FINANS

Ledelse

Formue

Life Science

Samfundsansvar

Bestyrelsesguiden

Trader

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filtrer på kategorier
Årshjul
Bestyrelsens Arbejdsprocesser
Bestyrelsens Digital strategi
Bestyrelsens håndtering af risici
Bestyrelsens Kriseforebyggelse
Bestyrelsens Rapportering
Bestyrelsens Strategiarbejde
Bestyrelsesansvar
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesformandens Guide
Bestyrelsesformandens Guide|Forbered din Bestyrelseskarriere
Bestyrelsesformandens Guide|Kvinder i Bestyrelsen
Bestyrelseskompetencer
CEO-profil & CEO-skift
Ejerlederens bestyrelse
Featured
Featured|Toplederinterview
Forbered din Bestyrelseskarriere
Forbered din Bestyrelseskarriere|Praktisk Bestyrelsesarbejde
Formandens Opgaver
Generalforsamling
Intern-Ekstern Kommunikation
Kvinder i Bestyrelsen
Ledelse under COVID-krisen
Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer
Mine 5 vigtigste ledelseserfaringer
Praktisk Bestyrelsesarbejde
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesansvar
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesevaluering
Praktisk Bestyrelsesarbejde>CEO-profil & CEO-skift|Featured|Toplederinterview
Regnskabsaflæggelse
Temaserier
Toplederkommunikation
Toplederlønninger
Transformation og omstilling
Uncategorized
Virksomhedskultur & Mangfoldighed

Behov for debat om medarbejdervalgte

Meget tyder på, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ofte ikke siger noget på bestyrelsesmøderne.

Den hjemlige debat om god selskabsledelse bør sætte mere fokus på de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, mener Steen Thomsen, professor ved Handelshøjskolen København og leder af Center for Corporate Governance. Han vurderer ikke, at det på nuværende tidspunkt fungerer optimalt, og at både medarbejderne og deres organisationer på den ene side og arbejdsgiverne og bestyrelsesformændene på den anden side ikke gør sig nok umage.

„Meget tyder på, at de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer ofte ikke siger noget på bestyrelsesmøderne, og på den måde kommer de til at virke som en dødvægt, som bare optager pladser omkring bestyrelsesbordet. Vi har brug for en debat om, hvordan vi får systemet til at fungere bedre“ siger Steen Thomsen.

Manglende udmelding fra DI og LO: Steen Thomsen finder det påfaldende, at hverken Dansk Industri eller LO på det seneste har udmeldt deres syn på de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, på trods af at systemet måske står foran omvæltninger, dels på grund af EU regler om det europæiske selskab, dels på grund af en aktuel tysk debat om medarbejdervalgte i bestyrelsen.

Han mener, at det ville være „snublende nærliggende“ for Dansk Industri at køre med på det tyske industriforbunds kampagne mod medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Men det gør DI ikke.

Fra Dansk Industri siger chefkonsulent Jens Valdemar Krenchel, at DI ikke har overvejelser om at forslå ændringer i den eksisterende ordning: „Meldingen fra vores medlemsvirksomheder er, at de er glade for ordningen. Medarbejdernes deltagelse i bestyrelsen giver en mere tillidsfuld kommunikation, fordi de ikke holdes udenfor.“

Fra LO siger konsulent Majbritt Schøning, at LO tidligere har overvejet at gennemføre en større undersøgelse af de medarbejdervalgte, men at det blev opgivet. Hun vurderer ikke, at ordningen herhjemme med medarbejdervalgte er truet. „Der er flere gode grunde til at have medarbejdervalgte i bestyrelserne. Dels har de mulighed for gennem bestyrelsen at sikre, at medarbejderne bliver orienteret om vigtige beslutninger. Dels kan de være med til at sikre, at bestyrelsen faktisk danner sig et korrekt billede af selskabet og dets situation. Og endelig har de stor viden om selskabet. Men der hersker ikke tvivl om, at ressourcerne kan udnyttes bedre.“

Steen Thomsen mener, at det bør undersøges nærmere, hvordan de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer fungerer i bestyrelserne. Lektorerne Caspar Rose og Hans Kurt Kvist fra Handelshøjskolen i København udarbejdede tidligere en undersøgelse for CO-Industri om de medarbejdervalgtes syn på deres egen rolle, men altså ikke virksomhedernes syn på sagen:

Størst indflydelse i børsnoteret selskab: 2/3-dele af de medarbejdervalgte i børsnoterede selskaber mener, at de har indflydelse i bestyrelsen. Men under halvdelen af de medarbejdervalgte i ikke- noterede selskaber mener, at de har indflydelse.

Steen Thomsen mener, at bestyrelsesformanden har et stort ansvar omkring aktivering af de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer. Han mener, at formanden skal sende de medarbejdervalgte på kursus i eksempelvis regnskab, hvis de har huller i regnskabs- forståelsen. Han mener også, at de medarbejdervalgte bør indgå i den årlige selvevaluering i bestyrelsen, hvor der tages temperatur på de enkelte medlemmers deltagelse og bidrag til arbejdet i bestyrelsen.

Steen Thomsen mener også, at medarbejdernes organisation bør tænke sig godt om, når de udpeger repræsentanter til bestyrelsen med fokus på, om de har bredere forretningsmæssig forståelse, så de kan deltage på stort set lige fod med eksterne bestyrelsesmedlemmer i debatten. „Hvis de medarbejdervalgte har nogle stærke faglige kompetencer, kan det meget vel være, at de i virkeligheden er klædt bedre på end de eksterne bestyrelsesmedlemmer. Hvis der bliver udpeget de rigtige folk til posterne, kan der være en kæmpe skjult ressource i de medarbejdervalgte“.

Steen Thomsen mener dog, at det er „dårlig“ corporate governance, at det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem også er tillidsmand, hvilket ofte er tilfældet. „Det giver en uhensigtsmæssig sammenblanding af forskellige interesser. Formelt skal de medarbejdervalgte varetage virksomhedens interesser på linie med den øvrige bestyrelse. Men tillidsfolkene skal alene slås for medarbejdernes interesse. Og der kan være situationer, hvor der er konflikt mellem disse hensyn.”

Seneste artikler

McKinsey: Læren fra Coronakrisen kan anvendes i klimakrisen

Selv om der er forskelle på de to kriser, coronakrisen og klimakrisen, først og fremmest i relation til tidshorisonten, kan virksomhederne, når hverdagen melder...

Guide: Syv gode råd om bestyrelsens fokus efter krisen

Artikelserie om ledelse under og efter COVID-19 krisen: Mange bestyrelser har haft deres første oplevelser med faktiske krisesituationer, de hidtil kun har forberedt sig til på...

Derfor rekrutteres danske topchefer næsten altid eksternt

I udlandet vækker det opmærksomhed, når en virksomhed hyrer en CEO udefra, og de interne rekrutteringer udgør det store flertal – 83 procent viser...

Seneste Temaer