Bestyrelsesformandens Guide

I ledelseslitteraturen fyger det med gode råd og nye principper eller tilgange, som virksomhedsledere bør forholde sig til. På den måde glemmer man nemt det helt basale og mere tidløse. Tidsskriftet Strategy+Business har samlet fem sådanne grundlæggende principper. Turings teori: Kan man sætte en maskine til at foretage beregninger? For os...
Systematisk selvevaluering i bestyrelsen kan styrke selskabsledelsen på en lang række felter, både når det gælder bestyrelsens overordnede effektivitet, de enkelte bestyrelsesmedlemmers performance og bestyrelsens relationer til direktionen. På baggrund af artiklen ”Evaluating Boards and Directors” i tidsskriftet ”Corporate Governance” gennemgår vi, hvordan virksomheder kan styrke selskabets konkurrenceevne gennem en...
Systematisk selvevaluering i bestyrelsen kan styrke selskabsledelsen på en lang række felter. På baggrund af artiklen ”Evaluating Boards and Directors” i tidsskriftet ”Corporate Governance”gennemgår vi, hvordan virk- somheder kan styrke selskabets konkurrenceevne gen- nem en systematisk selvevaluering. Artikel nummer tre i artikelserien handler om, hvordan bestyrelsen kan tilrettelægge selve evalueringsprocessen....
Systematisk selvevaluering i bestyrelsen kan styrke selskabsledelsen på en lang række felter. På baggrund af artiklen ”Evaluating Boards and Directors” i tidsskriftet ”Corporate Governance” gennemgår vi, hvordan bestyrelsen kan styrke selskabets konkurrenceevne gennem en systematisk selvevaluering. Artikel nummer fire i artikelserien handler om de næste trin i tilrettelæggelsen af evalueringen....
Systematisk selvevaluering i bestyrelsen kan styrke selskabsledelsen på en lang række felter. På baggrund af artiklen ”Evaluating Boards and Directors” i tidsskriftet ”Corporate Governance”gennemgår vi her, hvordan bestyrelsen kan styrke selskabets konkurrenceevne gennem en systematisk selvevaluering. Artikel nummer fem i artikelserien gennemgår sidste trin i evalueringsprocessen: Nemlig hvordan resultaterne fra evalueringen...
Loven kræver, at der skal skrives et referat fra bestyrelsesmøderne, og at referatet skal underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. I denne kommentar skriver advokat Morten Samuelsson fra advokatfirmaet Kromann Reumert om formalia omkring bestyrelsesreferatet, og hvornår et bestyrelses- medlem bør overveje at trække sig fra bestyrelsen. (2005) Lovgivningen om aktieselskaber...
Toplederne kan oftest deles op i to arketyper: Den indholds-orienterede og den kontekst-orienterede leder. Vi har tidligere i Ugebrev for Bestyrelser bragt artikel baseret på analysen „When CEOs Step up to Fail“ om den vanskelige overgangsperiode, hvor den succesfulde topchef bliver afløst af sin efterfølger. Analysen, som er udarbejdet af...
Tiden er inde til at fokusere på konkrete initiativer for at fremme kvindernes vej til bestyrelseslokalerne. Engelsk erhvervsliv har i mange år været frontløbere omkring kvinder i selskabsbestyrelser. I en ny rapport konstateres det, at de frivillige bestræbelser på at få flere kvinder ind i virksomhedernes bestyrelse forløber fint. Men...
Vi afkoder instinktivt kropssprog og mimik, så vi kan blive ledt på sporet, hvis en person lyver for os. Men meget af nutidens kommunikation foregår jo via telefon eller e-mail, og hvad stiller vi så op? Forskerne har fundet mange indicier for løgn eller fortielser, allerede i den måde,...
X