Annonce
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filtrer på kategorier
Årsbudget/likviditet
Årsforventning
Årshjul
Bestyr.evaluering
Bestyrelsens Arbejdsprocesser
Bestyrelsens Digital strategi
Bestyrelsens håndtering af risici
Bestyrelsens Information
Bestyrelsens Kompetencer
Bestyrelsens Kriseforebyggelse
Bestyrelsens Rapportering
Bestyrelsens Strategiarbejde
Bestyrelsesansvar
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesformandens Guide
Bestyrelsesformandens Guide|Forbered din Bestyrelseskarriere
Bestyrelsesformandens Guide|Kvinder i Bestyrelsen
Bestyrelseskompetencer
Bestyrelsesuddannelser
Branchetendens
CEO-profil & CEO-skift
Det lærte jeg om ledelse som iværksætter
Ejerlederens bestyrelse
Ekstern Kommunikation
Evaluering Af Ceo
Evaluering Revision
Featured
Featured|Toplederinterview
Forbered din Bestyrelseskarriere
Forbered din Bestyrelseskarriere|Praktisk Bestyrelsesarbejde
Formandens Opgaver
Generalforsamling
Generalforsamlingen
Halvårsstatus
Hr Politikker
Intern-Ekstern Kommunikation
IT & Digitalisering
IT & Digitalisering
Karriere
Kvinder i Bestyrelsen
Ledelse under COVID-krisen
Ledelse under Ukraine-krisen
Ledelsesvederlag
Mangfoldighed
Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer
Mine 5 vigtigste ledelseserfaringer
Praktisk Bestyrelsesarbejde
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesansvar
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesevaluering
Praktisk Bestyrelsesarbejde>CEO-profil & CEO-skift|Featured|Toplederinterview
Regnskabsaflæggelse
Revisorer
Risikostyring
Samfundsansvar
Strategi
Temaserier
Toplederinterview
Toplederkommunikation
Toplederlønninger
Transformation og omstilling
Uncategorized
Virksomhedskultur & Mangfoldighed
Vurdering Af Risici
White Paper for bestyrelser
Log ud Log ind
ForsidePraktisk BestyrelsesarbejdeVirksomhedskultur & MangfoldighedSyv store huller i vores viden om god selskabsledelse

Syv store huller i vores viden om god selskabsledelse

Forskere har udført nærmest uendelig meget research for at kortlægge, hvordan virksomheders ledelser bliver mest effektive. Alligevel findes der store huller i vores viden om corporate governance, endda også på nogle ret ordinære områder. Områder hvor ”best practise” reelt set bygger på påstande og meninger fremfor research og videnskabelig dokumentation.

Forskere fra Stanford Business gennemgår i et forskningspapir syv punkter, hvor de mener, at vi stadig kan blive meget klogere på corporate governance.

Effektive bestyrelser. Det første store hul i vores viden om corporate governance er forståelsen af, hvad der gør en bestyrelse effektiv. Selvom der findes et bjerg af forskning, der vurderer elementer som mangfoldighed, størrelsen af bestyrelsen, alder, kvalifikationer etc., viser det meste forskning, at de fleste af disse elementer ikke – eller kun meget løst – er forbundet med virksomhedens resultater.

Uafhængighed. Et andet hul i forståelsen af corporate governance er bestemmelsen af de faktorer, der bidrager til bestyrelsens uafhængighed. Uafhængighedsstandarder er fastsat for at sikre, at man ikke kompromitteres af en økonomisk eller arbejdsrelateret forbindelse til virksomheden. De fleste undersøgelser finder dog meget beskeden eller ingen sammenhæng mellem uafhængighed og resultater, hvilket sætter spørgsmålstegn ved, om disse almindelige standarder overhovedet giver mening. Forskning har vist, at andre faktorer som for eksempel sociale forbindelser kan hæmme den uafhængige vurdering. Der mangler altså en dybere forståelse af de faktorer, der fremmer ægte uafhængighed blandt bestyrelsesmedlemmer.

Effektivitet på jobmarkedet for CEO’er. Effektiviteten på arbejdsmarkedet for CEO’er er et tredje område, hvor der er utilstrækkelig viden. Et effektivt arbejdsmarked er et, hvor udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft er nogenlunde i balance, og info om stillinger og kandidaters kvalifikationer er tilgængelige.

Markedet for CEO’er ser dog ikke ud til at matche denne beskrivelse. Forskning viser, at virksomheder er langsomme til at afskedige underpræsterende CEO’er, langsomme til at ansætte en efterfølger og ofte mangler en succesionsplan.

Derudover er puljen af tilgængelige og relevante kandidater for store virksomheder lille og fragmenteret. Det ville have stor værdi at få indsigt i, hvordan CEO-arbejdsmarkedet faktisk fungerer.

CEO lønningsniveau. CEO-lønninger blandt store internationale virksomheder er høje og får ofte stor offentlig opmærksomhed – til tider kritik. Kritikken fokuserer sædvanligvis på den enorme forskel mellem CEO-løn og lønnen for den gennemsnitlige medarbejder. Men hvad er en CEO egentlig værd? Det ved man faktisk ikke.

Forskellige metoder er anvendt til at fastslå CEO-værdien. Og der er meget forskellige syn på, hvor meget af værdiskabelsen, CEO’en kan tilskrives. Noget forskning tilskriver CEO’en så lidt som tre pct. af en skønnet værdiskabelse, mens andre vurderer så højt som 40 pct. Så til trods for de meget store lønbeløb, der betales til CEO’er, ved man ikke hvilket lønningsniveau, der rent faktisk er passende.

Løn baseret på præstation. Endnu et hul i vores viden om corporate governance er, hvordan man bedst kan balancere løn og præstation. Der er mange måder at sammensætte løn på i dag, og resultatet af dette er, at den moderne kompensationskontrakt er en forvirrende mosaik af forskellige valgmuligheder. Det er svært at sige, om kompleksitet øger eller muligvis mindsker incitamentet til at præstere, og om komplekse lønprogrammer styrker eller svækker interessefællesskabet mellem topledere og aktionærer.

Betydning af aktionærbase. Det sjette hul i vores viden handler om, at visse aktionærer er “bedre” end andre. Virksomheder lægger betydelig vægt på sammensætningen af deres aktionærbase og har investor relations-afdelinger for at tilgodese dem. Den viden, der findes om aktionærers påvirkning af selskabet, er dog ufuldstændig.

Forskning har vist, at virksomheder tror, at deres aktiekurs ville være højere, hvis de kunne tiltrække deres “ideelle” aktionærbase, som hovedsageligt ville bestå af langsigtede professionelle investorer. Alligevel ved man ikke, om sammensætningen af en aktionærbase reelt påvirker resultater.

Interessenternes rolle. Med fremkomsten af ESG er de fleste virksomheder – i det mindste overfladisk set – skiftet til en mere interessentorienteret tilgang med større fokus på omverdenen og eksternt miljø. Men man ved ikke, hvilken rolle interessenters holdning bør spille, og hvordan de skal prioriteres i forhold til aktionærers interesser.

MAL

Du skal være abonnent for at læse denne artikel

499 kr. årligt
  • Søgbar videns-base med over 700 guides og artikler
  • Fokus på bestyrelsens aktuelle dagsordenener
  • Alt om bestyrelsesansvar, strategiarbejdet, kompetencer osv.
  • Opdateres løbende med aktuelle artikler og guides
  • Sikrer, at du er opdateret med al nyt om bestyrelsesarbejde
  • En guldgrube, hvis du forbereder en bestyrelseskarriere
  • Årsabonnement giver ubegrænset adgang

Seneste artikler

Seneste Temaer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

– og modtag Ole Borchs bog
“Succes i en dansk bestyrelse”

Når du trykker "modtag bogen" bliver du tilmeldt Bestyrelsesguidens ugentlige nyhedsbrev samt markedsføring via mail.

Gratis
e-bog

Log ind