FINANS

Ledelse

Formue

Life Science

Samfundsansvar

Bestyrelsesguiden

Trader

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filtrer på kategorier
Årshjul
Bestyrelsens Arbejdsprocesser
Bestyrelsens Digital strategi
Bestyrelsens håndtering af risici
Bestyrelsens Kriseforebyggelse
Bestyrelsens Rapportering
Bestyrelsens Strategiarbejde
Bestyrelsesansvar
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesformandens Guide
Bestyrelsesformandens Guide|Forbered din Bestyrelseskarriere
Bestyrelsesformandens Guide|Kvinder i Bestyrelsen
Bestyrelseskompetencer
CEO-profil & CEO-skift
Ejerlederens bestyrelse
Featured
Featured|Toplederinterview
Forbered din Bestyrelseskarriere
Forbered din Bestyrelseskarriere|Praktisk Bestyrelsesarbejde
Formandens Opgaver
Generalforsamling
Intern-Ekstern Kommunikation
Kvinder i Bestyrelsen
Ledelse under COVID-krisen
Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer
Mine 5 vigtigste ledelseserfaringer
Praktisk Bestyrelsesarbejde
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesansvar
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesevaluering
Praktisk Bestyrelsesarbejde>CEO-profil & CEO-skift|Featured|Toplederinterview
Regnskabsaflæggelse
Temaserier
Toplederkommunikation
Toplederlønninger
Transformation og omstilling
Uncategorized
Virksomhedskultur & Mangfoldighed
Forside Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer Arbejdsgivere opfatter MAB’ere som en gevinst

Arbejdsgivere opfatter MAB’ere som en gevinst

En bestyrelse er virksomhedens øverste ledelse, og man sidder der, fordi der er en forventning om, at man har noget at byde på.

En bestyrelse er ikke en uformel klub. En bestyrelse er virksomhedens øverste ledelse, og man sidder der, fordi der er en forventning om, at man har noget at byde på. Det betyder for det enkelte bestyrelsesmedlem også, at man kan dokumentere sine kompetencer og bringe dem aktivt og ansvarligt i spil i bestyrelsesarbejdet. Det gælder for alle bestyrelsesmedlemmer, også de medarbejdervalgte, skriver Birgitte Meisner Nielsen, souschef HR og arbejdsmiljø i Dansk Erhverv i dette indlæg om arbejdsgiverens ønsker til de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Det er ærgerligt, når Nyhedsbrev for Bestyrelsers undersøgelse peger på, at man som medarbejdervalgt medlem ikke oplever sig klædt ordentligt på i forhold til blandt andet budget og strategi. For man indgår faktisk på lige fod med resten af bestyrelsen.

Dansk Erhverv ser flere fordele ved at have medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Først og fremmest den indsigt, man besidder som medarbejder og del af den daglige drift i organisationen.

Det kan være en uvurderlig indsigt, som kan lette eksempelvis implementeringen af strategiske indsatsområder. Virksomhedens direktør har brug for sparring på strategiske tiltag og forandringsprocesser, hvad enten sådanne handler om produktudvikling, markedet eller organisationsændringer.

Unikt kendskab til medarbejderne: Medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kan bid- rage med et unikt kendskab til, hvad medarbejderne vil tænke om disse ændringer, og hvad deres bekymringer konkret vil gå på. Vil de være bekymret for at blive afskediget, at mangle de rette kompetencer eller værktøjer eller andet? Alt sammen viden, som kan lette i forberedelsen af større organisatoriske tiltag og ændringer.

Vi ved dog også, at en del medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer kan have svært ved at trænge igennem med deres holdninger. Det hænger sandsynligvis sammen med den lidt komplekse situation.

Virkeligheden er jo den, at direktøren på et bestyrelsesmøde beretter om direktionens dispositioner over for bestyrelsen – herunder medarbejderen – som i den situation er en del af virksomhedens øverste ledelse. Når mødet er slut, og hverdagen melder sig, er rollerne vendt om igen. Med andre ord – som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem skal man kunne forvalte at have disse to kasketter på. Det kan være vanskeligt, men det er nu engang en del af opgaven. Deter en udfordring, som går igen i undersøgelsen.

Udsagn som ”at man ikke bliver set ned til, når man stiller spørgsmål”, ”at mab’erne kan fremsætte kritiske kommentarer uden at blive banket på plads bagefter” og ”selv bidrage til udviklingen” peger på, at det ikke bare sådan lige kører af sig selv.

To af de problemer, som nævnes i undersøgelsen, og som kan gøre det vanskeligt for medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer at fungere godt i bestyrelsesarbejdet, er ”hvis man ikke tør sige noget” og ”sproget”. Og det er ikke uvæsentlige pointer. Dem skal vi tage alvorligt.

Ingen tvivl om egne evner: Som medarbejderrepræsentant er man nødt til ikke at tvivle på egne evner, og om man kan magte opgaverne. For erfaringen viser, at langt de fleste medarbejderrepræsentanter kan bidrage positivt til bestyrelsesarbejdet og virksomhedens udvikling. Men man skal også acceptere, at man måske starter i en bestyrelse, hvor de andre medlemmer kender hinanden i forvejen og har udviklet deres eget sprog. Det er ikke ond vilje. Der bruges bare ikke så mange ord på de enkelte sager. Tommelfingerreglen er hér – er du i tvivl, så spørg. Det har du pligt til. Du kan jo ikke underskrive noget, du ikke har forstået.

En professionel ledelse kræver en professionel bestyrelse og vice versa. Den direktion eller topledelse, som bestyrelsen betror den daglige ledelse, kan gøre mere gavn og volde større skade end nogen anden enkeltparameter. Omdømmeværdien for virksomheden er omfattende – det har selvfølgelig en effekt på bestyrelsen.

Med andre ord – ud fra den klassiske antagelse om, at bestyrelsens vigtigste opgave overhovedet er at vælge den rette daglige topleder og at give vedkommende den rette sparring, så bør bestyrelsesarbejde være høj prioritet for alle bestyrelsesmedlemmer, også de medarbejdervalgte.


En stor andel af de danske bestyrelser har et eller flere medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Det er et system, som har fundet en god balance i de allerfleste virksomheder, og den eksterne bestyrelse og direktøren sætter de fleste steder pris på de medarbejdervalgtes faglige bidrag i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsesguiden indeholder en lang række artikler om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.


Artikler i temaet:

Seneste artikler

McKinsey: Læren fra Coronakrisen kan anvendes i klimakrisen

Selv om der er forskelle på de to kriser, coronakrisen og klimakrisen, først og fremmest i relation til tidshorisonten, kan virksomhederne, når hverdagen melder...

Guide: Syv gode råd om bestyrelsens fokus efter krisen

Artikelserie om ledelse under og efter COVID-19 krisen: Mange bestyrelser har haft deres første oplevelser med faktiske krisesituationer, de hidtil kun har forberedt sig til på...

Derfor rekrutteres danske topchefer næsten altid eksternt

I udlandet vækker det opmærksomhed, når en virksomhed hyrer en CEO udefra, og de interne rekrutteringer udgør det store flertal – 83 procent viser...

Seneste Temaer