Professionelle bestyrelsesmedlemmer i mellemstore og store selskaber er en erhvervsgruppe i hastig vækst.

Stadig flere toperhvervsledere vælger at skifte deres fuldtidsjob ud med bestyrelsesposter, hvor selskabet kan drage nytte af deres mangeårige erfaring og kompetencer.

Samtidig bliver de professionelle bestyrelsesmedlemmer stadig mere værdsat: Der er stigende efterspørgsel efter dem, blandt andet fordi en bestyrelsespost i store selskaber bliver stadig mere tidskrævende, arbejdsbyrden vokser, og ansvaret øges. Dermed bliver det også stadig vanskeligere for topdirektører at få tid til at påtage sig mere krævende bestyrelsesposter.

Herhjemme er der i de største virksomheder efterhånden mange professionelle bestyrelsesmedlemmer på formandsposten. Fælles for dem er, at de ikke tidsmæssigt er belastet af et tungt og krævende fuldtidsjob som koncernchef for et større selskab. Umiddelbart er det et plus i karakterbogen. Ikke mindst da amerikanske undersøgelser viser, at ”travle” bestyrelser generelt underperformer i forhold til mindre travle bestyrelser. Men hvordan forbereder topchefen sig på en på en fremtidig karriere som bestyrelsesmedlem – med de øgede frihedsgrader, det giver?

Erfaringer fra 213 tidligere topchefer: Den engelske organisation Independent Direction Directors Advisory Service (IDDAS) har gennemført et rundspørge (2009) til 213 tidligere topchefer, som har skiftet til en karriere som professionelt bestyrelsesmedlem eller selvstændig konsulent. Ex-topcheferne svarer på, hvad de har oplevet af plusser og minusser ved deres karriereskift, og hvad´de ville have gjort anderledes.

Læs også:  Bestyrelsen bør sætte fokus på det vigtigste råstof

Rundspørgen viser, at 65 procent af dem er tilfredse eller meget tilfredse med deres karriereskift. Hovedbegrundelserne er, at de har fået kontrol over deres arbejdsindhold og arbejdstid, variation og uforudsigelighed i opgaverne, og at de undgår virksomhedens traditionelle dagsordener og politik. Mange siger også, at de ville have håndteret deres karriereskift anderledes, end de rent faktisk gjorde.

35 procent svarer, at de før skiftet ville have netværket mere og markedsført sig selv mere aktivt som kommende bestyrelsesmedlem. 17 procent ville have overvejet en bredere vifte af muligheder, og andre 16 procent vil have udvalgt roller og ”klienter” med større omhu. ”The message from these executives is clear – planning ahead and networking are instrumental to early success,” hedder det.

68 procent af de tidligere topchefer forlod deres topjob frivilligt, og de startede planlægningen i god tid forinden. Hovedparten af dem har opbygget en portefølje af bestyrelsesposter. I forbindelse med skiftet påpeger 32 procent, at det var vanskeligt at finde ”passende” bestyrelsesposter og andre 24 procent fremhæver usikkerheden ved ikke at have ”fast job”.

Ved karriereskiftet har forretningsforbindelser været langt den vigtigste kilde (for 61 procent) til rådgivning og hjælp. Hustruen og den øvrige familie kommer ind som nummer to. Budskabet er imidlertid, at executive search-firmaer og out placementfirmaer ikke har kunnet yde den store hjælp. Og det noteres, at det ikke er overraskende, da disse rådgivningsfirmaer ikke typisk har den slags rådgivning på programmet.

Læs også:  Guide: Vejen mod den første bestyrelsespost/3

Seks gode råd før karriereskift: IDDAS giver følgende råd til topchefer, som står foran et karriereskift til ”selvstændig”:

  • Start planlægningen af en bestyrelseskarriere i god tid.
  • Snak med venner og tidligere kolleger om, hvordan de tacklede deres tilsvarende karriereskift til professionelt bestyrelsesmedlem.
  • Brug energi og tid på efteruddannelse om praktisk bestyrelsesarbejde i alle afskygninger, herunder læsning af rapporter, synspunkter og praksis, samt gennem kurser og seminarer.
  • Forbered en realistisk selvevaluering, som kortlægger egne styrker og svagheder, og som måske kan give et fingerpeg om, hvor der vil kunne opnås størst succes.
  • Spred aktiviteterne så meget som muligt og overvej frivilligt arbejde i organisationer for at møde nye grupper af ligestillede.
  • Planlæg privatøkonomien grundigt og tag højde for, at der kan opstå huller i indtægtsstrømmen efter toplederjobbet.