Praktisk Bestyrelsesarbejde Bestyrelsens Rapportering

Bestyrelsens Rapportering

Risikostyring var på mode i midten af 00’erne: Store virksomheder arbejdede omhyggeligt med det, assisteret af højt betalte rådgivere, og erhvervsmedierne skrev alenlange artikler om emnet. Så meget mere skuffende var det, da man kom til efteråret 2008 og måtte konstatere, at der åbenlyst havde været store huller i...
Betragter man en tilfældig branche, vil man ofte se, at nogle virksomheder år efter år klarer sig bedre end andre. Så hvorfor kigger de dårligste virksomheder ikke blot over hækken og efterligner det, de dygtigste gør? Svaret er, at det gør de ofte også. Men beslutningskraft i en virksomhed handler...
Bestyrelsens syn på risikostyring skal opdateres med jævne mellemrum, og nytåret er en oplagt mulighed. I en guide fra amerikanske NACD Directorship opstilles en tjekliste på fem punkter, som faktisk kan kopieres ind i dagsordenen til første bestyrelsesmøde i det nye år. Vi gennemgår her de fem punkter: Aktualitet af risikoprofilen: Risikobilledet ændrer...
Komitéen for god Selskabsledelse skriver i sine anbefalinger (maj 2013), at bestyrelsen via en løbende dialog bør sikre, at den ’kender aktionærernes holdninger, interesser og synspunkter i relation til selskabet’. I kommentarerne til anbefalingen står, at formanden i den forbindelse bør agere på vegne af bestyrelsen. Partner Poul Lykkesfeldt...
Forestil dig dette: Du er menigt medlem af en bestyrelse – enten indsat som repræsentant for en minoritetsaktionær eller for at varetage et andet særligt hensyn. En dag bryder helvede løs: Selskabet har overtrådt loven markant, og surheden breder sig i dit bagland. Også på dig, selv om du...
Finanstilsynet har insisteret på, at bankernes bestyrelser skal være mere kompetente. Uanset hvor relevant det er eller ikke er, så kan hver enkelt, der i den anledning mister sin bestyrelsesplads, sætte et negativt kryds i CV’et: Der er tale om en desavouering, som oven i købet ikke får lov...
Det er sket utallige gange siden finanskrisen brød ud: En hidtil velrenommeret virksomhed befinder sig pludselig langt ude på det dybe vand, og aktionærer, medier og analytikere spørger i kor, om bestyrelsen har snorksovet. Kritikken bliver ikke mindre hård af, at der i årene forinden er gjort et stort...
Mere end 90 % af bestyrelsesmedlemmerne i en amerikansk analyse svarer, at de syntes, at de gjorde et godt og fyldestgørende bestyrelsesarbejde. Så hvorfor overhovedet reflektere over bestyrelsens værdiskabelse og dens samarbejde med direktionen? Der er fire vægtige grunde til, at en sådan refleksion er nyttig, skriver professionelt bestyrelsesmedlem,...
Årsrapporten er et af årets vigtigste ledelsesdokumenter. I dette indlæg peger kommunikationsrådgiver Henning Rostung på bestyrelsens ansvar for selskabets årsrapport. Han giver samtidig en hjælpende hånd ved at opstille en oversigt over de områder, særligt de mest aktuelle, man især bør være opmærksom på som bestyrelsesmedlem. Årsrapporten er et af årets vigtigste ledelsesdokumenter. Derfor er der...
X