Annonce
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filtrer på kategorier
Årsbudget/likviditet
Årsforventning
Årshjul
Bestyr.evaluering
Bestyrelsens Arbejdsprocesser
Bestyrelsens Digital strategi
Bestyrelsens håndtering af risici
Bestyrelsens Information
Bestyrelsens Kompetencer
Bestyrelsens Kriseforebyggelse
Bestyrelsens Rapportering
Bestyrelsens Strategiarbejde
Bestyrelsesansvar
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesformandens Guide
Bestyrelsesformandens Guide|Forbered din Bestyrelseskarriere
Bestyrelsesformandens Guide|Kvinder i Bestyrelsen
Bestyrelseskompetencer
Bestyrelsesuddannelser
Branchetendens
CEO-profil & CEO-skift
Det lærte jeg om ledelse som iværksætter
Ejerlederens bestyrelse
Ekstern Kommunikation
Evaluering Af Ceo
Evaluering Revision
Featured
Featured|Toplederinterview
Forbered din Bestyrelseskarriere
Forbered din Bestyrelseskarriere|Praktisk Bestyrelsesarbejde
Formandens Opgaver
Generalforsamling
Generalforsamlingen
Halvårsstatus
Hr Politikker
Intern-Ekstern Kommunikation
IT & Digitalisering
IT & Digitalisering
Karriere
Kvinder i Bestyrelsen
Ledelse under COVID-krisen
Ledelse under Ukraine-krisen
Ledelsesvederlag
Mangfoldighed
Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer
Mine 5 vigtigste ledelseserfaringer
Praktisk Bestyrelsesarbejde
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesansvar
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesevaluering
Praktisk Bestyrelsesarbejde>CEO-profil & CEO-skift|Featured|Toplederinterview
Regnskabsaflæggelse
Revisorer
Risikostyring
Samfundsansvar
Strategi
Temaserier
Toplederinterview
Toplederkommunikation
Toplederlønninger
Transformation og omstilling
Uncategorized
Virksomhedskultur & Mangfoldighed
Vurdering Af Risici
White Paper for bestyrelser
Log ud Log ind
ForsideTemaserierLedelse under COVID-krisenCoronakrisen aktualiserer fornyelser i bestyrelsen

Coronakrisen aktualiserer fornyelser i bestyrelsen

Efter COVID-19 krisen har mange virksomheder måtte afbryde de planer og initiativer, de havde gang i. Måske kan de på et tidspunkt vende tilbage til dem, men en rum tid endnu vil der stå omstrukturering og krisehåndtering på dagsordenen, og måske gentænkning af strategien. Bestyrelsen skal kompetencemæssigt være klædt på til den nye virkelighed, og det kan udløse behov for fornyelse.

For mange virksomheder vil coronakrisen udgøre en skillevej: Hvor der måske lige nu er en tendens til at overvurdere de langsigtede adfærdsændringer, pandemien bevirker, er der til gengæld ingen tvivl om, at der i bedste fald går et par år, før støvet har lagt sig. Og at der på godt og ondt er opstået en ny normalsituation.

Den uundgåelige turbulens indebærer også, at det kan være relevant for virksomhederne at gentænke profilen i bestyrelsen og skifte ud i medlemmerne, vurderer rekrutteringsfirmaet Heidrick & Struggles.

Uanset om krisen har forbedret eller forværret økonomien i den enkelte virksomhed, er omstilling og restrukturering kommet højt op på dagsordenen. Og det kræver ofte nogle andre kompetencer end en mere stabil hverdagsdrift gør.

De seneste år har der været meget debat om diversitet og kompetencer i bestyrelser. I nogle tilfælde er der et simpelt ja/nej-svar på, om en kandidat opfylder et ønsket kriterium. I den anden ende af skalaen kan det være mere komplekst, og sådan er det også med specialistviden om restrukturering, kundeadfærd og måske mere vægt på digitale forretningsmodeller.

Der er mange former for restrukturering, og det gælder om at finde kandidater med den rigtige erfaring.

Et kendetegn for coronakrisen har været behovet for meget hurtige beslutninger. Det har mange bestyrelsesmedlemmer oplevet de seneste måneder. Men ikke alle er lige dygtige til det. Og selv om det værste forhåbentligt er overstået nu, må virksomhederne se i øjnene, at det er en evne, der også kan blive stort behov for i den kommende tid.

Man kan f.eks. forestille sig et scenarie, hvor der kommer en ny smittebølge, men med mindre omfattende lockdowns og til gengæld mindre økonomisk støtte fra statslige hjælpepakker.

Et andet scenarie, der givetvis bliver relevant for mange, er opkøb og fusioner. Det kan enten være fra køberside, hvor man bagefter vil være den fortsættende virksomhed, eller fra en svagere sælgerside, hvor man skal redde mest muligt af ejernes investering i land ved at sælge ud. Uanset om det er det ene eller det andet, er det naturligvis en fordel, hvis der er medlemmer af bestyrelsen, der har erfaringer med fusioner og opkøb.

Atter andre vil klare sig igennem som selvstændige virksomheder, men dog have brug for tålmodige kreditorer – banker, obligationsinvestorer eller leverandører – undervejs. Kreditorer vil i en krisesituation ofte tendere mod at fokusere på at få nedbragt de mest risikofyldte og besværlige udeståender og at sikre sin likviditet.

Derfor gælder det for skyldneren om at være på dukseholdet. Det handler om meget andet end at betale sine terminer til tiden. Man skal også være proaktiv og levere troværdige analyser af sin økonomiske situation, og det vil være godt at have specialistviden om de finansielle og regnskabsmæssige discipliner i bestyrelsen.

For nogle virksomheder handler det ikke bare om at sikre kapital og likviditet, men også om at lægge store dele af produktionen eller andre aktiviteter om. Eksempelvis en ændret outsourcing strategi eller lignende.

Heidrick & Struggles fremhæver en række spørgsmål, som de gennem interviews har erfaret, at bestyrelser stiller sig selv for at få overblik over situationen: Vil vi i den nærmere fremtid få behov for mere kapital og likviditet, og i givet fald i hvilken størrelsesorden? Hvilken arbejdskapital kan blive anvendt bedre for at købe tid? Kan virksomheden få hjælp fra hjælpepakker? Hvem skal lede kriseteamet, og hvilke beføjelser skal det have? Hvilke umiddelbare kompetencer har bestyrelsen brug for at hente ind? Forstår hvert enkelt medlem sine forpligtelser i situationen?

Tre yderligere spørgsmål for de virksomheder, for hvem coronakrisen betyder mere omsætning og nye muligheder: Hvilke initiativer kan implementeres for at bruge situationen optimalt? Er det relevant at omlægge lån? Er tiden inde til at foretage et opkøb?

Du skal være abonnent for at læse denne artikel

249 kr. årligt
  • Søgbar videns-base med over 700 guides og artikler
  • Fokus på bestyrelsens aktuelle dagsordenener
  • Alt om bestyrelsesansvar, strategiarbejdet, kompetencer osv.
  • Opdateres løbende med aktuelle artikler og guides
  • Sikrer, at du er opdateret med al nyt om bestyrelsesarbejde
  • En guldgrube, hvis du forbereder en bestyrelseskarriere
  • Årsabonnement giver ubegrænset adgang

Seneste artikler

Seneste Temaer

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

– og modtag Ole Borchs bog
“Succes i en dansk bestyrelse”

Når du trykker "modtag bogen" bliver du tilmeldt Bestyrelsesguidens ugentlige nyhedsbrev samt markedsføring via mail.

Gratis
e-bog

Log ind