Annonce
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filtrer på kategorier
Årsbudget/likviditet
Årsforventning
Årshjul
Bestyr.evaluering
Bestyrelsens Arbejdsprocesser
Bestyrelsens Digital strategi
Bestyrelsens håndtering af risici
Bestyrelsens Information
Bestyrelsens Kompetencer
Bestyrelsens Kriseforebyggelse
Bestyrelsens Rapportering
Bestyrelsens Strategiarbejde
Bestyrelsesansvar
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesformandens Guide
Bestyrelsesformandens Guide|Forbered din Bestyrelseskarriere
Bestyrelsesformandens Guide|Kvinder i Bestyrelsen
Bestyrelseskompetencer
Bestyrelsesuddannelser
Branchetendens
CEO-profil & CEO-skift
Det lærte jeg om ledelse som iværksætter
Ejerlederens bestyrelse
Ekstern Kommunikation
Evaluering Af Ceo
Evaluering Revision
Featured
Featured|Toplederinterview
Forbered din Bestyrelseskarriere
Forbered din Bestyrelseskarriere|Praktisk Bestyrelsesarbejde
Formandens Opgaver
Generalforsamling
Generalforsamlingen
Halvårsstatus
Hr Politikker
Intern-Ekstern Kommunikation
IT & Digitalisering
IT & Digitalisering
Karriere
Kvinder i Bestyrelsen
Ledelse under COVID-krisen
Ledelse under Ukraine-krisen
Ledelsesvederlag
Mangfoldighed
Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer
Mine 5 vigtigste ledelseserfaringer
Praktisk Bestyrelsesarbejde
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesansvar
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesevaluering
Praktisk Bestyrelsesarbejde>CEO-profil & CEO-skift|Featured|Toplederinterview
Regnskabsaflæggelse
Revisorer
Risikostyring
Samfundsansvar
Strategi
Temaserier
Toplederinterview
Toplederkommunikation
Toplederlønninger
Transformation og omstilling
Uncategorized
Virksomhedskultur & Mangfoldighed
Vurdering Af Risici
White Paper for bestyrelser
Log ud Log ind
ForsidePraktisk BestyrelsesarbejdeGuide: Bestyrelsens prioriteter 2/2

Guide: Bestyrelsens prioriteter 2/2

Bestyrelserne skal fremover gentænke, hvordan virksomheden typisk har arbejdet med at rekruttere de bedste medarbejdere. Styrkeforholdet mellem de enkelte virksomheder og den faguddannede arbejdskraft er ændret, og sådan fortsætter det: Virksomheden skal i langt højere grad tænke i, hvordan de gør sig ”lækre.”

Konsulenthuset EY’s Center for Board Matters fremhæver i en guide fem temaer, som erhvervslivets bestyrelser fremover bør sætte ekstra meget fokus på. De fem temaer er:

1) Tag hånd om den dobbelte strategi.

2) Transformer risikostyringen.

3) Hav fokus på rekruttering, og brug kultur strategisk.

4) Styrk dialogen med stakeholdere.

5) Få bedre effekt af bestyrelsesarbejdet. Vi beskrev de to første i en tidligere artikel, og her følger omtale af de tre sidste:

Hav fokus på rekruttering: I det meste af den vestlige verden er arbejdsmarkedet sælgers marked, altså lønmodtagerne vælger i højere grad arbejdsplads, fremfor det omvendte. Den demografiske udvikling tilsiger, at det vil fortsætte sådan de næste årtier. Arbejdet med at sikre den bedst mulige arbejdskraft kommer mindre til at handle om, hvem man gerne vil ansætte, end at sikre, at disse faktisk ønsker at arbejde i virksomheden.

Især de yngre på arbejdsmarkedet lægger vægt på, at deres job har et dybere formål og en meningsfuldhed end at tjene penge. Det betyder igen, at virksomhedskulturen skal være bredere funderet end i blot det rent kommercielle. Fire spørgsmål, som bestyrelsens kan stille sig selv:

1) Bliver det løbende overvåget, hvordan virksomhedens kultur udvikler sig, og om den kan tiltrække den unge kvalificerede arbejdskraft?

2) Holder man også øje med, om der er samklang mellem kulturværdier i direktion, i mellemlederlag og hos menige medarbejdere?

3) Har man evalueret, hvilke kompetencer, der er behov for, for at føre virksomhedens strategi ud i livet?

4) Hvor ofte og hvor meget rapporterer HR-chefen til bestyrelsen?

Styrk dialogen med stakeholdere: Det er ikke kun medarbejderne, der er blevet mere kræsne og krævende. Også de øvrige stakeholdere, såsom investorer, kunder og leverandører, stiller øgede krav. Kravene til virksomheden handler i dag om langt mere end blot at tjene penge. Der skal være en langsigtet bæredygtig vision for virksomheden, og den skal indtænke samfundsansvarlige værdier i strategien. Fire spørgsmål, bestyrelsen kan stille sig selv:

1) Har man en formuleret plan for, hvordan man udlever et formål, og hvordan man prioriterer de forskellige ønsker, stakeholderne har?

2) Har virksomheden engageret sig med NGO’er og lignende, som arbejder med perspektiver, som ikke umiddelbart er kommercielle, f.eks. klimapolitik?

3) Kommunikerer virksomheden sine målsætninger og synspunkter til stakeholderne på en klar og konsistent måde?

4) I hvor høj grad har man kontakt med de personer, som følger virksomheden tæt – f.eks. porteføljemanagere og ansatte hos myndigheder?

Få bedre effekt af bestyrelsesarbejdet: De fleste bestyrelser sætter årligt tid i kalenderen til at se indad og vurdere sig selv. Men de mest fremmelige bestyrelser går igennem sådan en proces flere gange om året. Det giver dels mulighed for at ”tage temperaturen” i forskellige faser af bestyrelsesarbejdet, og dels sikrer det, at oplevede problemer kommer på bordet, mens de endnu er i frisk erindring hos alle parter.

Evalueringen skal også omfatte den svære øvelse med at komme ind på, om bestyrelsen er ideelt sammensat – om den omfatter de faglige såvel som menneskelige kompetencer, der er fornødne for at den kan opfylde sine mange forskellige opgaver. Samtidig kommer der flere og flere bestyrelsesudvalg efter virksomhedens behov. Fire spørgsmål, som bestyrelsen kan stille sig selv:

1) Hvordan holder såvel bestyrelsen som helhed, dens komiteer og enkeltmedlemmer sig fuldt informerede? Hvordan afgør den, hvad ”fuldt informeret” vil sige?

2) Er der blandt bestyrelsesmedlemmerne tilstrækkelig faglig indsigt, diversitet og evne til at adressere stakeholdere?

3) Afspejler møderne, at medlemmerne har de fornødne kundskaber til at deltage i relevante diskussioner – og gør de det rent faktisk?

4) Omgås bestyrelsesmedlemmerne selv virksomhedens kunder, investorer og medarbejdere, således at de har fingeren på pulsen?

Sten Thorup Kristensen

Du skal være abonnent for at læse denne artikel

249 kr. årligt
  • Søgbar videns-base med over 700 guides og artikler
  • Fokus på bestyrelsens aktuelle dagsordenener
  • Alt om bestyrelsesansvar, strategiarbejdet, kompetencer osv.
  • Opdateres løbende med aktuelle artikler og guides
  • Sikrer, at du er opdateret med al nyt om bestyrelsesarbejde
  • En guldgrube, hvis du forbereder en bestyrelseskarriere
  • Årsabonnement giver ubegrænset adgang

Seneste artikler

Seneste Temaer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

– og modtag Ole Borchs bog
“Succes i en dansk bestyrelse”

Når du trykker "modtag bogen" bliver du tilmeldt Bestyrelsesguidens ugentlige nyhedsbrev samt markedsføring via mail.

Gratis
e-bog

Log ind