FINANS

Ledelse

Formue

Life Science

Samfundsansvar

Bestyrelsesguiden

Trader

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filtrer på kategorier
Årshjul
Bestyrelsens Arbejdsprocesser
Bestyrelsens Digital strategi
Bestyrelsens håndtering af risici
Bestyrelsens Kriseforebyggelse
Bestyrelsens Rapportering
Bestyrelsens Strategiarbejde
Bestyrelsesansvar
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesformandens Guide
Bestyrelsesformandens Guide|Forbered din Bestyrelseskarriere
Bestyrelsesformandens Guide|Kvinder i Bestyrelsen
Bestyrelseskompetencer
CEO-profil & CEO-skift
Ejerlederens bestyrelse
Featured
Featured|Toplederinterview
Forbered din Bestyrelseskarriere
Forbered din Bestyrelseskarriere|Praktisk Bestyrelsesarbejde
Formandens Opgaver
Generalforsamling
Intern-Ekstern Kommunikation
Kvinder i Bestyrelsen
Ledelse under COVID-krisen
Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer
Mine 5 vigtigste ledelseserfaringer
Praktisk Bestyrelsesarbejde
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesansvar
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesevaluering
Praktisk Bestyrelsesarbejde>CEO-profil & CEO-skift|Featured|Toplederinterview
Regnskabsaflæggelse
Temaserier
Toplederkommunikation
Toplederlønninger
Transformation og omstilling
Uncategorized
Virksomhedskultur & Mangfoldighed

Bestyrelseskompetencer

Fordele ved en professionel bestyrelse. Denne artikel er en del af en serie om ejerledere, der fortæller om, hvordan de anvender deres bestyrelse, om hvordan...
Ejerlederen er i sin egenskab af hovedaktionær bestyrelsens overordnede, hvilket betyder, at bestyrelsens indflydelse er reduceret voldsomt i forhold til lovens forudsætninger. I denne kommentar...
Hvordan skaber man engagerede bestyrelsesmedlemmer. OECD’s praktiske guide ”A Boardroom Guide”, som bygger videre på OECD’s globale guidelines for god selskabsledelse, lægger meget vægt på...
OECD´s praktiske guide til godt bestyrelsesarbejde. Vi fortsætter her gennemgangen af OECD’s praktiske guide til godt bestyrelsesarbejde, som er indsamlet hos en række toperhvervsledere i...
Udvalget skal bestå af bestyrelsesmedlemmer og mindst et af medlemmerne skal besidde kvalifikationer inden for regnskabsvæsen eller revision. Indførelsen af revisionsudvalg i Danmark rummer mulighed...
Hvad er corporate gouvernance? Det forsøger professor Steen Thomsen fra CBS at give et fyldestgørende svar på i sin bog ”An introduction to corporate governance...
Hvilke personlige og faglige egenskaber er vigtigst hos den succesfulde bestyrelsesformand? Det bliver der tegnet et detaljeret billede af i artiklen ”What Makes an Outstanding...
Hvilke personlige og faglige egenskaber er vigtigst hos den succesfulde bestyrelsesformand? Det bliver der tegnet et detaljeret billede af i artiklen ”What Makes an Outstanding...
Undersøgelse af 100 ejerledede virksomheder. Ejerlederne i mindre og mellemstore virksomheder har langt større glæde af deres bestyrelse, når der løbende foretages evaluering og udskiftning...