Annonce
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filtrer på kategorier
Årsbudget/likviditet
Årsforventning
Årshjul
Bestyr.evaluering
Bestyrelsens Arbejdsprocesser
Bestyrelsens Digital strategi
Bestyrelsens håndtering af risici
Bestyrelsens Information
Bestyrelsens Kompetencer
Bestyrelsens Kriseforebyggelse
Bestyrelsens Rapportering
Bestyrelsens Strategiarbejde
Bestyrelsesansvar
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesformandens Guide
Bestyrelsesformandens Guide|Forbered din Bestyrelseskarriere
Bestyrelsesformandens Guide|Kvinder i Bestyrelsen
Bestyrelseskompetencer
Branchetendens
CEO-profil & CEO-skift
Det lærte jeg om ledelse som iværksætter
Ejerlederens bestyrelse
Ekstern Kommunikation
Evaluering Af Ceo
Evaluering Revision
Featured
Featured|Toplederinterview
Forbered din Bestyrelseskarriere
Forbered din Bestyrelseskarriere|Praktisk Bestyrelsesarbejde
Formandens Opgaver
Generalforsamling
Generalforsamlingen
Halvårsstatus
Hr Politikker
Intern-Ekstern Kommunikation
IT & Digitalisering
IT & Digitalisering
Kvinder i Bestyrelsen
Ledelse under COVID-krisen
Ledelse under Ukraine-krisen
Ledelsesvederlag
Mangfoldighed
Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer
Mine 5 vigtigste ledelseserfaringer
Praktisk Bestyrelsesarbejde
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesansvar
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesevaluering
Praktisk Bestyrelsesarbejde>CEO-profil & CEO-skift|Featured|Toplederinterview
Regnskabsaflæggelse
Revisorer
Risikostyring
Samfundsansvar
Strategi
Temaserier
Toplederinterview
Toplederkommunikation
Toplederlønninger
Transformation og omstilling
Uncategorized
Virksomhedskultur & Mangfoldighed
Vurdering Af Risici
ForsideMedarbejdervalgte BestyrelsesmedlemmerFormanden: Medarbejdervalgte skal være på

Formanden: Medarbejdervalgte skal være på

De medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer er et plus for bestyrelsesarbejdet.

Jens Borelli-Kjær, tidligere bestyrelsesformand for den mindre elektronikvirksomhed Topsil Semiconductors, mener, at det danske system med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fungerer godt, og at det er et plus for bestyrelsesarbejdet. Men det kræver også at de medarbejdervalgte virkelig lægger sig i selen, siger han i dette interview.

Hvordan får virksomheden og bestyrelsen – set gennem dine formandsbriller – mest udbytte af de medarbejdervalgte?

Det er klart, at bestyrelsen får mest ud af aktive bestyrelsesmedlemmer, der har sat sig godt ind i tingene og som har nogle relevante kompetencer. Jeg har oplevet medarbejdervalgte, der næsten ikke sagde noget på bestyrelsesmøderne. Men det er sjældent, da det jo normalt ikke er de stille, der stiller op til valg til bestyrelsen. Medarbejdervalgte kan have nogen meget relevante kompetencer, ikke mindst når virksomheden står overfor udfordringer, der skal håndteres praktisk.

Hvor synes du at de medarbejdervalgte typisk kan bidrage mest i bestyrelsesarbejdet?

De har jo en indsigt fra dagligdagen i virksomheden, som de eksterne medlemmer ikke har. De har viden fra de forskellige dele af virksomheden, hvor den ekstra viden kan være nyttig for bestyrelsen. Så her kan de helt bidrage med ekstra viden og erfaring. Det handler i høj grad om forhold som den daglige produktion, hvor de typisk også vil blive mere inddraget end eksempelvis i en gennemgang af finansieringsanalyser, som nok er mere abstrakt. Det er klart, at når vi snakker produktionsforhold kigger jeg mere hen til de medarbejdervalgte, end når vi snakker internal rate of return.

Er det din opfattelse at medarbejdervalgte ofte har medarbejderkasketten på – på bekostning af, hvad der er godt for virksomheden?

Når der i bestyrelsen drøftes nedskæringer eller omstruktureringer, er det jo normalt fordi der er et behov. Og det kan de medarbejdervalgte sagtens forholde sig til. Derfor tror jeg ikke, at der normalt er stor opposition fra de medarbejdervalgte. Men i sidste ende handler det meget om ledelsens stil, og derudover er nogle brancher jo også mere fagforeningstunge end andre. Det er afgørende, at bestyrelsen ikke bliver en kampplads. Et medarbejdervalgt medlem, som føler, at han eller hun skal varetage medarbejdernes tarv, har misforstået sin rolle. Han eller hun i er i bestyrelsen på fuldstændigt de samme vilkår som alle andre. Bare med nogle andre kompetencer.

Er det en fordel eller en ulempe, at det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem også er tillidsmand?

Der kan være både fordele og ulemper. På den ene side kan det blive vanskeligere at holde kasketterne adskilt i og udenfor bestyrelseslokalet. Hvor skal de lægge deres loyalitet: hos virksomhed eller hos kollegerne? På den anden side vil den ekstra viden, som tillidsmanden har opnået på bestyrelsesmødet eksempelvis om nedskæringer og omstruktureringer gøre det lettere at forstå, hvorfor det sker.

Undersøgelsen viser, at der i mange bestyrelser holdes formøder uden de medarbejdervalgte. Hvad siger du til det?

Jeg kan forestille mig, at det måske er formandsskabets formøder, forud for bestyrelsesmøderne, som opfattes som ”møder uden de medarbejdervalgte”. Men formøderne bruges jo typisk til at få agendaen til bestyrelsesmødet på plads og få afstemt forventningerne til bestyrelsesmødets forløb og vægten af de enkelte emner.

Hvordan ser du på den medarbejdervalgtes dilemma mellem at skulle være ”chef” for den adm. direktør i bestyrelseslokalet den ene dag og almindelig ansat næste dag?

Hvis der opstod situationer, hvor det medarbejdervalgte medlem følte situationen var ubehagelig og afholdt sig fra at sige sin mening på grund af frygt/ bekymring for ledelsens efterfølgende reaktion, og det kom mig som formand for øre, ville det helt klart være noget jeg som formand skulle bore lidt dybere i. Jeg ville nok tage en snak med direktøren for at klargøre spillereglerne, som skal holdes. Men der hvor jeg er formand, har jeg svært ved at forestille mig, at det skulle kunne ske. Formanden må tage action, hvis der opstår problemstillinger.

Tror du generelt, at virksomhederne gør nok for at uddanne de medarbejdervalgte?

Mit indtryk er, at både store og små virksomheder sikrer, at de medarbejdervalgte kan deltage i kurser og efteruddannelse, specielt for nyvalgte, og det synes jeg også er det helt rigtige. Vi er interesserede i, at de medarbejdervalgte bliver klædt bedst muligt på til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Og jo bedre uddannede de er, jo mere kan de bidrage med.

 


En stor andel af de danske bestyrelser har et eller flere medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Det er et system, som har fundet en god balance i de allerfleste virksomheder, og den eksterne bestyrelse og direktøren sætter de fleste steder pris på de medarbejdervalgtes faglige bidrag i bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsesguiden indeholder en lang række artikler om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.


Artikler i temaet:

Seneste artikler

Seneste Temaer

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

– og modtag Ole Borchs bog
“Succes i en dansk bestyrelse”

Når du trykker "modtag bogen" bliver du tilmeldt Bestyrelsesguidens ugentlige nyhedsbrev samt markedsføring via mail.

Gratis
e-bog