FINANS

Ledelse

Formue

Life Science

Samfundsansvar

Bestyrelsesguiden

Trader

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filtrer på kategorier
Årshjul
Bestyrelsens Arbejdsprocesser
Bestyrelsens Digital strategi
Bestyrelsens håndtering af risici
Bestyrelsens Kriseforebyggelse
Bestyrelsens Rapportering
Bestyrelsens Strategiarbejde
Bestyrelsesansvar
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesformandens Guide
Bestyrelsesformandens Guide|Forbered din Bestyrelseskarriere
Bestyrelsesformandens Guide|Kvinder i Bestyrelsen
Bestyrelseskompetencer
CEO-profil & CEO-skift
Ejerlederens bestyrelse
Featured
Featured|Toplederinterview
Forbered din Bestyrelseskarriere
Forbered din Bestyrelseskarriere|Praktisk Bestyrelsesarbejde
Formandens Opgaver
Generalforsamling
Intern-Ekstern Kommunikation
Kvinder i Bestyrelsen
Ledelse under COVID-krisen
Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer
Mine 5 vigtigste ledelseserfaringer
Praktisk Bestyrelsesarbejde
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesansvar
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesevaluering
Praktisk Bestyrelsesarbejde>CEO-profil & CEO-skift|Featured|Toplederinterview
Regnskabsaflæggelse
Temaserier
Toplederkommunikation
Toplederlønninger
Transformation og omstilling
Uncategorized
Virksomhedskultur & Mangfoldighed
Forside Praktisk Bestyrelsesarbejde Bestyrelsens Arbejdsprocesser Bestyrelsen bliver snydt for oplysninger

Bestyrelsen bliver snydt for oplysninger

Bestyrelser er helt afhængige af, at de får nogenlunde præcise og retvisende oplysninger fra deres direktioner. Men denne forudsætning kniber det gevaldigt med, hvis man skal tro en ny rapport fra ACCA; en global organisation for revisorer.

ACCA har stillet ledere fra en lang række virksomheder spørgsmål om, hvordan de vurderer de organisatoriske processer. Ikke engang halvdelen kan svare entydigt bekræftende på spørgsmålet om, hvorvidt den øverste ledelse giver præcise (accurate) informationer til bestyrelsen.

Selv i den øverste ledelse er kun godt 60 % helt enige eller enige i, at de giver disse præcise oplysninger til bestyrelsen. Blandt de menige ansatte og mellemledere er der overvejende skepsis. Her er det kun cirka 40 %, der entydigt tilslutter sig udsagnet. Det bliver ikke mindre uheldigt af, at den største skepsis findes i den interne revision. ACCA noterer, at resultaterne understreger, at bestyrelsesmedlemmer må forholde sig meget kritisk til de informationer, de får. Og de må bede om flere oplysninger og uddybende møder, hvis de er i tvivl.

Manglende intern overskuelighed Problemet hidrører dog – heldigvis – ikke primært fra, at direktionerne bevidst holder bestyrelserne hen med snak. Den dominerende faktor er i stedet, at direktionerne har svært ved at overskue deres egne virksomheder.

Det er især et problem i store virksomheder, hvor under 40 % af medarbejderne er helt enige eller enige i, at direktionen har tilstrækkelig viden om, hvad der foregår nede i organisationen. I virksomheder, der kun opererer i ét land, er det dog godt 50 %, som kan svare bekræftende på spørgsmålet. Da danske virksomheder er tilsvarende mindre end de fleste andre rent nationale virksomheder, er der grund til at tro, at problemet er mindre hos os.

ACCA’s undersøgelse viser også på andre felter interessante resultater. Det gælder blandt andet om, hvad der motiverer medarbejderne. Her synes der at være argumenter for at skære ned på bonusprogrammer, eller i hvert fald at vægte dem mindre i forhold til andre parametre i personalepolitikken. På næsten alle kontinenter og i alle aldersgrupper angiver medarbejderne således økonomisk aflønning som den af fire parametre, de anser for mindst motiverende, mens muligheden for avancement er næstmindst motiverende.

I stedet er det især anerkendelse af indsatsen, der motiverer, efterfulgt af udfordrende arbejde. Det skal dog nævnes, at de forskellige faktorer jo ikke udelukker hinanden, og at det for alle fire parametres vedkommende er store flertal, der angiver at være motiverede af dem. Blot altså ikke i samme grad. Som helhed er de ansatte i Europa åbenbart sværest at motivere, mens medarbejdere i emerging markets er nemmest at motivere.

Præcision er en nødvendighed Et problem med den økonomisk betingede motivation er også, at den skal være præcis for at virke. Her er der en meget udbredt skepsis overfor, om de forskellige medarbejdergrupper faktisk forstår, hvad bonusaflønning med videre betyder i den praktiske verden.

Størst tiltro er der til, at direktionen har denne forståelse – det mener godt 60 %. For øvrige ledere og bestyrelsesmedlemmer ligger tallet omkring de 50 %. Nok så betegnende ligger tilliden til, at de HR-ansatte, der administrerer bonusordningerne i det daglige, forstår deres praktiske konsekvens, på samme lave niveau.

Også når det kommer til bonusaflønning skiller Europa sig i øvrigt meget markant ud fra andre dele af verden. Kun cirka 30 % af de europæiske respondenter svarer bekræftende til, at resultataflønning medvirker til bedre resultater! I Asien og Afrika er andelen cirka 60 % og i Amerika cirka 50 %.

Det sidste kan dog dække over, at der er høj enighed i Syd- og Mellemamerika, som i henseende til økonomisk stade er mere sammenligneligt med Asien og Afrika, mens respondenter i USA og Canada måske tenderer til at dele europæernes skepsis. Over hele verden er der dog et klart flertal på omkring 60-70 %, som advarer om, at resultataflønning kan få medarbejdere til på uærlig vis at pynte på deres præstationer.

Sten Thorup Kristensen

Seneste artikler

McKinsey: Læren fra Coronakrisen kan anvendes i klimakrisen

Selv om der er forskelle på de to kriser, coronakrisen og klimakrisen, først og fremmest i relation til tidshorisonten, kan virksomhederne, når hverdagen melder...

Guide: Syv gode råd om bestyrelsens fokus efter krisen

Artikelserie om ledelse under og efter COVID-19 krisen: Mange bestyrelser har haft deres første oplevelser med faktiske krisesituationer, de hidtil kun har forberedt sig til på...

Derfor rekrutteres danske topchefer næsten altid eksternt

I udlandet vækker det opmærksomhed, når en virksomhed hyrer en CEO udefra, og de interne rekrutteringer udgør det store flertal – 83 procent viser...

Seneste Temaer