Bestyrelsens Digital strategi

Trods solid global økonomisk vækst er virksomhedernes organiske vækst meget afdæmpet, og der skal kæmpes for hver millimeter. Benhård priskonkurrence i den nye digitale verden med øget effektivitet og faldende omkostninger gør det vanskeligt at skabe vækst på toplinjen. Men der er veje frem. Læs her: At udleje et værelse...
”Lad os lave nogle apps.” I karikeret form er det den tanke, man gør sig i mange hæderkronede store virksomheder, der kan se, at de digitale konkurrenter er hastigt på vej frem. Naturligvis er det ikke så enkelt. Men heldigvis kan det komplekse systematiseres, viser denne guide. En digitaliseringsproces, der...
Sæt et positivt pejlemærke for, hvor virksomheden skal hen – så bliver det ikke helt så kontraintuitivt at være den, der slår benene væk under eget marked. Den danske taxabranche kom fint igennem den nye taxalov. Uber blev kørt af banen, og status quo blev i store træk opretholdt. Men...
Kunstig intelligens kommer til at forandre mangt og meget i erhvervslivet i de kommende år. Men i modsætning til andre digitale landvindinger, er det forholdsvis nemt at håndtere strategisk. Det er altså ikke svært at gå i gang – det vigtigste er, at man gør det hurtigt, så man...
Selvmodsigende ledelse åbner muligheder, og netop det er den eneste farbare vej at betræde, hvis man som leder vil minimere risikoen for at blive disrupted. Boganmeldelse: Erhvervsforsker Søren Schultz Hansen og Research Director hos IDC Nordic Jan Horsager skriver i deres bog ”Digitaliseringens Paradokser” at unge vælger gymnasiet frem for...
Ofte hører man glade historier om små og store virksomheder, der har haft held med innovation. Men faktum er, at dette moderne begreb hensætter de fleste virksomheder i frustration og bekymring: De anser innovation for nødvendig. Men de mener ikke, de selv har nok fokus på innovation. En undersøgelse fra...
Når der skal ske store transformationer i en virksomhed, må ledelsen gøre noget, der kan være imod dens intuition og instinkt: Nemlig at sende store dele af beslutningskompetencen videre til en række teams, der konkret skal gennemføre transformationen. Behovet for ydmyghed går igen i henseende til at tage imod...
En virksomhed, hvor bestyrelsen grundigt forbereder én strategi om organisk vækst, er allerede bagude på point: De virksomheder, der har mest succes med at få del i den skrabede vækst i den vestlige verden, satser nemlig på flere heste. Selv om verden lige nu befinder sig i en højkonjunktur, ændrer...
Industri 4.0 er ikke blot på vej – den er her allerede; den er blot svær at overskue. Læs i denne artikel om, hvordan de virksomheder, der hidtil har haft succes med den nye teknologi, typisk har grebet tingene an. I dag ved ethvert barn, at opfindelsen af dampmaskinen i...
X