Annonce
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filtrer på kategorier
Årsbudget/likviditet
Årsforventning
Årshjul
Bestyr.evaluering
Bestyrelsens Arbejdsprocesser
Bestyrelsens Digital strategi
Bestyrelsens håndtering af risici
Bestyrelsens Information
Bestyrelsens Kompetencer
Bestyrelsens Kriseforebyggelse
Bestyrelsens Rapportering
Bestyrelsens Strategiarbejde
Bestyrelsesansvar
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesformandens Guide
Bestyrelsesformandens Guide|Forbered din Bestyrelseskarriere
Bestyrelsesformandens Guide|Kvinder i Bestyrelsen
Bestyrelseskompetencer
Bestyrelsesuddannelser
Branchetendens
CEO-profil & CEO-skift
Det lærte jeg om ledelse som iværksætter
Ejerlederens bestyrelse
Ekstern Kommunikation
Evaluering Af Ceo
Evaluering Revision
Featured
Featured|Toplederinterview
Forbered din Bestyrelseskarriere
Forbered din Bestyrelseskarriere|Praktisk Bestyrelsesarbejde
Formandens Opgaver
Generalforsamling
Generalforsamlingen
Halvårsstatus
Hr Politikker
Intern-Ekstern Kommunikation
IT & Digitalisering
IT & Digitalisering
Karriere
Kvinder i Bestyrelsen
Ledelse under COVID-krisen
Ledelse under Ukraine-krisen
Ledelsesvederlag
Mangfoldighed
Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer
Mine 5 vigtigste ledelseserfaringer
Praktisk Bestyrelsesarbejde
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesansvar
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesevaluering
Praktisk Bestyrelsesarbejde>CEO-profil & CEO-skift|Featured|Toplederinterview
Regnskabsaflæggelse
Revisorer
Risikostyring
Samfundsansvar
Strategi
Temaserier
Toplederinterview
Toplederkommunikation
Toplederlønninger
Transformation og omstilling
Uncategorized
Virksomhedskultur & Mangfoldighed
Vurdering Af Risici
White Paper for bestyrelser
Log ud Log ind
ForsideÅrshjulBestyrelsens KompetencerPetri: Nye profilkrav i bestyrelser åbner for flere kvinder

Petri: Nye profilkrav i bestyrelser åbner for flere kvinder

I dette interview fortæller managing partner Tobias Petri fra Heidrick & Struggles på baggrund af konsulenthusets årlige bestyrelsesundersøgelse, at nye tendenser i de store virksomheders rekrutteringsfokus nu åbner for flere kvinder i bestyrelserne. Traditionelt er nye medlemmer hentet fra C-level, altså topdirektionerne, og det begrænser rekrutteringspuljen. Men nu sker der et opbrud med denne tænkning.

Konsulenthuset Heidrick & Struggles årlige undersøgelse af bestyrelsestendenser i europæiske bestyrelser afslører store omvæltninger i den måde, danske og europæiske bestyrelser bliver fornyet på.

Markant ændrede omverdensforhold med corona, propper i logistikkæderne, mere fokus på sociale medier og samfundsansvar, e-handel og cybersecurity har stillet nye krav til bestyrelsernes sammensætning og kompetencer.

”I det hele taget ser vi en drejning over mod, at bestyrelserne i højere grad søger at arbejde for alle stakeholdere, og ikke kun shareholderne, altså aktionærerne. De seneste års globale omvæltninger har ændret synet på, hvad der ses som en optimal bestyrelse.”, siger Tobias Petri.

Generelt har der været flere udskiftninger i bestyrelser sidste år end tidligere år. ”Vi tror ikke, at det er en tilfældighed. Vi vurderer, at bestyrelserne har endnu mere fokus end tidligere på, om sammensætningen er den rette, og om kompetencerne afspejler de nye krav til bestyrelsernes viden og indsigt. Vi ser, at bestyrelserne indretter sig efter de nye krav, som stakeholderne stiller til selskabernes øverste ledelser, og hvor der er sket store forandringer de seneste år.”

Tobias Petri tolker bevægelsen som et udtryk for, at bestyrelserne erkender, at stakeholder-landskabet er bredere end den traditionelle aktionærtankegang. ”Meget tyder på, at den gamle definition af en optimal bestyrelse ikke længere holder stik. Flere og flere virksomheder forstår deres rolle i samfundet og deres interaktion med det offentlige og andre stakeholdere.”

Særligt har bestyrelserne fokuseret på at styrke deres kompetencer inden for generel bæredygtighed, ESG i bred forstand, social media & ecommerce, diversity og cybersecurity. ”De nye kompetencer, bestyrelserne går efter, ligger uden for den traditionelle fokus på finansiel performance, og handler i højere grad om andre temaer, eksempelvis om virksomheden har den transparens, etik og stakeholder management, som man ønsker.”

Petri påpeger, at den bredere ledelsesfokus i virksomhederne også i en række tilfælde har betydet, at der har været behov for udskiftning i den daglige topledelse. ”Vi har set eksempler på topchefer, som ikke har evnet at favne den nye bredere dagsorden, frem for ensidig fokus på bundlinjen, og det har givet anledning til udskiftninger.”

Han fremhæver også, at virksomhederne i den strategiske ledelse i dag også lægger langt større vægt på omdømme, værdier, ny teknologi og talentmanagement. ”Over de seneste år er der sket store omvæltninger i kravene til topledelsen, også fordi corona-lukningerne har nødvendiggjort, at ledelsen har arbejdet meget mere med, hvordan man kunne få organisationen til at fungere, motivationsmæssigt og engagementsmæssigt.”

”Behovet for at forny bestyrelsernes sammensætning og kompetencer har også betydet, at der er blevet bedre plads til nye bestyrelsesmedlemmer, som ikke kommer fra C-level, altså typisk CEO’er og CFO’er fra andre virksomheder.”

Videre siger Tobias Petri: ”Åbningen af bestyrelserne for andre fagkompetencer medfører nu, at der bliver plads til flere kvinder. Vi ser, at en stigende andel af de nye bestyrelsesmedlemmer, som ikke kommer fra C-suiten, er kvinder, og den tendens forventer jeg vil fortsætte. Blandt de nye bestyrelsesmedlemmer er der også en overrepræsentation af erhvervsfolk med internationale kompetencer og udenlandsk baggrund.”

Årets undersøgelse bekræfter dette billede, idet næsten alle nye mandlige bestyrelsesmedlemmer kommer fra C-level, mens kun 60 procent af kvinderne kommer med en toplederpost i bagagen.

”Alt andet lige vil det være lettere at finde kvalificerede bestyrelseskvinder med denne udvikling, da der fortsat er en begrænset pulje af kvinder med C-level erfaring. Bestyrelsesformændene skal jo balancere og sikre, at de indvalgte kvinder også har den nødvendige erhvervsmæssige tyngde i forhold til de kvalifikationsbehov, virksomheden har”, siger Tobias Petri.

Morten W. Langer

Du skal være abonnent for at læse denne artikel

499 kr. årligt
  • Søgbar videns-base med over 700 guides og artikler
  • Fokus på bestyrelsens aktuelle dagsordenener
  • Alt om bestyrelsesansvar, strategiarbejdet, kompetencer osv.
  • Opdateres løbende med aktuelle artikler og guides
  • Sikrer, at du er opdateret med al nyt om bestyrelsesarbejde
  • En guldgrube, hvis du forbereder en bestyrelseskarriere
  • Årsabonnement giver ubegrænset adgang

Seneste artikler

Seneste Temaer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

– og modtag Ole Borchs bog
“Succes i en dansk bestyrelse”

Når du trykker "modtag bogen" bliver du tilmeldt Bestyrelsesguidens ugentlige nyhedsbrev samt markedsføring via mail.

Gratis
e-bog

Log ind