Annonce
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filtrer på kategorier
Årsbudget/likviditet
Årsforventning
Årshjul
Bestyr.evaluering
Bestyrelsens Arbejdsprocesser
Bestyrelsens Digital strategi
Bestyrelsens håndtering af risici
Bestyrelsens Information
Bestyrelsens Kompetencer
Bestyrelsens Kriseforebyggelse
Bestyrelsens Rapportering
Bestyrelsens Strategiarbejde
Bestyrelsesansvar
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesformandens Guide
Bestyrelsesformandens Guide|Forbered din Bestyrelseskarriere
Bestyrelsesformandens Guide|Kvinder i Bestyrelsen
Bestyrelseskompetencer
Branchetendens
CEO-profil & CEO-skift
Ejerlederens bestyrelse
Ekstern Kommunikation
Evaluering Af Ceo
Evaluering Revision
Featured
Featured|Toplederinterview
Forbered din Bestyrelseskarriere
Forbered din Bestyrelseskarriere|Praktisk Bestyrelsesarbejde
Formandens Opgaver
Generalforsamling
Generalforsamlingen
Halvårsstatus
Hr Politikker
Intern-Ekstern Kommunikation
IT & Digitalisering
IT & Digitalisering
Kvinder i Bestyrelsen
Ledelse under COVID-krisen
Ledelsesvederlag
Mangfoldighed
Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer
Mine 5 vigtigste ledelseserfaringer
Praktisk Bestyrelsesarbejde
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesansvar
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesevaluering
Praktisk Bestyrelsesarbejde>CEO-profil & CEO-skift|Featured|Toplederinterview
Regnskabsaflæggelse
Revisorer
Risikostyring
Samfundsansvar
Strategi
Temaserier
Toplederinterview
Toplederkommunikation
Toplederlønninger
Transformation og omstilling
Uncategorized
Virksomhedskultur & Mangfoldighed
Vurdering Af Risici
ForsideÅrshjulStrategiFremtidens arbejdsmarked - en fest for alle?

Fremtidens arbejdsmarked – en fest for alle?

Med et arbejdsmarked, der lige nu buldrer derudad, bliver det om muligt endnu sværere for topledelsen i en virksomhed at navigere og lægge kursen rigtigt, så virksomheden stadig bliver i stand til at tiltrække de dygtige og kvalificerede medarbejdere.

En ny rapport fra Deloitte og Kraka stiller det retoriske spørgsmål, om fremtidens arbejdsmarked bliver en fest for alle. Og man kunne fristes til at sige, at svaret er nej.

Der er nemlig betydelige udfordringer, der skal overvindes, når det kommer til ligestilling, dem på kanten af arbejdsmarkedet, mangel på arbejdskraft og dynamikken på arbejdsmarkedet.

Rapporten er forfattet af Hans Jørgen Whitta-Jacobsen, professor på Københavns Universitet og senior fellow i Kraka, Michael Svarer, professor på Aarhus Universitet og senior fellow i Kraka, Jørgen Søndergaard, senior fellow i Kraka og Peter Mogensen, direktør i Kraka, der argumenter for, at fleksibiliteten på det danske arbejdsmarked kan være udfordret. Og det hjælper her kun lidt, at netop det danske arbejdsmarked og den danske flexicurity er internationalt berømt og har tjent som inspiration mange steder.

Flexicurity

Ifølge rapporten er der en faldende kompensationsgrad i dagpengesystemet, men det har dog ikke fået arbejdstagerne til at forlade systemet i stor stil endnu. Til gengæld er omfanget af private lønforsikringer steget ganske betydeligt, og danskerne lægger mere vægt på opsigelsesvarsler i dag end tidligere. De fire forfattere anbefaler derfor højere dagpenge de første tre måneder af ledighedsperioden, betinget på en stærk beskæftigelseshistorik kan styrke forsikringsdækningen i dagpengesystemet for en relativt beskeden offentlig udgift.

Ligestilling

Rapporten fokuserer desuden på, hvor langt vi er nået med ligestillingen, også i forhold til de andre nordiske lande. Ifølge rapporten vil danskerne have mere ligestilling på arbejdsmarkedet. Danskerne bakker generelt op om politiske tiltag, som har til formål at mindske lønforskellen mellem mænd og kvinder.

Det mest populære tiltag er et politisk indgreb, beregnet til at udjævne lønforskellen blandt offentligt ansatte i traditionelt mands- og kvindedominerede fag. Danskerne bakker således op om at finde en løsning på de problemer, der prægede den seneste offentlige overenskomstforhandling, og som resulterede i, at en ny kommission blev nedsat for at kortlægge lønforskellene mellem fagene. Der er også stor opbakning til øremærket barsel til mænd, konkluderer rapporten.

Men samtidig noteres det også, at der er forholdsvis lille opbakning til at indføre kvoter for, hvor mange bestyrelsesposter og lederstillinger der skal besættes af kvinder.

Lønforskellene mellem mænd og kvinder er større i Danmark end i mange andre europæiske lande. Danmark sakker også bagud ift. andre nordiske lande, når det kommer til andelen af kvindelige ledere og kvindelige iværksættere.

Det går til gengæld fremad med ligestillingen i de store danske C25-irksomheder, hvor andelen af kvindelige direktionsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer er steget betragteligt de seneste 10-20 år.

Hele rapporten kan læses her

Henrik Denta

Seneste artikler

Seneste Temaer

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

– og modtag Ole Borchs bog
“Succes i en dansk bestyrelse”
Når du trykker "modtag bogen" bliver du tilmeldt Bestyrelsesguidens ugentlige nyhedsbrev samt markedsføring via mail.

Gratis
e-bog