Bestyrelsesformandens Guide

De ”bedste” bestyrelser har ikke kun et uddannelsesprogram for nye bestyrelsesmedlemmer, men også et løbende program for siddende bestyrelsesmedlemmer. Videreuddannelse handler nemlig ikke kun om at dække nogle få huller i nye bestyrelsesmedlemmers viden om virksomheden. Det handler mere om til stadighed at sikre, at bestyrelsen indretter sig optimalt, når...
Bestyrelsesmedlemmer i danske bestyrelser uddannes alt for lidt. De har ofte for ringe føling med, hvad der sker i virksomheden og i dens omverden. De deltager for sjældent på messer og i forhandlinger med vigtige forretningspartnere. Og de er for lidt involveret i forretningsudvikling og i udviklingsprojekter. Det betyder, at...
Hvordan optimerer en topledelse sin aflønning i et børsnoteret selskab? Tendensen de seneste år er gået i retning af, at den middelmådige eller halvringe topchef er blevet forgyldt netop på grund af de tvivlsomme præstationer. Det forunderlige paradoks er opstået, fordi det efterhånden er blevet almindelig praksis, at topchefer får...
  Konkrete anbefalinger til forbedring af bestyrelsesarbejdet I en artikel i tidsskriftet The Corporate Board opstiller to advokater fra advokatfirmaet Goodwin Procter en liste over konkrete initiativer, en bestyrelse kan tage for at sikre, at dens arbejde bliver gjort bedst muligt. Forslagene kan anvendes som en checkliste, og de foreslåede initiativer...
Ejerlederen vil gerne udfordres, men vil også selv bestemme. De ejerledede virksomheder trækker i stigende grad professionelle erhvervsfolk ind i bestyrelserne. Men de nye kompetencer udnyttes slet ikke godt nok. Dels fordi erhvervsfolkene ikke bliver inddraget i alle væsentlige beslutninger, dels fordi de er for meget generalister og for lidt...
X