametre:

Læs også:  CEO’ens guide til at undgå tidsspilde

1. Kandidaten har en klar og definerbar vision for, hvad der skal ske, og deler derudfra udfordringen op i de komponenter, der skal til for at nå målet. Undervejs i processen følger han hyppigt op for at sikre sig, at alt går, som det skal.
2. Kandidaten er ensporet i sin bestræbelse på at få, hvad der skal til for at nå målet. Det kan være flere penge, flere medarbejdere eller noget tredje. Kandidaten vil således ofte være kendt som den, der laver larm, og som – måske til kollegers fortrydelse – alligevel bliver belønnet med de ønskede ressourcer.

3. Kandidaten sætter sig grundigt ind i, hvilke normer og regler der gælder. Men han undersøger samtidig, hvilke af dem, der kan bøjes, og hvilke som er mest hæmmende for at nå slutmålet.
4. Kandidaten søger de nødvendige samarbejdspartnere – og kun dem. Andre bliver sorteret fra, også selvom de har status, og omgivelserne presser på for, at de skal have en plads i projektet. Kandidaten er villig til at tage dette slagsmål og at være mål for kritik.
5. Kandidaten er realistisk ved evalueringer. Han ser et tilbageslag eller regulært nederlag i øjnene – men lader sig blot ikke stoppe af det. I stedet starter en intens søgning efter en anden vej, der vil føre frem til det ønskede mål.
Ud fra disse parametre kan bestyrelsen stille spørgsmål til en kandidat. Hvis situationen er, at virksomheden er trængt af nye konkurrenter eller ny teknologi, vil et oplagt første spørgsmål være, hvordan kandidaten vil gribe denne udfordring an. Det gode svar er, at han vil analysere situationen, herudfra definere en målsætning, og så igen ud fra dette vurdere, hvad der skal til for at nå den. Det dårlige svar vil være generaliserende og ukonkret.

Læs også:  Vejen til succesfuld transformation

Eksemplet Musk
For Russel Reynolds, der har et amerikansk udgangspunkt, er Elon Musk det store eksempel på høj resultatintelligens. I disse år går en stor del af hans tid med, hvad der ligner et vanvittigt projekt om at etablere en koloni på Mars. Men, som det påpeges: Hvis man nu engang har den vision, så er det den rigtige rækkefølge at sige det lige ud, og ud fra det begynde i det små og arbejde med omkostningseffektive raketopsendelser og så videre.

Og manden har haft succes med det før: I dag er fintech et buzzword og noget, som vi alle regner for en realitet. Men i 2000, da Elon Musk blev medejer af Paypal, virkede det endnu abstrakt for de fleste, at en nystiftet virksomhed ville konkurrere med en verden af giganter i den finansielle sektor. Paypal er aldrig blevet dominerende som andre netbaserede virksomheder er det i deres nicher. Men det overlevede blandt andet dot.com-krisen, og med et par hundrede mio. brugere har selskabet det stadigvæk godt.