Bestyrelsens Digital strategi

Man kan ikke købe sig til god innovation. Det er en pointe, der er næsten umulig at forstå, i betragtning af at det f.eks. bliver regnet som en dyd for børsnoterede virksomheder at afsætte en stor del af omsætningen til forskning og udvikling. Ikke desto mindre er det, hvad...
Erhvervslivet bør forberede sig på en ny virkelighed: Den digitale revolution vil løfte velstanden til nye højder. Men ikke alle vil blive mere velstående, og mange vil føle et socialt tab, selv om de materielt set bliver rigere. Der er nemlig udsigt til en massearbejdsløshed, som kun kan afbødes...
Mens mange stadig er benovede over de it-relaterede omvæltninger, vi har set det seneste tiår, kan vi endnu have den største til gode og lige foran os: Det handler om det, som på engelsk kaldes ”the internet of things”. Men som måske giver mere intuitiv mening i en dansk...
Ledelseslitteratur fokuserer meget på, hvordan man lægger en strategi, men ikke så meget på, hvordan man succesfuldt implementerer den lagte strategi. Netop execution er den helt store udfordring for toperhvervsledere, fremgår det af en ny artikel i Harvard Business Review med titlen ”Making Strategy Work – How to avoid...
Tempoet i digitaliseringens fremmarch er ikke taget af, og det skorter da heller ikke på advarsler til de virksomheder, der tror, at alt bliver ved med at være, som det plejer. Men det er ikke ensbetydende med, at bestyrelser hurtigst muligt skal få folk med digitale kompetencer ind i...
Endnu er det fremtidsmusik, at badevægten eller løbeskoene er online og leverer data, som vi kan bruge til at gøre vores hverdag nemmere eller bedre. Men Internet of Things (IoT) fungerer allerede i mange sammenhænge, og det er tæt på et gennembrud, der uden tvivl bliver voldsomt lidt længere...
De seneste måneder har demonstreret, at offentliggørelsen af nye eller opdaterede strategier får stadig større betydning som et signal til virksomheders stakeholdere, ikke mindst aktionærer, men også internt i organisationen. Det er snart blevet en selvfølgelighed, at nyudnævnte CEO’er i børsnoterede selskaber skal offentliggøre nye, forandrende og lovende strategier...
Nutidens største ledelsesmæssige udfordring i erhvervslivet er uden tvivl udvikling af et lederskab, som kan drive strategiske forandringer og altså implementere en ny strategi succesfuldt. Økonomisk Ugebrev Ledelse har tidligere påpeget, at bestyrelserne fokuserer mere og mere på den daglige ledelses evne til execution, hvor udarbejdelse af den nye...
Velkendt er det, at robotter er ved at forandre vores samfund. Men hidtil har der været mest fokus på, hvordan erhvervsvirksomheder kan anvende robotter til at effektivere produktion og logistik. Det nye er, at robotter nu også begynder at påvirke almindelige menneskers dagligdag og toppen af erhvervslivet, og den...
X