Annonce
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filtrer på kategorier
Årsbudget/likviditet
Årsforventning
Årshjul
Bestyr.evaluering
Bestyrelsens Arbejdsprocesser
Bestyrelsens Digital strategi
Bestyrelsens håndtering af risici
Bestyrelsens Information
Bestyrelsens Kompetencer
Bestyrelsens Kriseforebyggelse
Bestyrelsens Rapportering
Bestyrelsens Strategiarbejde
Bestyrelsesansvar
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesformandens Guide
Bestyrelsesformandens Guide|Forbered din Bestyrelseskarriere
Bestyrelsesformandens Guide|Kvinder i Bestyrelsen
Bestyrelseskompetencer
Bestyrelsesuddannelser
Branchetendens
CEO-profil & CEO-skift
Det lærte jeg om ledelse som iværksætter
Ejerlederens bestyrelse
Ekstern Kommunikation
Evaluering Af Ceo
Evaluering Revision
Featured
Featured|Toplederinterview
Forbered din Bestyrelseskarriere
Forbered din Bestyrelseskarriere|Praktisk Bestyrelsesarbejde
Formandens Opgaver
Generalforsamling
Generalforsamlingen
Halvårsstatus
Hr Politikker
Intern-Ekstern Kommunikation
IT & Digitalisering
IT & Digitalisering
Karriere
Kvinder i Bestyrelsen
Ledelse under COVID-krisen
Ledelse under Ukraine-krisen
Ledelsesvederlag
Mangfoldighed
Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer
Mine 5 vigtigste ledelseserfaringer
Praktisk Bestyrelsesarbejde
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesansvar
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesevaluering
Praktisk Bestyrelsesarbejde>CEO-profil & CEO-skift|Featured|Toplederinterview
Regnskabsaflæggelse
Revisorer
Risikostyring
Samfundsansvar
Strategi
Temaserier
Toplederinterview
Toplederkommunikation
Toplederlønninger
Transformation og omstilling
Uncategorized
Virksomhedskultur & Mangfoldighed
Vurdering Af Risici
White Paper for bestyrelser
Log ud Log ind
ForsideForbered din BestyrelseskarriereFremtidsforskere om den nye normal efter COVID-19

Fremtidsforskere om den nye normal efter COVID-19

Institut for Fremtidsforskning har udarbejdet et ”karantæne-Kit”, der søger at give svar på, hvad der bliver det nye normale efter pandemitilstanden. Men også om balancen mellem arbejde og fritid bliver permanent ændret efter det, man kan betragte som verdens største eksperiment i fjernarbejde. Instituttet ser også 14 andre nye megatrends, som vi her gennemgår i uddrag.

I en introduktion til gennemgangen skriver Institut for Fremtidsforskning, at ”tider med ekstraordinære forandringer kræver tilpasning. Blandt vores kernekompetencer er at identificere mulighedsrum og risikoområder for samfundsaktører verden over.”

Instituttet har udarbejdet en præsentation, som kan læses i fuld længde her , og eksperterne søger at tegne et billede af de nye tendenser, som ses opstå i kølvandet på spredningen af COVID-19, herunder det globale samfunds reaktioner på pandemien.

Forskerne skriver, at de har identificeret, hvad man lærte under tidligere pandemier, og hvordan man kan anvende denne indsigt i ændrede megatrends til at forstå, hvordan det aktuelle chok vil påvirke verden og vores adfærd på den anden side af COVID-19 epidemien.

De forklarer, at megatrends er tektoniske plader, der bevæger sig under overfladen, og som er globale strømninger, der normalt har en levetid på 10-15 år. Institut for Fremtidsforskning arbejder som udgangspunkt med 14 sådanne megatrends, som på forskellige måder allerede har haft indflydelse på udbredelsen af smitten og påvirket samfundet. Det påpeges videre, at vi har begrænset kontrol over megatrends, og de har global effekt både før og efter den aktuelle epidemi. De vil også påvirke samfundet fremover, men det kan være, at retningen skifter efter den største aktuelle globale krise siden 2. verdenskrig.

Fremtidsforskerne fremhæver, at flere af de aktuelle megatrends faktisk hjælper os med at komme gennem krisen lettere end ellers:

Digitalisering: Den nye digitale verden har enorm indflydelse på den aktuelle situation, fordi den gør det muligt for mange af os at sidde hjemme og arbejde, men også at kommunikere direkte med kolleger og familie, som sidder hjemmeisoleret andre steder. I det hele taget gør videnssamfundet, at det er muligt at opretholde aktiviteten i store dele af samfundet, modsat i tiden med industrisamfundet og landbrugssamfundet.

Demokratiseringen af især internetbaserede tjenester og services betyder, at verden stadig har adgang til viden om, hvad der sker og kommunikation med andre. Netværkssamfundet har virkelig vist sit værd, i alt fra hjælp til de svageste og mest udsatte, og til at udveksle best practice for både private og professionelle om, hvordan man kommer bedst muligt gennem krisen, hedder det. Og endelig har det, der kaldes immaterialiseringen af ydelser og produkter betydet, at isolationen ikke på samme måde som tidligere har givet et forbrugschok, fordi meget af nutidens forbrug består af digitale tjenester, og onlinehandel har også givet nye muligheder.

Teknologisk udvikling: Vil vi se en ende på almindelige penge, da almindelige sedler og mønter er med til at sprede smitte? Vil der ske øget test af blockchain til eksempelvis politiske valg og afstemninger, så personer i mindre grad har brug for at mødes samme sted for at afgive stemmer? Vil udefrakommende personer blive automatisk testet for at kunne levere varer i karantænezoner?

Globalisering: Vil erhvervslivet regionalisere sin supply chain, så der i højere grad indgås aftaler med leverandører eller bygge fabrikker i sin hjemmeregion? Vil der ske øget globalt samarbejde, blandt andet for bedre at imødegå den slags smitteudbrud og spredning?

Accelerering & kompleksitet: Pandemi-chokket vil have færre konsekvenser for digitale og agile virksomheder. Betyder det, at der i samfundet og erhvervslivet lægges endnu mere vægt på at udvikle virksomheder og organisationer, som er digitale og agile?

Demografisk udvikling: Vil urbaniseringen – og trækket mod storbyerne – fortsætte i eftertiden, eller vil udviklingen vende den anden vej? Vil fødselsraterne forblive uændrede eller falde i kølvandet på COVID-19? Vil aldersmønsteret ændre sig over tid? Og vil Afrika som helhed være bedre til at modstå smitteudbredelsen på grund af en yngre befolkning?

Individualisering: Vil vi blive mere egocentriske og private for at beskytte os mod smitte, og vil vi vende os mere mod lokalsamfundet? Vil vi se en ny bølge af skilsmisser efter karantæneperioden, måske fordi ægtefolk har været mere sammen, end de kunne bære?

Morten W. Langer

Du skal være abonnent for at læse denne artikel

249 kr. årligt
  • Søgbar videns-base med over 700 guides og artikler
  • Fokus på bestyrelsens aktuelle dagsordenener
  • Alt om bestyrelsesansvar, strategiarbejdet, kompetencer osv.
  • Opdateres løbende med aktuelle artikler og guides
  • Sikrer, at du er opdateret med al nyt om bestyrelsesarbejde
  • En guldgrube, hvis du forbereder en bestyrelseskarriere
  • Årsabonnement giver ubegrænset adgang

Seneste artikler

Seneste Temaer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

– og modtag Ole Borchs bog
“Succes i en dansk bestyrelse”

Når du trykker "modtag bogen" bliver du tilmeldt Bestyrelsesguidens ugentlige nyhedsbrev samt markedsføring via mail.

Gratis
e-bog

Log ind