Tags Kvinder i bestyrelsen

Tag: kvinder i bestyrelsen

selvtilfredse bestyrelse

Få kvinder i bestyrelsen i mandsdominerede brancher

Selvom der for de 1100 største danske virksomheder har været lovkrav i fem år om at offentliggøre måltal og politikker i bestyrelsen og ledelse,...

Guide: Sådan fås flere kvinder ind i topledelsen

Selvom virksomheden arbejder målrettet på at få flere kvinder ind i topledelsen, er der ubevidste og psykologiske mekanismer, der trækker i den anden retning....
ledelsesdiscipliner

Guide: Sådan kan kvinder fremmes i ledelseshierakiet

Anbefalinger om fremme af kvinder på lederposter Engelsk erhvervsliv har i mange år været frontløbere omkring kvinder i selskabsbestyrelser. I en ny rapport konstateres det,...
ledelsesdiscipliner

Sparsom effekt af lov om måltal for kønsligestilling

Sparsom effekt af lov om måltal for kønsmæssig sammensætning i bestyrelser. Uddrag fra en evalueringsrapport : ”Der (har) siden 2008 været en positiv udvikling i andelen af...

Dårlige undskyldninger for at undgå kvinder i bestyrelsen

Regeringen i UK tager nu utraditionelle metoder i brug for at få flere kvinder i de engelske erhvervsvirksomheders bestyrelser. Sammen med erhvervsfolk har regeringen...

Tre huskeregler for den mangfoldige bestyrelse

Mangfoldighed i bestyrelser handler om langt mere end at få nogle kvinder med på holdet, og det er vigtigt, at bestyrelsen forventer sig andet...
generationsskifte

MSCI: Flere kvinder i virksomheders ledelser

Analysehuset MSCI har kortlagt udviklingen i kvindeandelen i bestyrelser og direktioner på globalt plan. Konklusionen er, at kvindeandelen i bestyrelserne er stigende. Men tendensen...
generationsskifte

Fitnesstest for fremme af kvindelige ledere

Efterspørgslen efter kvindelige topledere er stor og stigende, ikke mindst fordi virksomhederne internationalt står overfor frivillige eller tvungne kvindekvoter for deres bestyrelser. Økonomisk Ugebrev...

Kvindelige CFO’er mindre lyst til skattetænkning

Hvis man gerne vil være helt sikker på, at ens virksomhed ikke kommer i offentlighedens søgelys for skatteunddragelse, skal man ansætte en kvindelig CFO...
X