Annonce
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filtrer på kategorier
Årsbudget/likviditet
Årsforventning
Årshjul
Bestyr.evaluering
Bestyrelsens Arbejdsprocesser
Bestyrelsens Digital strategi
Bestyrelsens håndtering af risici
Bestyrelsens Information
Bestyrelsens Kompetencer
Bestyrelsens Kriseforebyggelse
Bestyrelsens Rapportering
Bestyrelsens Strategiarbejde
Bestyrelsesansvar
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesformandens Guide
Bestyrelsesformandens Guide|Forbered din Bestyrelseskarriere
Bestyrelsesformandens Guide|Kvinder i Bestyrelsen
Bestyrelseskompetencer
Bestyrelsesuddannelser
Branchetendens
CEO-profil & CEO-skift
Det lærte jeg om ledelse som iværksætter
Ejerlederens bestyrelse
Ekstern Kommunikation
Evaluering Af Ceo
Evaluering Revision
Featured
Featured|Toplederinterview
Forbered din Bestyrelseskarriere
Forbered din Bestyrelseskarriere|Praktisk Bestyrelsesarbejde
Formandens Opgaver
Generalforsamling
Generalforsamlingen
Halvårsstatus
Hr Politikker
Intern-Ekstern Kommunikation
IT & Digitalisering
IT & Digitalisering
Karriere
Kvinder i Bestyrelsen
Ledelse under COVID-krisen
Ledelse under Ukraine-krisen
Ledelsesvederlag
Mangfoldighed
Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer
Mine 5 vigtigste ledelseserfaringer
Praktisk Bestyrelsesarbejde
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesansvar
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesevaluering
Praktisk Bestyrelsesarbejde>CEO-profil & CEO-skift|Featured|Toplederinterview
Regnskabsaflæggelse
Revisorer
Risikostyring
Samfundsansvar
Strategi
Temaserier
Toplederinterview
Toplederkommunikation
Toplederlønninger
Transformation og omstilling
Uncategorized
Virksomhedskultur & Mangfoldighed
Vurdering Af Risici
White Paper for bestyrelser
Log ud Log ind
ForsidePraktisk BestyrelsesarbejdeSådan håndterer bestyrelsen den digitale vidensudfordring

Sådan håndterer bestyrelsen den digitale vidensudfordring

For få år siden var et almindeligt råd, at bestyrelser skulle rekruttere et medlem med særlig indsigt i den digitale verden. I dag er den almindelige konklusion, at det ikke er den rigtige løsning. Heldigvis er der mange måder, hvorpå bestyrelsesmedlemmerne, der typisk nærmer sig afslutningen af deres karriere, kan få viden om it. Nogle nedsætter f.eks. en ”skyggebestyrelse” af unge it-specialister, der allerede er ansat i virksomheden.

Hackerangreb er en af de største seriøse trusler, virksomhederne møder i dag. Indenfor de seneste år har f.eks. både A.P. Møller-Mærsk og Demant været hårdt ramt, og det har vi formentligt kun hørt om, fordi de på grund af børsregler var forpligtede til at oplyse offentligheden om det. Det reelle omfang af problemet er ukendt, men givetvis meget stort.

Bestyrelserne har længe vidst, at de var nødt til at forholde sig til problematikken. Men en fremgangsmåde med at få valgt et medlem med specifikke digitale kompetencer ind i bestyrelsen er gået af mode, rapporterer rekrutteringsfirmaet SpencerStuart på baggrund af interviews med 30 amerikanske og europæiske bestyrelsesformænd. Bestyrelsesformændene angiver to problemer med de dedikerede digitale specialister i bestyrelsen: Dels er området så bredt, at ingen blot tilnærmelsesvist kan være eksperter hele vejen rundt. Dels bliver et medlem, som kun har én relevant ekspertise, en satellit i bestyrelsen, som det udtrykkes. Skal arbejdet fungere, skal alle kunne følge med i de overordnede ledelsesmæssige discipliner. Klassisk ledelse er, hvad formændene nu satser på. Konsulenthuset gennemgår en række konkrete værktøjer:

Nedsæt en digital komite. Ligesom de større bestyrelser har komiteer for revision, aflønning osv, er der nogle, der nedsætter en komite til at gå mere i dybden med digitale muligheder og udfordringer. Her vil man typisk samle de medlemmer, der i større eller mindre grad har digitale kompetencer, måske suppleret med eksterne eksperter.

Giv bestyrelsesmedlemmerne en digital mentor.
Hvert medlem kan blive knyttet sammen med en leder fra organisationen, der til daglig arbejder med digitale spørgsmål. På den måde bliver forskellige synsvinkler og kompetencer i sidste ende samlet i bestyrelseslokalet.

Skru op for uddannelsen. Mange bestyrelsesmedlemmer bliver i forvejen tilbudt forskellige former for læring – f.eks. helt traditionelle kurser. Det kan også være en vej til at holde dem opdateret om aktuelle it-trends, uden at de behøver at blive eksperter.

Tilknyt et advisory board. Det er en dyr og ressourcetung, men også effektiv og stadigt mere udbredt løsning, at tilknytte et rådgivende organ på it-området. Det kan f.eks. være tre eller flere eksperter, der jævnligt mødes for at diskutere, hvordan de forskellige trends udvikler sig, og hvordan de kan være relevante for virksomheden.

Med formen får man adgang til et bredt spektrum af viden, og man kommer ud over problemet med it-specialister, der bliver valgt til bestyrelsen, men som kun åbner munden, når det handler om deres område, og som ellers er blinde passagerer. Men medlemmerne af det rådgivende organ vil naturligvis være dyre, og de skal have en vis indsigt i virksomhedens udfordringer, hvorfor man også skal have et formelt setup omkring fortrolighed og ansvar.

Kontakt eksterne eksperter. Mindre formelt og tungt end et rådgivende organ er det at tilkalde eksperter ved behov. Forskellige konsulenter kan tilkaldes i forskellige situationer, men det er som udgangspunkt en fordel, hvis det er den samme, man kan ringe til, hver gang det præcise emne f.eks. er it-sikkerhed.

Aktiver de unge medarbejdere. Når der er et problem i første omgang, er det fordi dem, der har nået en alder og erfaring, der sætter dem i stand til at lede en virksomhed gennem en bestyrelse, er for gamle til for alvor at kunne it. De helt unge har derimod fået det ind med modermælken, og i forhold til deres forældres eller bedsteforældres generation, der sidder i bestyrelsen, er de groft sagt alle it-eksperter.

Det udnytter f.eks. den danske bestyrelsesveteran Vagn Sørensen. Han beder nogle af de helt unge komme og tegne og fortælle bestyrelsen. Andre laver ”skyggebestyrelser”, hvor unge ansatte kan ”lege”, at de leder virksomheden; til inspiration for den rigtige bestyrelse.

Invester i opstartsvirksomheder. IT-giganterne bruger at købe, eller i hvert fald at sætte penge i, opstartsvirksomheder, for på den måde at få adgang til deres ideer og teknologi. Det trick kan virksomheder, der ikke tænker på sig selv som it-virksomheder, også bruge.

Sten Thorup Kristensen

Du skal være abonnent for at læse denne artikel

249 kr. årligt
  • Søgbar videns-base med over 700 guides og artikler
  • Fokus på bestyrelsens aktuelle dagsordenener
  • Alt om bestyrelsesansvar, strategiarbejdet, kompetencer osv.
  • Opdateres løbende med aktuelle artikler og guides
  • Sikrer, at du er opdateret med al nyt om bestyrelsesarbejde
  • En guldgrube, hvis du forbereder en bestyrelseskarriere
  • Årsabonnement giver ubegrænset adgang

Seneste artikler

Seneste Temaer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

– og modtag Ole Borchs bog
“Succes i en dansk bestyrelse”

Når du trykker "modtag bogen" bliver du tilmeldt Bestyrelsesguidens ugentlige nyhedsbrev samt markedsføring via mail.

Gratis
e-bog

Log ind