Annonce
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filtrer på kategorier
Årsbudget/likviditet
Årsforventning
Årshjul
Bestyr.evaluering
Bestyrelsens Arbejdsprocesser
Bestyrelsens Digital strategi
Bestyrelsens håndtering af risici
Bestyrelsens Information
Bestyrelsens Kompetencer
Bestyrelsens Kriseforebyggelse
Bestyrelsens Rapportering
Bestyrelsens Strategiarbejde
Bestyrelsesansvar
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesformandens Guide
Bestyrelsesformandens Guide|Forbered din Bestyrelseskarriere
Bestyrelsesformandens Guide|Kvinder i Bestyrelsen
Bestyrelseskompetencer
Bestyrelsesuddannelser
Branchetendens
CEO-profil & CEO-skift
Det lærte jeg om ledelse som iværksætter
Ejerlederens bestyrelse
Ekstern Kommunikation
Evaluering Af Ceo
Evaluering Revision
Featured
Featured|Toplederinterview
Forbered din Bestyrelseskarriere
Forbered din Bestyrelseskarriere|Praktisk Bestyrelsesarbejde
Formandens Opgaver
Generalforsamling
Generalforsamlingen
Halvårsstatus
Hr Politikker
Intern-Ekstern Kommunikation
IT & Digitalisering
IT & Digitalisering
Karriere
Kvinder i Bestyrelsen
Ledelse under COVID-krisen
Ledelse under Ukraine-krisen
Ledelsesvederlag
Mangfoldighed
Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer
Mine 5 vigtigste ledelseserfaringer
Praktisk Bestyrelsesarbejde
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesansvar
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesevaluering
Praktisk Bestyrelsesarbejde>CEO-profil & CEO-skift|Featured|Toplederinterview
Regnskabsaflæggelse
Revisorer
Risikostyring
Samfundsansvar
Strategi
Temaserier
Toplederinterview
Toplederkommunikation
Toplederlønninger
Transformation og omstilling
Uncategorized
Virksomhedskultur & Mangfoldighed
Vurdering Af Risici
White Paper for bestyrelser
Log ud Log ind
ForsideÅrshjulBestyrelsesevalueringDet skriver C25-bestyrelserne om deres arbejdsprocesser

Det skriver C25-bestyrelserne om deres arbejdsprocesser

Ifølge de danske anbefalinger om god selskabsledelse bør bestyrelserne for de børsnoterede selskaber gennemføre en årlig selvevaluering af bestyrelsens arbejdsprocesser og prioritering af dagsordener. Anbefalingen lyder, at bestyrelserne bør fortælle om, hvad de kommer frem til. Men gennemgangen af de seneste årsrapporter viser, at beskrivelserne af forbedringsmulighederne er meget sparsomme, skriver chefredaktør Morten W. Langer

Danske Banks bestyrelse skriver om den gennemførte evaluering (frit oversat, side 39 i årsrapporten): “Bestyrelsens evaluering viste, at der blev gjort reelle fremskridt i 2023, navnlig med hensyn til den proces, der blev fulgt i udviklingen og kommunikationen af Forward ‘28-strategien, tilsyn med mennesker og organisatorisk kapacitet, af den øverste ledelses stabilitet og evner samt af forholdet mellem den administrerende direktør og bestyrelsen. Bestyrelsen har vedtaget og vil arbejde med konkrete tiltag, der tager sigte på at adressere identificerede udviklingsområder. Aktionerne er centreret omkring f.eks. teknologi og partnerskaber, kunder og konkurrenter samt formatet og længden af bestyrelsespapirer.”

A.P. Møller-Mærsks bestyrelse skriver (frit oversat): ”I 2023 blev der gennemført en bestyrelsesevaluering, der dækkede emner som mangfoldighed i bestyrelsen, indholdet af arbejdet i udvalgene og de kompetencer, der er nødvendige for bedst muligt at understøtte virksomhedens strategi. Alle bestyrelsesmedlemmer deltog i evalueringen. Resultaterne blev drøftet på et plenarmøde i bestyrelsen, og aftalte tiltag til forbedring vil blive gennemført. Bestyrelsesevalueringen 2023 bekræftede bestyrelsens sammensætning med hensyn til mangfoldighed, kapaciteter og tilpasning inden for bestyrelsen til de strategiske prioriteter.”

Det oplyses altså ikke konkret, hvilke forbedringstiltag bestyrelsen blev enige om.

Vestas’ bestyrelse giver en fyldig beskrivelse af arbejdet og resultater af evalueringen. Men hovedparten af gennemgangen beskriver blot, at alt er fint. Det fremhæves dog, at bestyrelsen vil arbejde for at styrke nogle af de interne kompetencer i bestyrelsen.

Det oplyses (frit oversat), at ”I forbindelse med bestyrelsens evaluering gennemgik og evaluerede bestyrelsen også sin ekspertise og sine færdigheder. Resultatet er illustreret i tabel på side 34 (hvor hvert bestyrelsesmedlems kompetencer fremgår af en matrix. red). Hver indikator er baseret på det enkelte bestyrelsesmedlems uddannelse, joberfaring eller ledelsesopgaver i løbet af deres karriere. For at udvide bestyrelsens færdigheder og kompetencer inden for områder som cybersikkerhed, bæredygtighedsspørgsmål og menneskerettigheder vil der blive afholdt et bestyrelsesuddannelsesseminar i februar 2024 i samarbejde med en ekstern rådgiver.”

Det oplyses også i en særskilt evalueringsrapport på én side, at ”det er bestyrelsesmedlemmernes opfattelse, at der er et godt samspil med CEO og CFO, både på og uden for bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen udtrykte ønske om at øge engagementet med Vestas’ bredere organisation, herunder andre medlemmer af den øverste ledelse samt kommende talenter.”

Novo Nordisks bestyrelse har udarbejdet en 32 siders governance rapport, hvor også resultater af bestyrelsesevalueringen beskrives: (frit oversat) “Samlet set viste bestyrelsesevalueringen i 2023 gode resultater fra bestyrelsens side med en konstruktiv og støttende kultur og et stærkt samarbejde mellem bestyrelse og direktion. Alle bestyrelsesudvalg viste også gode resultater. Centrale fokusområder for bestyrelsen i 2024 er fortsat fokus på langsigtede strategiske dilemmaer og tilknyttede risici, der bringer udefra-ind-perspektiver til bestyrelsesdiskussioner, kultur- og organisationsudvikling og successionsplanlægning.”

I rapporten gennemgås hvert enkelt bestyrelsesudvalgs konkrete dagsordenener i 2023 ret detaljeret, og det er en nydannelse i den danske rapporteringspraksis. Novo Nordisk er også noteret i USA, hvor det i dag er almindelig praksis med en grundig redegørelse af arbejde i særligt revisionsudvalget.

Carlsbergs bestyrelse skriver om evalueringen, at (frit oversat) ”Evalueringen resulterede også i en liste med idéer til forbedring af bestyrelsesarbejdet og en handlingsplan med konkrete initiativer for 2024. Ud over den eksternt faciliterede evalueringsproces havde formanden en en-tilen-samtale med hvert medlem af bestyrelsen og ExCom.” Det oplyses ikke nærmere, hvad denne idéliste omhandler.

Morten W. Langer

Du skal være abonnent for at læse denne artikel

499 kr. årligt
  • Søgbar videns-base med over 700 guides og artikler
  • Fokus på bestyrelsens aktuelle dagsordenener
  • Alt om bestyrelsesansvar, strategiarbejdet, kompetencer osv.
  • Opdateres løbende med aktuelle artikler og guides
  • Sikrer, at du er opdateret med al nyt om bestyrelsesarbejde
  • En guldgrube, hvis du forbereder en bestyrelseskarriere
  • Årsabonnement giver ubegrænset adgang

For ikke mange år siden synes de fleste bestyrelser at evaluering af bestyrelsens samlede arbejde, de enkelte medlemmers indsats og deres fagkompetencer, var noget pjat.

Det har heldigvis ændret sig i langt de fleste professionelle bestyrelser. Her er bestyrelsens årlige evaluering ikke længere noget, man klarer over cognac’en efter et bestyrelsesmøde.

I dag er der de fleste steder tilrettelagt en professionel og systematisk proces for bestyrelsens selvevaluering. Og det med rette: Sikring af, at bestyrelsen har den ”rette” sammensætning, de rette kompetencer og den rette styrmand, er helt afgørende for bestyrelsens effektivitet og handlekraft, og dermed for virksomhedens udvikling. Derfor kan betydningen af bestyrelsens selvevaluering ikke overvurderes.


Artikler i temaet:

Seneste artikler

Seneste Temaer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

– og modtag Ole Borchs bog
“Succes i en dansk bestyrelse”

Når du trykker "modtag bogen" bliver du tilmeldt Bestyrelsesguidens ugentlige nyhedsbrev samt markedsføring via mail.

Gratis
e-bog

Log ind