Bestyrelsesformandens Guide

Det er en gængs opfattelse, at mennesker med magt misbruger magten. En amerikansk psykolog, Dacher Keltner, professor ved University of California, punkterer denne myte og kommer med en helt anden opfattelse af magten og magtens psykologi. Dé, der får magten, er ikke mennesker, der er særligt disponeret for at...
Betyder udsigten til store årsbonusser, at toperhvervsledere tænker for kortsigtet og tager for store risici? UK-baserede Institute of Business Ethics, IBE, har udarbejdet en rapport, som gennemgår hvordan bestyrelser og deres lønudvalg kan tackle aflønning af topcheferne, ikke mindst i krisetider. IBE gennemgår i rapporten ”Fair or Unfair- Getting to...
Hvis en virksomhed hører til de bedste i sin branche, vil man så forvente, at det går endnu bedre, hvis man fyrer de centrale personer i øverste ledelseslag? Næppe. Men det sker ikke desto mindre meget ofte. Det fører da også til et kontant værditab for aktionærerne. Samme fremgangsmåde...
Vi har tidligere i Økonomisk Ugebrev Ledelse bragt den årlige analyse af CEO skift i de 1000 største virksomheder, hvor konklusionen omkring kvindeandele var, at der ikke de seneste fire år er sket en udvikling: Blandt de nye CEO’er er der kun ca. 10 % kvinder. I en tidligere udgave...
Mange selskaber har en bestyrelsesformand med baggrund som topchef, og dermed stor erfaring med, hvad man fra den side af bordet forventer af ham/hende. Men der er også mange bestyrelsesformænd, der ikke har praktisk erfaring med at lede en virksomhed. Til dem har Russel Reynolds udarbejdet en guide om, hvad formanden...
Hvordan kan topchefer i dagens erhvervsliv bedst udvikle kompetencer til at håndtere de stadig hurtigere forandringer i deres omverden? Dette spørgsmål forsøger konsulentfirmaet Heidrick & Struggles at forholde sig til i ”CEO Report: Embracing the Paradoxes of Leadership and the Power of Doubt.” Den fokuserer på, hvordan topchefer kan...
I artikelserien om skiftet fra fokus på governance til god bestyrelsesadfærd er vi nu nået til tredje lektion. Artikelserien er baseret på det forhold, at en organisation kan have de allerbedste governancestrukturer med tilhørende dokumentation og overholdelse af anbefalinger. Men alligevel kan bestyrelsen være dysfunktionel på grund af adfærdsmæssige...
Økonomisk Ugebrev Ledelse har gennem de seneste år flere gange beskrevet den revolution, som er rullet gennem de danske bestyrelseslokaler, især i større virksomheder. Det handler om en ekstrem grad af professionalisering, både i arbejdet, men også i sammensætning af den ”optimale” bestyrelse. Nu har konsulenthuset Kornferry sat tendensen...
Både bestyrelsesformand og CEO’en er afgørende brikker ved skabelse af en succesfuld virksomhed, men deres indbyrdes relation og samarbejde er også helt afgørende. I denne kortlægning fra Yale Universitet Millstein Center for Corporate Governance undersøges det, hvad der skal til for at skabe en effektiv og velfungerende relation mellem...
X