Forestil dig, at en potentiel ny sælger kommer til samtale. Hvad fortæller den mellemleder, der konkret foretager ansættelsen, i sin introduktion? Hvis han/ hun betoner, at virksomheden agerer hæderligt og etisk forsvarligt i sit salgsmedarbejde, kan det meget vel være det, som får den uhæderlige kandidat til at opgive jobbet – og dermed sparer virksomheden for fremtidige skandaler og omkostningstunge retssager.

Eksemplet bliver brugt i en guide, der handler om, hvordan virksomhederne undgår ”de rådne æbler” – de medarbejdere eller ledere, som en dag vil overtræde love og regler på den ene eller anden måde. Forfatteren, Destree Rickard, er selv tæt på problematikken i sin hverdag, da BarkerGilmore lever af at rekruttere compliance-ansvarlige til virksomhederne. Hendes overordnede pointe er, at mens compliance-afdelingerne allerede har tætte og naturlige forbindelser til finansielle og juridiske afdelinger, er det oplagt og hensigtsmæssigt, at de får et tilsvarende forhold til HR-afdelingerne.

Et proaktivt arbejde med at holde personalet på dydens smalle sti har grundlæggende to elementer: Det første er at undgå ansættelse af medarbejdere med lav personlig moral og integritet. Men det andet og endnu vigtigere er at formidle klart, hvilke etiske og legale rammer, medarbejderne skal holde sig indenfor.

Vi følger flokken

Talrige undersøgelser har vist, at mennesker har en meget stærk tilbøjelighed til at følge eksemplet fra deres overordnede ledere, eller bare fra flokkens normer, således at en medarbejder med lav personlig moral under den rette indflydelse ikke behøver udgøre noget problem, mens omvendt også meget moralske personer kan blive bevæget til at gøre noget forkert.

Læs også:  Guide: Sådan bliver chefen mere inspirerende

Meget vigtigt er således det meget omtalte begreb ”tone at the top”. Medarbejderne agerer ikke så meget efter, hvad de formelt får besked på, som hvad de fornemmer deres ledere forventer og selv gør. Det samme gør lederne op gennem hierarkiet, således at aben ender hos topchefen og bestyrelsesmedlemmerne. Et klart signal, enten i ord eller i handlinger, om at ledelsen har andre målsætninger end økonomisk fortjeneste, kan forebygge mange problemer i organisationen, og således på langt sigt alligevel give en økonomisk merværdi.

Men ”the tone at the top” er altså ikke det eneste redskab i værktøjskassen. Det kan heller ikke stå alene, fordi det ikke er alle medarbejdere, der følger det gode eksempel fra ledelsen. Nogle vil forsøge sig med urent trav, og HR-afdelingen kan, med bistand fra compliance-folkene, træne de ansættende mellemledere til at spotte disse ”rådne æbler”. Det er i denne sammenhæng, at det er vigtigt at betone virksomhedens etiske grundlag under ansættelsessamtaler.

Spørgsmål om personlig moral

Men lederen kan yderligere få et indblik i kandidatens personlige moral gennem spørgsmål som disse:
• Hvornår har du senest skulle træffe en vanskelig beslutning af etisk karakter?
• Beskriv den situation, hvor du har oplevet det stærkeste pres for at bryde med din egen moral.
• Har du nogensinde overværet en kollega eller leder handle på en måde, du fandt uetisk, og hvordan reagerede du på det?
• Har du nogensinde konkret lidt et tab ved at følge din moral? Hvad var du i den sammenhæng villig til at ofre?
• Etiske standarder og normer varierer fra land til land. Hvordan kan din virksomhed overkomme disse forskelle?
• Endelig, hvis ovenstående spørgsmål afslørede problemer: I fald vores selskab kom i problemer, ville du da være parat til at lyve for os?

Læs også:  Guide: En formel for selv-disruption

Et yderligere fif er at tjekke referencer, og her ikke blot på klassisk vis at se, hvad der står i dem. Mere oplysende kan det være, hvilke personer der har skrevet anbefalingen, og hvad relationen er mellem personen, der har skrevet anbefalingen, og ansøgeren. Under alle omstændigheder må man gøre noget.

Destree Rickard er forbløffet over, hvor ofte en etisk test helt bliver udeladt, selv ved ansættelser på topniveau. Hun betoner, at næppe nogen vil komme pletfri gennem et etisk tjek. Det handler altså ikke om at finde dydsmønstret, men derimod om at sortere dem fra, som enten er uhæderlige af natur, eller som ikke formår at håndtere et pres mod den personlige etik.

Sten Thorup Kristensen