Annonce
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filtrer på kategorier
Årsbudget/likviditet
Årsforventning
Årshjul
Bestyr.evaluering
Bestyrelsens Arbejdsprocesser
Bestyrelsens Digital strategi
Bestyrelsens håndtering af risici
Bestyrelsens Information
Bestyrelsens Kompetencer
Bestyrelsens Kriseforebyggelse
Bestyrelsens Rapportering
Bestyrelsens Strategiarbejde
Bestyrelsesansvar
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesformandens Guide
Bestyrelsesformandens Guide|Forbered din Bestyrelseskarriere
Bestyrelsesformandens Guide|Kvinder i Bestyrelsen
Bestyrelseskompetencer
Branchetendens
CEO-profil & CEO-skift
Ejerlederens bestyrelse
Ekstern Kommunikation
Evaluering Af Ceo
Evaluering Revision
Featured
Featured|Toplederinterview
Forbered din Bestyrelseskarriere
Forbered din Bestyrelseskarriere|Praktisk Bestyrelsesarbejde
Formandens Opgaver
Generalforsamling
Generalforsamlingen
Halvårsstatus
Hr Politikker
Intern-Ekstern Kommunikation
IT & Digitalisering
IT & Digitalisering
Kvinder i Bestyrelsen
Ledelse under COVID-krisen
Ledelsesvederlag
Mangfoldighed
Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer
Mine 5 vigtigste ledelseserfaringer
Praktisk Bestyrelsesarbejde
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesansvar
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesevaluering
Praktisk Bestyrelsesarbejde>CEO-profil & CEO-skift|Featured|Toplederinterview
Regnskabsaflæggelse
Revisorer
Risikostyring
Samfundsansvar
Strategi
Temaserier
Toplederinterview
Toplederkommunikation
Toplederlønninger
Transformation og omstilling
Uncategorized
Virksomhedskultur & Mangfoldighed
Vurdering Af Risici
ForsideÅrshjulLedelsesvederlagBestyrelsesformændenes honorar steg 20 procent i 2020

Bestyrelsesformændenes honorar steg 20 procent i 2020

Tema om Bestyrelseshonorarer 2020: Økonomisk Ugebrevs årlige gennemgang af udviklingen i bestyrelseshonorarerne i de 100 største danske selskaber viser, at særligt bestyrelsesformændene fik en ordentlig ekstra pose penge i forhold til året før. Det gennemsnitlige formandshonorar steg 20 procent, til 1,36 mio. kr. mod 1,13 mio. kr. året før. Chefredaktør Morten W. Langer fra Økonomisk Ugebrev Ledelse gennemgår her tendenserne i årets analyse af de 100 største selskabers bestyrelseshonorarer.

Den suverænt højest lønnede bestyrelsesformand i Danmark er A.P. Møller-Mærsks Jim Hagemann Snabe med et årligt honorar på syv mio. kr. Mærsk har de seneste år været gennem en succesfuld transformation, som dog ikke er tilendebragt. Blandt andet har fremdriften i den brede logistikforretning ikke været som forventet, og det har også kostet på bonusaflønningen til koncernens CEO. Men formanden har holdt niveauet fra forrige år.

Næsthøjeste formandshonorar får Bestsellers Merete Bech Povlsen med 4,8 mio. kr. Hun er mor til Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen, der er søn af Bestseller-stifter Troels Holch Povlsen. Bestsellers moderselskab Heartland kom gennem regnskabsåret 2019/20 med samme salg som året før på 32,3 mia. kr. Men et betydeligt lavere EBITDA-resultat på 2,2 mia. kr. mod 3,6 mia. kr. året før.

I starten af coronakrisen var der en vis ballade omkring selskabet, der ikke ville betale husleje i de forretninger, som måtte lukkes. Ledelsen trak dog senere i land på de opsigtsvækkende krav.

2020 har uden tvivl været et supertravlt år for bestyrelserne i dansk erhvervsliv, og det gælder også de store virksomheder. Velkendt er det, at bestyrelserne i kriseåret er rykket markant tættere på den daglige ledelse for at bistå med strategiske og operationelle overvejelser og beslutninger om, hvordan man både kunne udnytte nye markedsmuligheder, omlægge distributionen og slukke ildebrande, blandt andet omkring håndtering af de ansattes sundhed og sikre stabile logistikkæder.

I forvejen er bestyrelsesformændene i mange virksomheder de seneste 5-8 år rykket meget tættere på den daglige ledelse og fungerer som en sparringspartner for CEO’en og sikrer en bedre kommunikation mellem direktion og daglig ledelse. Set i det lys er det nok ikke overraskende, at især bestyrelsesformændene har fået et markant løft i honoraret.

Bag den gennemsnitlige stigning på 20 procent ligger meget store forskelle: I en stor andel af bestyrelserne har formanden fået samme eller lavere honorar i forhold til
2019. Måske fordi selskabets økonomi har været presset, fordi der er modtaget statslig coronastøtte eller i solidaritet med, at de ansatte måske har været presset på den ene eller anden måde, måske med løntilbageholdenhed.

Største stigninger i formandshonoraret er gået til Pandoras Peter A. Ruzicka, tidligere CEO i norske Orkla, som er blevet løftet fra 1,5 mio. kr. til 2,4 mio. kr., svarende til en fremgang på 60 procent. DSV’s formand, CBS-professor Thomas Plenborg, har fået 57 procent mere. Hans honorar er øget fra 1,43 mio. kr. i 2019 til 2,25 mio. kr. sidste år, og CBS-jobbet må nu anses for at være en bibeskæftigelse, i hvert fald i økonomisk henseende. Begge selskaber har været gennem en turbulent periode, for Pandoras vedkommende en omfattende turn arund proces, og for DSV’s vedkommende med en stribe meget store virksomhedsopkøb.

Andre bestyrelsesformænd har også fået en gevaldig lønforhøjelse, også i selskaber som er kørt gennem krisen uden de store forhindringer, og i selskaber, hvor der har været meget store nedture for aktionærerne. Coloplasts formand, den tidligere CEO Lars Rasmussen, lagde 35 procent oveni det tidligere honorar, som steg fra 1,36 mio. kr. i 2019 til 1,84 mio. kr. sidste år. Coloplast er et af de selskaber, som under viruskrisen har vist størst robusthed på det danske aktiemarked.

Også formanden for Mærsk Drilling, Claus V. Hemmingsen, har fået en betydelig lønforhøjelse. Honoraret er steget fra 1,16 mio. kr. til 1,59 mio. kr. svarende til et løft på 36 procent. Nedturen i olieudvindingsindustrien kan kostet dyrt på aktiekursen – og indtjeningen. Og de seneste måneders stigende energipriser har alene betydet, at selskabets aktie ikke har været på samme nedtur som det generelle aktiemarked. Aktien er stadig halveret i forhold til sommeren 2019.

Generelt har de i forvejen højest lønnede formænd fået mere i honorar end forrige år. Det drejer sig ikke mindst om formændene i Danske Bank og Nordea, som ikke kom ud af 2020 med særligt prangende resultater. Danske Banks formand Karsten Dybvad fik ni procent ekstra og steg til et honorar på 2,4 mio. kr. Topdanmarks bestyrelsesformand Ricard Wennerklint, som kommer fra hovedaktionæren Sampo, steg 36 procent og fik samlet 1,73 mio. kr. i honorar sidste år.

Jyske Banks Kurt Bligaard har som ny formand fået løftet bankens formandshonorar til et mere branchekonformt leje. Sidste år udgjorde det samlede honorar til 1,3 mio. kr. mod 1,0 mio. kr. i 2019 og kun en halv million kroner i 2017. Til sammenligning får Nykredits formand, den tidligere TV2-direktør Merete Eldrup, et honorar på 1,44 mio. kr., hvorved den foreningsejede realkreditforening betaler det 25. højeste formandshonorar i Danmark

En lang række bestyrelsesformænd har holdt betydeligt mere igen med honorarstigninger. Blandt de største selskaber fik eksempelvis Novo Nordisks formand tretten procent lavere honorar end året før. Det faldt fra 3,1 mio. kr. til 2,7 mio. kr.

I vederlagsrapporten forklares, at faldet i vederlaget især skyldes lavere rejsegodtgørelser i corona-året. Her oplyses også, at formanden i forhold til bestyrelsesformændene i de store europæiske farmaselskaber fik et honorar, som ligger i laveste kvartil, altså blandt den fjerdedel af formændene, som får laveste honorarer.

Det oplyses også, at formanden får det tredobbelte honorar af et menigt medlem på 720.000, hvortil kommer ekstra vederlag for en række udvalgsposter. Det vigtigste – og mest prestigefyldte – revisionsudvalg giver et årligt ekstrahonorar på 720.000 kr. mens deltagelse i de andre bestyrelsesudvalg giver halvdelen. Det oplyses også, at der gives en rejsegodtgørelse på 38.500 kr. pr. møde, hvis man kommer fra andre lande end Danmark.

Bemærkelsesværdigt giver det også ekstra 38.500 kr. ekstra pr. møde, hvis man har mere end fem timers rejsetid til bestyrelsesmødet. Det henstår som et åbent spørgsmål, i hvilket tilfælde der er mere end fem timers rejsetid indenfor Danmarks grænser.

Andre formænd med en flad udvikling i honoraret findes hos blandt andet ISS, Carlsberg, Novozymes, Tryg og Torm.

Egentligt faldende formandshonorarer ses hos Danish Agro, Falck og Demant. Demant synes at være en af de få virksomheder, der blev ramt af corona, eller som fik statsstøtte, som selv valgte at reducere årets honorar.

Demants bestyrelse besluttede at skære 20 procent af sit eget honorar, fremgår det af vederlagsrapporten: ”At the annual general meeting in March 2020, it was decided to keep the Board of Directors’ annual fee of DKK 350,000 and the annual fee of DKK 50,000 for the members of the audit committee for the coming year. The fees were most recently increased in 2016. The Board of Directors decided to reduce their fee by 20% from 1 May and for the rest of the year due to the severe impact of coronavirus on the hearing healthcare business.”

Morten W. Langer

Seneste artikler

Seneste Temaer

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

– og modtag Ole Borchs bog
“Succes i en dansk bestyrelse”
Når du trykker "modtag bogen" bliver du tilmeldt Bestyrelsesguidens ugentlige nyhedsbrev samt markedsføring via mail.

Gratis
e-bog