Bestyrelserne skal fremover gentænke, hvordan virksomheden typisk har arbejdet med at rekruttere de bedste medarbejdere. Styrkeforholdet mellem de enkelte virksomheder og den faguddannede arbejdskraft er ændret, og sådan fortsætter det: Virksomheden skal i langt højere grad tænke i, hvordan de gør sig ”lækre.”

Konsulenthuset EY’s Center for Board Matters fremhæver i en guide fem temaer, som erhvervslivets bestyrelser fremover bør sætte ekstra meget fokus på. De fem temaer er:

1) Tag hånd om den dobbelte strategi.

2) Transformer risikostyringen.

3) Hav fokus på rekruttering, og brug kultur strategisk.

4) Styrk dialogen med stakeholdere.

5) Få bedre effekt af bestyrelsesarbejdet. Vi beskrev de to første i en tidligere artikel, og her følger omtale af de tre sidste:

Hav fokus på rekruttering: I det meste af den vestlige verden er arbejdsmarkedet sælgers marked, altså lønmodtagerne vælger i højere grad arbejdsplads, fremfor det omvendte. Den demografiske udvikling tilsiger, at det vil fortsætte sådan de næste årtier. Arbejdet med at sikre den bedst mulige arbejdskraft kommer mindre til at handle om, hvem man gerne vil ansætte, end at sikre, at disse faktisk ønsker at arbejde i virksomheden.

Især de yngre på arbejdsmarkedet lægger vægt på, at deres job har et dybere formål og en meningsfuldhed end at tjene penge. Det betyder igen, at virksomhedskulturen skal være bredere funderet end i blot det rent kommercielle. Fire spørgsmål, som bestyrelsens kan stille sig selv:

Læs også:  Ni år i bestyrelsen er den optimale anciennitet

1) Bliver det løbende overvåget, hvordan virksomhedens kultur udvikler sig, og om den kan tiltrække den unge kvalificerede arbejdskraft?

2) Holder man også øje med, om der er samklang mellem kulturværdier i direktion, i mellemlederlag og hos menige medarbejdere?

3) Har man evalueret, hvilke kompetencer, der er behov for, for at føre virksomhedens strategi ud i livet?

4) Hvor ofte og hvor meget rapporterer HR-chefen til bestyrelsen?

Styrk dialogen med stakeholdere: Det er ikke kun medarbejderne, der er blevet mere kræsne og krævende. Også de øvrige stakeholdere, såsom investorer, kunder og leverandører, stiller øgede krav. Kravene til virksomheden handler i dag om langt mere end blot at tjene penge. Der skal være en langsigtet bæredygtig vision for virksomheden, og den skal indtænke samfundsansvarlige værdier i strategien. Fire spørgsmål, bestyrelsen kan stille sig selv:

1) Har man en formuleret plan for, hvordan man udlever et formål, og hvordan man prioriterer de forskellige ønsker, stakeholderne har?

2) Har virksomheden engageret sig med NGO’er og lignende, som arbejder med perspektiver, som ikke umiddelbart er kommercielle, f.eks. klimapolitik?

3) Kommunikerer virksomheden sine målsætninger og synspunkter til stakeholderne på en klar og konsistent måde?

4) I hvor høj grad har man kontakt med de personer, som følger virksomheden tæt – f.eks. porteføljemanagere og ansatte hos myndigheder?

Læs også:  Guide: Kampen om de nye digitale ledere

Få bedre effekt af bestyrelsesarbejdet: De fleste bestyrelser sætter årligt tid i kalenderen til at se indad og vurdere sig selv. Men de mest fremmelige bestyrelser går igennem sådan en proces flere gange om året. Det giver dels mulighed for at ”tage temperaturen” i forskellige faser af bestyrelsesarbejdet, og dels sikrer det, at oplevede problemer kommer på bordet, mens de endnu er i frisk erindring hos alle parter.

Evalueringen skal også omfatte den svære øvelse med at komme ind på, om bestyrelsen er ideelt sammensat – om den omfatter de faglige såvel som menneskelige kompetencer, der er fornødne for at den kan opfylde sine mange forskellige opgaver. Samtidig kommer der flere og flere bestyrelsesudvalg efter virksomhedens behov. Fire spørgsmål, som bestyrelsen kan stille sig selv:

1) Hvordan holder såvel bestyrelsen som helhed, dens komiteer og enkeltmedlemmer sig fuldt informerede? Hvordan afgør den, hvad ”fuldt informeret” vil sige?

2) Er der blandt bestyrelsesmedlemmerne tilstrækkelig faglig indsigt, diversitet og evne til at adressere stakeholdere?

3) Afspejler møderne, at medlemmerne har de fornødne kundskaber til at deltage i relevante diskussioner – og gør de det rent faktisk?

4) Omgås bestyrelsesmedlemmerne selv virksomhedens kunder, investorer og medarbejdere, således at de har fingeren på pulsen?

Sten Thorup Kristensen