Annonce
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Filtrer på kategorier
Årsbudget/likviditet
Årsforventning
Årshjul
Bestyr.evaluering
Bestyrelsens Arbejdsprocesser
Bestyrelsens Digital strategi
Bestyrelsens håndtering af risici
Bestyrelsens Information
Bestyrelsens Kompetencer
Bestyrelsens Kriseforebyggelse
Bestyrelsens Rapportering
Bestyrelsens Strategiarbejde
Bestyrelsesansvar
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesevaluering
Bestyrelsesformandens Guide
Bestyrelsesformandens Guide|Forbered din Bestyrelseskarriere
Bestyrelsesformandens Guide|Kvinder i Bestyrelsen
Bestyrelseskompetencer
Bestyrelsesuddannelser
Branchetendens
CEO-profil & CEO-skift
Det lærte jeg om ledelse som iværksætter
Ejerlederens bestyrelse
Ekstern Kommunikation
Evaluering Af Ceo
Evaluering Revision
Featured
Featured|Toplederinterview
Forbered din Bestyrelseskarriere
Forbered din Bestyrelseskarriere|Praktisk Bestyrelsesarbejde
Formandens Opgaver
Generalforsamling
Generalforsamlingen
Halvårsstatus
Hr Politikker
Intern-Ekstern Kommunikation
IT & Digitalisering
IT & Digitalisering
Karriere
Kvinder i Bestyrelsen
Ledelse under COVID-krisen
Ledelse under Ukraine-krisen
Ledelsesvederlag
Mangfoldighed
Medarbejdervalgte Bestyrelsesmedlemmer
Mine 5 vigtigste ledelseserfaringer
Praktisk Bestyrelsesarbejde
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesansvar
Praktisk Bestyrelsesarbejde>Bestyrelsesevaluering
Praktisk Bestyrelsesarbejde>CEO-profil & CEO-skift|Featured|Toplederinterview
Regnskabsaflæggelse
Revisorer
Risikostyring
Samfundsansvar
Strategi
Temaserier
Toplederinterview
Toplederkommunikation
Toplederlønninger
Transformation og omstilling
Uncategorized
Virksomhedskultur & Mangfoldighed
Vurdering Af Risici
White Paper for bestyrelser
Alle artikler Side 3

Guide: Fire veje til at tiltrække og fastholde AI-talenter

Manglen på talent giver topledere verden over hovedpine. Netop efterspørgslen på AI-talent er rekordhøj, ikke mindst efter fremkomsten af ChatGPT, som har synliggjort mulighederne i kunstig intelligens, samtidig med at udbuddet er ekstremt begrænset. Konsulenthus foreslår fire strategier i kampen om at tiltrække og bibeholde AI-talenterne.

AI og machine learning var de mest efterspurgte færdigheder i 2022. Job indenfor tech-relaterede discipliner er mere end tredoblet i løbet af de sidste fem år. Riften om de digitale talenter fortsætter, og efterspørgslen overgår stadig udbuddet.

Det stiller stadigt større krav til virksomhederne: Effektive rekrutteringsprocesser, et motiverende arbejdsmiljø, udviklingsprogrammer etc. I det konkurrenceprægede AI-miljø bør man tænke proaktivt på, hvordan man tiltrækker og holder på talenterne, skriver BCG.

Her er det en fordel at vide, at der er forskel på tech-medarbejdere og ikke-tech medarbejdere. Derved kan man tilpasse sin rekrutteringsstrategi og imødekomme AI-kandidaters behov og ønsker bedst muligt. Læs her hvordan:

Forudse behov. Start med at få et overblik over hvilke færdigheder, der er brug for i virksomheden. Find derefter ud af, hvordan de færdigheder skaffes bedst muligt. Denne tilgang er særligt vigtig på et stramt arbejdsmarked, hvor toptalenter er sjældne.

Når virksomheder opbygger et AI-team, har de tendens til at ansætte folk i foruddefinerede jobroller. Men virksomheder har ofte svært ved at besætte disse roller, fordi AI-talenter er dyre og svære at finde.

En AI-transformation kræver typisk en blanding af færdigheder, herunder medarbejdere der kan opbygge datainfrastruktur (dataingeniører og softwareingeniører), medarbejdere der håndterer datastyring (data governance-analytikere og dataforvaltere) og dem, der interagerer med forretningen (produktejere og domæneeksperter).

Tiltræk kandidater. Forstå forventninger. Potentielle AI-ansøgere har anderledes jobforventninger end traditionelle jobansøgere. To ting er særligt vigtige for AI-medarbejdere: 1) at arbejde med spændende produkter og teknologier, og 2) at vide, at der er en klar strategi for deres karriereudvikling.

Søg åbent. Det er fristende at lede efter AI-talenter de gængse steder – men det garanterer, at man vil konkurrere med alle de hotteste tech-virksomheder. Dette er særligt problematisk for ikke-tech-virksomheder, der stræber efter at starte en AI-transformation.

Tilpas rekrutteringsstrategi. Man bør vurdere, hvor langt henne i AI-implementeringen man befinder sig. Hvis man er helt grøn indenfor AI, bør man f.eks. fokusere på at rekruttere én højt kvalificeret profil, der kan stå i spidsen for de andre rekrutteringer og tiltrække et bredere netværk af AI-specialister. Senere i processen bør man skalere op og eventuelt benytte sig af specialiserede AI-rekrutteringsfolk. Justér rekrutteringsproces. Den standardiserede rekrutteringsproces fungerer ikke godt, når det kommer til at tiltrække AI-talent. Processen er for langsom. Når en ansættelsesbeslutning er truffet, kan AI-kandidaten have modtaget et andet tilbud. Ledere, der er involveret i rekruttering, bør være godt rustet til at vurdere kandidaternes AI-færdigheder og bedømme deres talent.

Udvikling af talentmasse. Cirka 80 pct. af AI-talenter forlader virksomheden, fordi de enten ønsker en mere interessant stilling eller ikke ser muligheder for karriereudvikling. Hvis unge ambitiøse AI-talenter ikke tilbydes tilstrækkeligt med udviklingsmuligheder, begynder de at kigge andre steder hen.

Tech-kulturen har indprentet forventningen om, at digitalt talent bliver forfremmet hver 12. til 18. måned (i modsætning til hvert to til tre år). Derudover viser BCG’s forskning, at kun hver tiende nye stilling besættes internt af eksisterende medarbejdere. Der findes altså en klar mulighed for at arbejde mere med omrokering af interne talenter.

Hold medarbejdere engagerede. For organisationer, der ikke primært opfattes som tech-virksomheder, eller for dem med en lang produktudviklingscyklus, kan det være svært at engagere AI-talent. I disse tilfælde er det vigtigt at være helt skarp på storytellingen.

Man bør ikke forsøge at konkurrere med top tech-virksomhederne, men i stedet fokusere på virksomhedens egen unikke formål og mission. Formålsdrevne virksomheder giver mennesker mening i deres arbejde og holder dem engagerede.

MAL

Ungt CEO-talent bruger CEO-far som sparringspartner

Toplederinterview om praktisk ledelse: Selvom den unge CEO i vækstvirksomheden Norlase, Oliver Hvidt, er udpeget som et af Danmarks største ledelsestalenter, søger han især råd og viden fra sin far, den tidligere CEO i bl.a. B&O og Brüel & Kjær, Kalle Hvidt Nielsen. Mentorforholdet viser, hvordan unge erhvervsledere kan anvende erfarne erhvervsfolk som sparringspartnere til at udvikle deres ledelseskompetencer, og hvordan de kan forholde sig til strategiske problemstillinger, skriver fagredaktør Peder Bjerge i dette lederinterview.

På mindre end ti år er teknologivirksomheden Norlase gået fra tre mand i en kælder til 54 ansatte mestendels i USA og Danmark. Selv om Oliver Hvidt knapt er fyldt 30 år, er han som CEO blevet sat til at styre virksomhedens vækst på bl.a. det vigtige amerikanske sundhedsmarked. Og er senest udpeget som et af fremtidens ledelsestalenter af Berlingske Tidende.

Men selv et ledelsestalent har brug for nogen at spørge til råds. Og det er ofte hans far, Kalle Hvidt Nielsen, nuværende CEO i DPA Microphones og tidligere CEO i virksomheder som B&O og Brüel & Kjær. Han har givet sin søn nogle af de vigtigste råd til, hvordan han bedst håndterer jobbet som. Det vender vi tilbage til.

Hvor langt henne i din startups levetid gik du fra at være iværksætter til at være egentlig leder? ”Jeg var en del af ledelsen fra starten af, selvom der ikke var meget at lede, fordi i begyndelsen var vi bare tre ansatte i en kælder på DTU. Så det første skridt for mig i retningen af egentlig ledelse var tilbage i 2018, da vi var ved at nærme os markedet i USA og skulle samarbejde med de amerikanske sundhedsmyndigheder. Der flyttede jeg til USA for at tage ansvaret for at opbygge et amerikansk datterselskab.

Det var første gang, at jeg havde medarbejdere, der rapporterede til mig. Det helt store skift kom i slutningen af 2019, hvor jeg blev CEO for hele virksomheden. Her kunne jeg mærke, at der skete et skifte til, at jeg brugte størstedelen af mit fokus og min tid på ledelse, at få resten af teamet til at lykkes, og hvor resten af ledelsesteamet rapporterede til mig.”

Hvad lærer du om ledelse i din tid i USA?
”Jeg har haft fordel af at arbejde med ledelse i en relativt ung alder. På det tidspunkt var jeg 24-25 år. Det stod meget klart for mig, at der var meget, jeg havde brug for at lære. Jeg tror, at det var meget naturligt for mig at give mine medarbejdere en masse tillid og plads. Det har jeg oplevet som et vigtigt ledelsesredskab, fordi gør man det rigtigt, får man en masse tillid og motivation retur.”

Men amerikansk virksomhedskultur er ganske anderledes og ofte meget mere hierarkisk orienteret. Kolliderer det ikke med en typisk dansk tilgang til ledelse? ”Det er helt rigtigt, at der er mange kulturelle forskelle på det punkt. Vi har nemmere ved at opbygge et tillidsforhold i Danmark. I USA er kommunikationen typisk meget mere direkte. Det tror jeg faktisk har været meget vigtigt for mig, fordi vi er en international organisation, hvor vi nok har en masse amerikanske medarbejdere, men vi har også ansatte med andre baggrunde. Det har været en fordel for mig, fordi en af nøgleudfordringerne for os lige nu er, hvordan sikrer vi, at alle de forskellige kulturer kan blive ved med at spille sammen, altså at skabe en virksomhedskultur, vi kan samles om på trods af, at folk kommer med forskellige bagager.

Min erfaring med ledelse af amerikanske medarbejdere er, at det tager lidt længere tid, før de finder ud af, at man rent faktisk mener det. Men jeg synes, rent menneskeligt går det nemmere, hvis man lykkes med at opbygge et tillidsforhold, hvor man nok gør tingene lidt anderledes end i en traditionel virksomhed. Men fordelen for dem er rent faktisk, at de får mere frihed og mulighed for at sætte deres erfaringer og kompetencer i spil, end de har oplevet tidligere i hierarkiske organisationer. Over tid er det noget, også amerikanerne køber ind på.”

Hvordan går man konkret til værks for at opbygge den tillid? ”Mange af de ting handler om konsistent over tid at vise, at man mener det. I det første lange stykke tid vil mange amerikanske medarbejdere have det sådan, at ja det lyder fint, men på et eller andet tidspunkt bliver jeg bare tromlet.

Særligt i pressede situationer er det så vigtigt at holde fast i, at ja vi tager stadig dine synspunkter alvorligt. Og ja, vi vil stadig hellere bruge den ekstra tid, der skal til for at afstemme en kurs, som vi alle sammen kan købe ind i. Så man opbygger tilliden i den løbende eksekvering. Er man så en lille startup, kommer der naturligt mange situationer, hvor man har mulighed for at vise, at man mener det, man siger, alvorligt.

I min erfaring tager mellem et og to år, før de medarbejdere for alvor har købt ind på den danske måde at gøre tingene på. Det er en gradvis, langsigtet proces. Men omvendt skal man også gøre sig klart, at der altså også er noget, som danskerne kan lære af amerikanernes virksomhedskultur. Man kan hurtigt rynke på næsen af det som dansker. Men bruger man tid på at finde ud af, hvad en amerikansk medarbejder oplever i en dansk virksomhed, vil man se, at der er nogle uhensigtsmæssigheder i forhold til at gå rundt om den varme grød med alt for subtil kommunikation.

Nogle gange skaber det forhindringer, der ikke behøvede at være der. Mens vi i Danmark er vant til at formulere os meget blødt og underforstået, kan det, når man får lejlighed til at se det udefra, gå op for en, hvor vanskeligt det kan være at kapere for udlændinge. Så jeg tror, at for os som international startup gælder om at kombinere det bedste fra de to kulturer.

Tag for eksempel, når en dansk medarbejder har givet en præsentation. Så siger man, at det gik super, men der var bare lige et par ting, hvor det kunne være bedre. Her ville amerikanerne direkte sige, at det der var bare ikke godt nok. Her er man som dansk-amerikansk virksomhed nødt til over tid at nærme sig en fælles forståelse af kommunikationen.”

Har du taget den amerikanske måde at kommunikere på med dig ind i jobbet som CEO? ”Ja, i stigende grad, men det er noget, jeg arbejder med. Det er noget, jeg gerne vil forfine, og hvor jeg ser noget potentiale. Det kan være enormt effektfuldt at kommunikere mere direkte, især overfor folk, der ikke er vant til det. Men der er også nogle faldgruber. Hvis man skal gøre det i en dansk kontekst, skal man være erfaren i at kommunikere. Man skal bl.a. kunne se, om de pågældende kan tage det, så det bliver forstået rigtigt. Man er nødt til erkende, at jo mere man ved om det, jo mere kompliceret er det.

Jeg føler stadig, at jeg er i en læringsproces, hvor jeg kan blive overrasket over, hvad personen på den anden side af bordet tænker.”

Når man som du er blevet CEO for 54 medarbejdere i så ung en alder, hvordan går man så til opgaven med at opbygge de rigtige kompetencer? ”Jeg har hele tiden været enormt heldig, at vi har en meget erfaren bestyrelse at støtte os til. Her kan vi både trække på erfaringer med at styre startups og meget store globale virksomheder. Ud over det har min far (Kalle Hvidt Nielsen, red.) også været topleder i dansk erhvervsliv gennem mange år.

Han har bl.a. været CEO i Bang & Olufsen og Brüel & Kjær sammen med en række bestyrelsesposter. Så her har jeg meget viden og erfaring at trække på. Og for at det ikke skal være løgn er han også gået med i bestyrelsen i Norlase, hvor vi hele tiden har satset på at have en blanding af danske og amerikanske kompetencer.

Han har lært mig, at der er ingen ”secret sauce” som topleder. Det er nok noget, jeg har fået ind tidligt i mit mindset. Jeg kan huske engang, mens jeg stadig studerede, hvor vi talte om en stor børsnoteret virksomhed, der på daværende tidspunkt var i problemer. Vi talte om hvordan det kunne gå så dårligt for virksomheden, når nu de havde en erfaren topledelse.

Min fars svar var, at erfaring ikke er nogen garanti for succes. Faktisk kunne han sagtens forestille sig, at jeg eller mine studiekammerater kunne have gjort det bedre end de erfarne topledere. Han sagde det ikke for at pumpe min selvtillid op, men mere henkastet. Det var meget tankevækkende.

Selvfølgelig er der mange ting, man kan med erfaring og gode folk omkring sig. Men i sidste instans handler det om at tænke rationelt og sørge for, at man har de gode folk med sig. Jeg tror ikke, at der på noget tidspunkt kommer en eller anden gylden åbenbaring, når du har x års erfaring. Jeg tror, at det handler om noget så basalt som at forsøge at gøre sit bedste.”

Peder Bjerge

Guide: Ny æra kræver nyt lederskab

Hvordan ser lederskab ud i en æra, hvor turbulens og forandringer er normen? Ifølge McKinsey kræver det en omfattende ledelsesmæssig transformation, hvor man gør op med nogle af de outdatede holdninger, der stadig florerer på ledelsesgangene. Det betyder også et endeligt farvel til hierarki og bureaukrati.

Vi lever i en tid, hvor både udfordringer og muligheder kommer og går som aldrig før, en turbulent tid, så at sige. Så spørgsmålet er, hvilke organisationer der trives i sådanne urolige tider? I årtier har virksomheder været fokuseret på at bevare stabilitet og maksimere overskuddet for aktionærerne, som gik mindre op i den samfundsmæssige påvirkning. Men de fleste virksomheder har fundet ud af, at denne tilgang ikke passer i et 2023 med flere komplekse udfordringer – og sociale og miljømæssige krav kommer der ikke færre af.

Nye krav til virksomhederne betyder selvfølgelig også nye krav til toplederne. Tidligere har de mest anerkendte egenskaber hos ledere været domineret af maskuline værdier: stort fokus på indtjening, resultatorienteret, autoritær og kontrolleret. Disse karakteristika bør udvikle sig for at virksomheder også kan stå stærkt i fremtiden.

Henad vejen er der gradvist opstået en ny form for organisation, der sigter mod at være mere åben, fleksibel og tilpasningsdygtig. Konsulenthuset McKinsey mener, at denne nye tilgang er ved et vendepunkt, hvor flere virksomheder vil slutte sig til frontløberne, der allerede rider på bølgen.

Der fokuseres på at skabe bæredygtig og inkluderende vækst. Virksomhederne, der går forrest, udvikler nye arbejdsstrukturer med et netværk af selvstyrende teams. De fokuserer på samarbejde, autenticitet og co-creation. Konsulenthuset vurderer, at følgende fem skift omdefinerer lederskabet for en ny æra:

Fokus: Fra profit til indflydelse. Tidligere har virksomheder haft ensporet fokus på at maksimere profit. Selvom dette stadig er nødvendigt, er det ikke længere tilstrækkeligt. Nutidens virksomheder bør stræbe efter at maksimere værdi og indflydelse for alle – også til samfundet og planeten. For at sikre dette skifte bør ledere udvikle deres visionære evner: de bør skabe og forfølge et meningsfyldt formål. Hvor bevæger virksomheden sig hen, og hvad søger den at opnå?

Mennesker: Fra forventninger til helhed. Mange ledere har et ’arbejds-jeg’ og et ’personligt-jeg’. Nutidens ledere bør lære at bevæge sig ud over deres identitet som fagfolk og vise sig som et menneske, med modet til at være, og blive set som deres hele autentiske selv.

At bevæge sig mod en dybere personlig autenticitet er en nødvendig udvikling – en udvikling, der kun vil blive vigtigere i de kommende år, hvor automatisering kommer til at øge værdien af menneskeligt arbejde. Hensigten er, at bevæge sig ud over transaktionsbaserede relationer ved at lære hinanden at kende og dele værdier, tro, håb og frygt. Hvilken version af dig selv bringer du med på arbejde?
Organisation: Fra autoritet til partnerskaber.
Uigennemsigtige hierarkier og organisatoriske flaskehalse hører fortiden til. Nye måder at organisere arbejdet på udvikler sig stadig. Ved at skabe et netværk af selvstændige teams, der arbejder sammen med fokus på gennemsigtighed, tillid og samarbejde, får virksomheder en mere tilpasningsdygtig og effektiv organisationsstruktur.

Denne ændring kræver, at ledere går fra at modtage og give instruktioner op og ned ad hierarki-stigen til at være coaches, der guider selvstyrende teams. Denne tilgang kræver at man som leder giver lidt slip på magten.

Arbejdsgang: Fra kontrol til udvikling. Førende virksomheder i dag stræber efter at være i konstant udvikling: de udforsker, genererer ideer, eksperimenterer, skalerer op, skalerer ned og er altid i bevægelse. Ved at accelerere forandring og give plads til positive overraskelser og innovationer præsterer de konsekvent bedre end virksomheder, der forsøger at lægge den perfekte strategi og planlægge sig ud af alting. Det kræver, at ledere går fra at kontrollere – med fokus på risici – og i stedet motiverer med fokus på innovation og læring.

Værdiskabelse: Fra konkurrence til co-creation. I årtier har virksomheder fokuseret på at skabe konkurrencemæssige fordele for at opnå større andele af et allerede eksisterende marked. Selvom det stadig er essentielt at øge kundernes værdi, bør virksomhederne flytte fokus fra antagelsen om knappe ressourcer til at forstå og udnytte overfloden af tilgængelige muligheder ved at forme nye forretningsmodeller og systemer. Man går altså fra at optimere og eksekvere til at udøve dyb strategisk tænkning.

MAL

Guide: Sådan håndterer du en dårlig chef

En god leder støtter op, kommunikerer effektivt og gør dit arbejdsliv lettere. Desværre er ikke alle chefer gode ledere. I en Korn Ferry undersøgelse sagde ca. 60 pct. af de menige medarbejdere, at de på et tidspunkt havde forladt en stilling på grund af en dårlig chef. Læs her hvordan du kan håndtere situationen, hvis du er en af de uheldige med en umulig chef.

Under pandemien blev det kutyme at arbejde hjemmefra. Og mange er kun delvist vendt tilbage på kontoret. Det er der mange grunde til. Nogle bekymringer går på, at medarbejdere er nervøse for at dumme sig socialt – sige noget upassende eller være pinlige. Ofte er de bekymrede for, om de er i stand til at balancere karriere og fritid. Men en af deres største bekymringer er, at de igen skal arbejde sammen med deres chef, ansigt til ansigt.

Selvfølgelig behøver chefer, der er fysisk til stede, ikke at være dårlige. Der er mange måder at være uretfærdig, stædig, fornærmende eller nedladende på, både online og personligt. Men medarbejdere, der har arbejdet hjemmefra i de sidste to-tre år, har i det mindste ikke skullet se deres chef fysisk i øjnene. Her er nogle tips til, hvordan du kan håndtere situationen, hvis du har en dårlig chef.

Få et andet perspektiv. Hvis du oplever, at din chef håndterer situationer dårligt – ved at råbe, glemme at videregive informationer eller nedgøre dig foran kolleger, kan det være en god idé at snakke med nogen udefrakommende.

Spørg en person, der er udenfor situationen, om deres vurdering af sagen. Beskriv en typisk stressende situation, hvor du kan fortælle, hvad din chef sagde, hvordan du reagerede, og hvordan situationen udviklede sig. Spørg ind til hvad du kunne have gjort anderledes.

Det kan også være hensigtsmæssigt at diskutere situationen med en fortrolig kollega, som har siddet med til møder med både dig og din chef. På den måde kan du få testet dit perspektiv.

Overvej dit reaktionsmønster. Helt udramatisk kan du starte med at observere, hvordan din chef foretrækker at arbejde og sammenligne det med din egen foretrukne måde at arbejde på. Vurdér forskelle, hvor I har sammenstød, og om du kan gøre noget for at tilpasse din arbejdsform.

Det er en simpel refleksionsøvelse, som man kan give et skud. Hvis det er muligt, er det altid bedst at holde bolden på egen banehalvdel.

Det kan også være, at I har et reaktionsmønster, der aktiverer hinanden uhensigtsmæssigt. For eksempel, hvis du og din chef begge bliver hurtigt oprevet, kan en lille uenighed hurtigt eskalere. Eller hvis din chef er nedladende, kan det påvirke dig til at blive defensiv.

Lad aldrig din chefs dårlige opførsel være en undskyldning for din egen dårlige opførsel. Alt for ofte begynder folk at føle sig berettigede til at slække, tage længere frokostpauser eller stoppe med at præstere på grund af deres dårlige chef. Hold fokus på din egen præstation og lad dig ikke slå ud af kurs.

Prøv med forsoning. Tag et møde med din chef, bare jer to. Det kan være befriende at anerkende, at der er tidspunkter, hvor I ikke arbejder godt sammen. Lad din chef vide, hvordan du gerne vil forbedre jeres samarbejde, og hør omvendt, om din chef har nogle løsningsforslag.

Alene det at sætte sig i rolige omstændigheder og være ærlige kan løsne en anspændt stemning, som har bygget sig op. Hold fokus på hvad I vil gøre for at rette op på situationen og se fremad.

Tal med HR. Hvis du ikke er i stand til at løse tingene med din chef, kan det være på tide at tale med virksomhedens HR-afdeling eller personalechef. Fortæl HR, hvad der er foregået, og hvad du har gjort for at forsøge at løse situationen.

Bed om råd til, hvordan du kan arbejde konstruktivt med din chef. HR vil med sandsynlighed forsøge at redde forholdet, så du bliver nødt til at fortælle, hvad du har gjort for at løse situationen.

Søg efter et nyt job. Til sidst, hvis alt andet glipper, er der kun én mulighed tilbage. Efter at have bedt andre om råd, været selvreflekterende, talt med din chef, talt med HR – og der stadig er status quo, er det måske tid til at overveje at søge et nyt job.

Det er vigtigt at understrege, at der er forskel på at have uoverensstemmelser med sin chef og have en decideret giftig chef. At arbejde med en giftig chef er ikke godt hverken for din karriere eller allervigtigst, dit helbred.

Der er ingen skade i at erkende, at du har forsøgt at finde en løsning, men at det bare ikke fungerede.

MAL

Jeg ansatte en leder, så jeg kunne forblive som iværksætter

Morten Schantz, som er bestyrelsesformand for crowdlending platformen Lendino, er nu i færd med at få succes med sin anden fintech-startup efter salget af den første. Hans opskrift på at få succes er at fjerne så meget som muligt af hierarkierne for at give medarbejderne plads til at tage ansvar. Og så i øvrigt undgå at gå i vejen for dem som leder, fortæller han til Økonomisk Ugebrevs fagredaktør Peder Bjerge i dette interview.

Efter studier som aktuar og senere datalog blev en ung Morten Schantz ansat i det nu hedengangne forsikringsselskab Hafnia. Her lærte han, hvad man bestemt ikke skal gøre, hvis man vil have succes.

I dag er hans opskrift på succes at fjerne så meget hierarki som overhovedet muligt, så de bedste medarbejdere bliver sat på de opgaver, de er bedst egnede til. Og selvom han ejer trefjerdedele af fintech-virksomheden Festina Finance, mener han, at han skal holde sig væk fra ledelsen af selskabet. Selskabet, der udvikler softwareløsninger til privatøkonomisk rådgivning i finanssektoren, leverede i 2021 et bruttoresultat på 67 mio. kr. og en bundlinje på ni mio. kr.

Formandsposten i Lendino har ikke hindret fremdriften i hans egen virksomhed, der netop har solgt sin software til en af Hollands største forsikringskoncerner, der med hans ord har en omsætning på størrelse med den samlede danske forsikringsbranche.

Hvor langt henne i din første startups levetid gik du fra at være iværksætter til at være egentlig leder? ”Det føler jeg faktisk aldrig rigtig, at jeg gjorde. Efter jeg i en kort periode var ansat i forsikringsselskabet Hafnia, fik jeg en kollega med ind i det nye firma, hvor han blev egentlig leder. På den måde kunne jeg opføre mig som iværksætter. Det var egentlig rigtig rart.

Jeg betragter mig ikke som leder. Jeg har meget stor antipati mod hierarkier, og ledere taler direkte ind i hierarkier. Så i begge mine startups har jeg forsøgt at holde organisationerne ultraflade, hvor vi har taget en masse beslutninger via konsensus med kompetente folk, som ikke nødvendigvis var mig.”

Man kan vel ikke komme udenom, at qua dit ejerskab er det i sidste ende dig, som bestemmer?

”Jeg tænker aldrig på den måde. Og jeg trækker heller ikke leder- eller ejerkortet. Måske har jeg gjort det, når det var et spørgsmål, om vi skulle på den ene eller anden restaurant. Men ellers har jeg aldrig gjort det med ting, som har med driften af virksomheden at gøre.

Jeg forstår fuldstændig, at medarbejderne godt ved, at det er mig, som ejer trefjerdedele af virksomheden. Også selvom de skulle sige et eller andet meningsfuldt, som jeg om ikke er enig i, men accepterer. Men jeg føler aldrig, at jeg har sagt, at nu gør vi sådan og sådan. Selvfølgelig er jeg bevidst om, at man godt kan sige det indirekte ved at foreslå noget, hvor folk synes, at det er en god ide, fordi det er mig. Så ja der er en eller anden form for overlap mellem ejer og leder.”

Hvorfor har du fravalgt lederpositionen?
”For det første bliver medarbejderne meget bedre, når de selv tager beslutningerne, og føler, at det er deres beslutninger. De bliver sygt meget mere loyale overfor beslutningerne, når de selv har truffet dem – end, hvis det er en ordre. Samtidig har jeg været så heldig at arbejde sammen med rigtigt gode folk, der har taget gode beslutninger, hvor jeg ikke har haft behov for at skære igennem. Jeg ved godt, at jeg de facto er leder, men det er ikke noget, jeg arbejder aktivt hen imod. Tværtimod arbejder jeg aktivt væk fra det.”

Hvorfor ser du hierarkier som noget negativt?
”Grunden til, at virksomheder har hierarkier, er, at folk godt kan lide dem. Så kan de måle sig selv i forhold til de mennesker, som de har under sig. Men det er bare superineffektivt i forhold til at opnå resultater. Med hierarkier får du skabt kunstige barrierer, som folk er nødt til at overtræde for at få noget fra hånden.

Når virksomheder har indrettet sig med hierarkier, ser jeg som regel en masse spildte ressourcer, der lapper vildt over hinanden, fordi mange medarbejdere i de forskellige afdelinger kan noget af det samme.

I stedet bør man se virksomheden som en stor sø af ressourcer, som man kan trække på til at få løst en opgave ved at hente netop de tre medarbejdere ud, som vil være bedst til at løse en konkret opgave. Jeg ser manglen på hierarkier som langt den bedste måde at køre en virksomhed på.”

Var det en erfaring, som du havde taget med dig fra din korte tid i Hafnia? ”Ja, det var et skræmmeeksempel. Den måde, organisationen var indrettet på, var, at man skulle løse en opgave i forhold til den afdeling, man nu var placeret i, og de chefer, man havde. I stedet burde man se på, om opgaven nu var fornuftig eller hvem der var den bedste til at løse den. Jeg var der ikke længe. Men erfaringen sidder stadig hårdt i mig.”

Har det aktive fravalg af hierarkier og fravalg af lederrollen været vigtig for, at du har haft succes med dine startups? ”Det føler jeg helt sikkert, at det har. Netop fordi vi tiltrækker superkompetente folk, som godt gider at yde en god indsats. Og i sidste ende er det jo det, som tæller. Det kan da godt være, at jeg er god til matematik, men jeg kan ikke alene drive en virksomhed.

Jeg ved, at det lyder som en floskel, men i sidste ende er det de mange dygtige medarbejdere, som tæller. Hvis de bliver mere effektive ved at få et personligt ansvar for beslutningerne, tæller det langt mere, end hvis jeg selv blev 10 eller 20 pct. bedre.”

Har der været andre forhold, som har været afgørende for succesen? ”Jeg tror, at jeg har været på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt ved et par lejligheder. Samtidig tror jeg, at jeg er ok i min omgang med mennesker. Og det har hjulpet mig i rigtig mange situationer. Ud over det har jeg været god til at uddelegere, hvad der har betydet, at jeg har givet opgaver videre til gode folk, som har taget bedre beslutninger, end jeg selv ville have gjort.

Min styrke har været, at jeg har haft tilstrækkeligt med is i maven til, at jeg turde det. Hvis folk så kvajer sig, så tager vi bolden derfra, hvor den nu ligger. I princippet er det i sidste ende mit ansvar, at vi kommer videre.”

Er der andet, der har bidraget til, at du fik succes med dine to virksomheder?

”Jeg tænker, at jeg er meget ærekær i forhold til at levere. Og det har været en rød tråd i forhold til mange af de ting, jeg har haft med at gøre. Hvis jeg har lovet et eller andet, leverer jeg 10 pct. mere. Det har givet mig en masse gode samarbejder med mine kunder. De har altid været glade, fordi de altid følte, at de fik lidt mere for deres penge. Det er lige så vigtigt som gode medarbejdere.”

Hvor har du oplevet de største forhindringer undervejs som iværksætter eller leder? ”Det er svært at sige, fordi jeg egentlig ikke oplever, at jeg har haft forhindringer undervejs. Det er alt sammen uden en langsigtet strategi. Jeg har ikke lagt planer om, at jeg skal nå det og det på et eller andet tidspunkt. Og det gør, at man ikke rigtigt reflekterer over problemer, som i stedet opleves som naturlige bump på vejen.

Jeg er klar over, at det lyder fuldstændigt vandet, men det sværeste ved at drive forretning er i virkeligheden at få et godt forhold til sine medarbejdere og kunder. Selvfølgelig skal man kunne sælge sine ting, men jeg har haft de samme kunder i rigtig lang tid. Og det er en meget stor fordel, fordi det kræver forbavsende lidt salg, så vi i stedet kan koncentrere os om det faglige, hvad der i virkeligheden er det, som vi er bedst til.”

Hvad er det vigtigste, du har lært om at tiltrække kunder som startup? ”Mit råd er, at man skal sørge for at udvikle sine produkter eller services hurtigere end markedet og de nærmeste konkurrenter. I starten var reaktionen fra kunderne, at du laver nok software, der er bedre end de store firmaer. Men jeg køber det ikke af dig, fordi du er en lille prut. Og det er risikabelt at satse på en lille leverandør. Men udvikler du hurtigere end de andre gør, bliver forskellen til sidst så stor, at de ikke har råd til at se bort fra dig. Når de så køber ind på dig, skal du blot sørge for at holde den kadence.”

Peder Bjerge

Guide: Kom AI-regulering i forkøbet

Trods EU’s Artificial Intelligence Act stadig kun er på forslagsstadiet, bør virksomheder ikke vente med at gennemgå deres anvendelse af kunstig intelligens, AI. De, der formår at betragte den kommende bølge af regulering som en mulighed snarere end en trussel, vil have et forspring. Ved at starte nu kan virksomheder hjælpe med at forme det reguleringsmæssige landskab i stedet for at blive overvældet af det.

Regulering af kunstig intelligens snakkes der meget om for tiden, og med rette. Forbrugere og virksomheder har fået øjnene op for de utallige muligheder AI tilbyder. Især efter sidste års lancering af ChatGPT er debatten stukket helt af.

AI er uden tvivl et magtfuldt værktøj og en kompleks størrelse med ukendte konsekvenser for individer og samfundet. Det er svært at forstå, hvordan det fungerer og omfanget af konsekvenserne for samfundet. Både virksomheder og regeringer har derfor en klar interesse i at beskytte mod AI-fejl, såsom bias i algoritmer eller forkerte resultater. Men hvordan forbereder man sig på regler, der kun lige er begyndt at tage form? Ifølge BCG bør man forberede sig på AI-regulering ved benyttelse af retningslinjerne i Responsible AI Initiative (RAI). RAI er bygget op omkring en række principper, der lægger vægt på ansvarlighed, gennemsigtighed, sikkerhed og inklusion i udviklingen samt implementeringen af algoritmer, kort sagt etik. Det er et framework for både skabere og brugere af AI, og hensigten er at bistå begge grupper med fremtidens regulering. EU’s Artificial Intelligence Act er stadig på forslagsstadiet, men organisationer bør ikke vente på, at reguleringen træder i kraft, før de begynder at implementere deres egne RAI-initiativer. RAI kan hjælpe virksomheder med at skalerer deres AI-indsats, identificere og løse problemer tidligt og derved minimere utilsigtede konsekvenser.

Markeder, regler og virksomheders behov relateret til AI varierer betydeligt, så der er ikke en standard tilgang til RAI. Men organisationer, der omfavner fem nøgleprincipper, er bedre forberedt på enhver AI-regulering, og de har et bedre udgangspunkt for at udnytte potentialet til fulde.

1) Styrk RAI-lederskab. En hovedansvarlig for RAI (typisk en Chief AI Ethics Officer) spiller en afgørende rolle i at holde initiativet på rette spor.

De bedste RAI-ledere har en bred vifte af kompetencer indenfor det juridiske, det tekniske og det forretningsmæssige. De formår at udarbejde en strategi for, hvordan AI potentialet bliver udnyttet i overensstemmelse med virksomhedens værdier, samtidig med at man overholder de kommende reguleringer.

2) Udvikl et etisk AI-framework. I kernen af RAI ligger en række principper, et etisk AI-framework, som virksomheder bør kreere og integrere i deres kultur. Dette lægger et solidt fundament for at imødekomme nye krav, uanset hvilken form de tager. Sådan et framework kan bl.a. indeholde løsninger til mindskning af bias, databeskyttelse og øget gennemsigtighed. Når virksomheder forklarer hvordan deres AI fungerer, opbygger de tillid og øger antallet af interessenter, der anvender AI.

3) Inkluder mennesker i processen. De fleste AI-reguleringer i støbeskeen kræver menneskelig involvering, som også er et kerneprincip i RAI. Man bør designe AI-systemer, der styrker, men ikke erstatter, menneskelig kapacitet.

4) Udfør RAI-gennemgange. For at opdage og løse problemer så tidligt som muligt i udviklingsfasen bør man sikre, at de centrale RAI-principper, såsom gennemsigtighed og inklusion, er indlejret i processerne, når man arbejder med algoritmer. Derudover bør man have et værktøj, der reviderer ikke kun algoritmerne, men også forretningsprocesser og resultater. Disse gennemgange bør være kontinuerlige og udføres gennem udvikling, prototype og implementering.

5) Deltag i RAI-økosystemet. RAI-økosystemet er stort og vokser hurtigt og er et naturligt sted at finde partnere, kunder og organisationer, der kan hjælpe med at udvikle og skalere AI-anvendelser. Det fremmer samarbejde og deling, og spreder ’best practise’ indenfor RAI. Gennem delte erfaringer kan økosystemet give indsigt i at begrænse risici og maksimere fordelene ved AI.

Kløften mellem ambition og reel implementering er ofte stor. Usikkerhed om omfanget af kommende regler bør ikke være en undskyldning for at udsætte integrering af RAI-praksisser. Ved at starte nu vil virksomheder have et bedre fundament for at leve op til fremtidig regulering og en mere gennemarbejdet AI-løsning med øget troværdighed.

Morten W. Langer

Profil: Den uperfekte CEO kan være perfekt

Uperfekt er ikke lig fiasko. Alligevel forventer virksomheder, at CEO-kandidater er fremragende på alle leder og kanter – altså: at de er perfekte. Men det er faktisk en hæmmende overbevisning. Virksomheder bør omfavne den uperfekte CEO, skriver konsulentfirma i en guide til forståelse af CEO-profilen.

Normalt er der forventning i bestyrelsen og omgivelserne om, at et selskabs CEO helt undgår forkerte beslutninger ved de centrale opgaver for en topchef, nemlig at lægge en strategisk retning for virksomheden, organisere lederteamet, opbygge og vedligeholde eksterne relationer, og kommunikere eksternt og internt.

Og den lange liste over forventningskravene, som ikke er udtømmende her, er kun voksende. Nye krav opstår, mens gamle krav forbliver – fra ESG, klima, til datasikkerhed og arbejdet med AI.

Skal CEO’en så kunne det hele? Svaret er nej. Når CEO’er kan indrømme deres mangler og fejl, skaber de en følelse af tillid og autenticitet hos medarbejdere og investorer, skriver Russell Reynolds. Uperfekte CEO’er rummer også andre fordele: Han eller hun er typisk mere innovativ end andre ledere, der fokuserer på at opretholde et perfekt image.

Når CEO’er er komfortable med at anerkende deres mangler, er de mere åbne overfor nye ideer og måder at tænke på. Derudover er uperfekte CEO’er mere modstandsdygtige og bedre rustet til at håndtere udfordringer. Ved at se deres fejl i øjnene og lære af dem, kan de bruge dem som en mulighed for vækst og udvikling.

Så i stedet for at stræbe efter perfektion, bør man omfavne, at CEO’er ikke er perfekte mennesker og at de også laver fejl – ligesom alle andre. Ved at gøre det vil virksomheder være mere autentiske, innovative og i stand til at håndtere udfordringer – alle elementer, som er væsentlige i det lange løb for succes.

Historisk set forventede bestyrelser, at deres CEO kan styre virksomhedens ressourcer og sikre, at forretningen kørte gnidningsløst, snarere end at være en visionær leder og det offentlige ansigt udadtil. Men det ændrede sig i 1990’erne, hvor CEO’ens rolle blev mere offentlig.

Nutidens CEO skal også være en stærk kommunikator, der kan inspirere og motivere medarbejdere, snarere end blot styre ressourcer. Og de skal have en vision for, hvordan deres virksomhed vil håndtere sociale og miljømæssige spørgsmål. Da ingen CEO’er er perfekte, er det nødvendigt, at de er dygtige teamledere. Dog er der områder, hvor CEO’en selv bør excellere. Russell Reynolds nævner seks opgaver, som CEO’en bør være frontløber på, og tre karaktertræk, hvor CEO’en bør brillere.

Seks opgaver, CEO’en ikke kan uddelegere
1) Opretholde relationer med bestyrelse og investorer. Det er CEO’ens ansvar at bibeholde et godt samarbejde på øverste etage.

2) Fastlægge organisationskulturen og udleve den. Virksomhedskulturen starter øverst. CEO’en er den vigtigste rollemodel og bør gå forrest.

3) Træffe beslutninger om organisationens strategi. Sammen med bestyrelsen og ledelsesteamet bør man skabe en strategi, som virksomheden kan levere på.

4) Skabe en proces, der fører til en realiserbar vision. CEO’en bør tage ansvar for at skabe den proces, der tillader teamet at udvikle visionen. Visionen bør altså vokse mere organisk end strategien.

5) Have overblik og tilse virksomhedsøkonomien. Mens CFO’en er ansvarlig for virksomhedens finanser, bør CEO’en have overblik. Det er trods alt CEO’en, der er ansvarlig for virksomhedens bundlinje.

6) Vælge og udvikle det øverste ledelsesteam. CEO’en har brug for støtte fra sit ledelsesteam. Det betyder, at de skal tage ansvar for at sikre, at de har de rigtige mennesker omkring sig.

Tre egenskaber CEO’en bør have
1) En begyndermentalitet og at være lærenem. At påtage sig en CEO-stilling vil altid medføre en stejl læringskurve. CEO’en bør gå ind i rollen med begyndermentalitet i stedet for at tro, at de kan det hele i forvejen.

2) Ydmyghed til at acceptere, at de ikke kan klare det alene. CEO’er vil begå fejl og have brug for at bede om hjælp. Så de skal være ydmyge og kunne anerkende, at de har brug for støtte fra andre.

3) Evnen til at få ideer af deres team. De bedste ledere stiller de rigtige spørgsmål til de rigtige mennesker, på den rigtige måde, for at få nye ideer.

Morten W. Langer

Louise Herping Ellegaard: Det lærte jeg som iværksætter

Som medstifter af den succesfulde startup Clio, der i 2018 blev solgt til Bonnier-koncernen for et større millionbeløb, har deltager i ”Løvens Hule” Louise Herping Ellegaard tilegnet sig ”de nødvendige” ledelseskompetencer hen ad vejen. Læs hvordan hun gik til opgaven med at udvikle sig som leder, fortalt til fagredaktør Peder Bjerge.

Louise Herping Ellegaard er i dag kendt som en af de erfarne iværksættere og investorer i tv-programmet Løvernes Hule. Men hendes kompetencer er tillært på den hårde måde. Som blot 26-årig stiftede Louise Herping Ellegaard e-læringsplatformen Clio, som hun og hendes medstiftere i løbet af 12 år udviklede fra umoden startup til et salg til den svenske mediekoncern Bonniers for et større ukendt millionbeløb. Hendes succes blev blandt andet mulig gennem en løbende erkendelse af, hvilke ledelsesredskaber der virkede, og hvad der ikke virkede i forhold til de medarbejdere, som kom til under udviklingen af virksomheden.

Hvor tidligt gik du fra at være iværksætter til at være egentlig leder? ”I Clio fik vi hurtigt ansat folk. Faktisk allerede efter et år. I begyndelsen var det unge studentermedhjælpere, vi havde. Efter halvandet til to år henne i vores udvikling begyndte vi at ansætte ”voksne” mennesker. Vi var alle sammen førstegangsledere i slutningen af 20erne og kunne ikke forstå, at de her medarbejdere ikke bare arbejdede lige så hårdt for virksomheden, som vi gjorde.

Vi fandt senere ud af, at en almindelig lønmodtager er anderledes skruet sammen end en iværksætter. Der er meget stor forskel på at eje arbejdspladsen selv og blot være en del af arbejdspladsen som ansat. Det tog sin tid for os at lære, men da vi fandt ud af, hvordan folk er skruet sammen oppe i hovedet, og hvordan man kan motivere folk, blev vi til sindssygt gode ledere.”

Hvordan lærte du det?
”Du ved, når man laver fejl som iværksætter, lærer man hurtigt at vurdere, hvad gik godt, og hvad gik mindre godt. Og var det ikke så godt, prøver man noget andet næste gang. Det var learning-by-doing. Vi var da også på nogle ledelseskurser. Men det var meget de løbende erfaringer, der gjorde den største forskel.”

Du nævnte, at der er forskel på at eje en virksomhed og være ansat. Overvejede I at gøre medarbejdere til medejere for at øge deres motivation? ”Det var slet ikke noget, som var moderne i 2006, da vi startede. Alt sådan noget er kommet indenfor de seneste år. Det var ikke på tale. Samtidig bliver folk jo også i dag beskattet i hoved og røv med den type aktier. Så det var slet ikke noget, vi overhovedet havde på radaren. Det, som vi arbejdede med, var sådan noget med barns første sygedage, pension, barsel, fri telefon eller internet, hjemmearbejdsplads, fleksible arbejdstider osv., som mange andre først begyndte at anvende under Corona-lockdown.”

Det lyder meget leverpostejsagtigt. Kan man virkelig få medarbejderne til at brænde for deres arbejde eller opgaver i en startup på den måde? ”Ja, først og fremmest handler det om selv at komme frem til den erkendelse som ejer/leder, at dine medarbejdere er motiveret af noget helt andet, end du selv er. Derfor giver det overhovedet ingen mening at tilbyde det fryns, som du selv synes er fedt. Du bliver nødt til at finde ud af, hvad dine medarbejdere synes er fryns. Det er sådan noget, du finder ud af hen ad vejen. Og det øjeblik det går op for dig, hvad folk i virkeligheden vil have, og bruger det aktivt, er du milevidt fremme. Det er i bund og grund et psykologisk spil at være leder. Det handler om at spotte spillereglerne.”

Men de spilleregler er vel ikke ens for alle. Også medarbejdere er vel forskellige i forhold til, hvad der motiverer dem hver især? ”Lige præcis. Det er det, man i teorien kalder situationsbestemt ledelse. Det er et begreb, jeg har lært bagefter. Der er mange ting, som vi har lært hen ad vejen og implementeret, og bagefter lært, at hov, Gud, det har også et teoretisk navn i fagbøgerne. Jeg har altid godt kunnet lide ledelsesdelen. Det er vildt spændende. Det har altid drevet mig.”

Du nævnte learning-by-doing og ledelseskurser. Har der været andre steder, hvor du har hentet ledelseskompetencer? ”Jeg har haft nogle studiejobs, hvor jeg har haft nogle ledere, som var gode, og nogle, der var knap så gode. Så jeg tror, at det i lige så høj grad har været en erkendelse af, hvordan vil jeg ikke være. Det er den eneste tidlige erfaring, jeg kunne trække på.

Så har jeg læst ledelsesbøger, men i bund og grund har jeg for det meste bare prøvet mig frem. Det har været det vigtigste i min metode. Men jeg synes, at der efterhånden skete et skifte, da jeg selv regnede reglerne ud. Lige der synes jeg, at der kom et kæmpe skred i min udvikling som leder; altså som jeg nævnte før: at møde medarbejderne på medarbejdernes banehalvdel.”

Kan du give et eksempel på en form for ledelse, hvor du fra starten kunne sige, at det er ikke mig, og det bliver det heller aldrig? ”Jeg havde engang en medarbejder, der syntes, at jeg blev for venlig eller personlig. Jeg har altid givet meget af mig selv og været meget transparent. Jeg har fx ikke været bleg for at acceptere venneanmodninger fra medarbejdere på sociale medier. For jo mere jeg kender det hele menneske, jo bedre. Så kan jeg mandag morgen ved den første kaffekop spørge til, hvordan det så gik med at være sammen med svigerfamilien i sommerhuset i løbet af weekenden. På et tidspunkt havde jeg en medarbejder, der hellere ville have en mere formaliseret ledelse, lidt mere corporate. Men det gider jeg ikke. Jeg giver mig selv helt, og jeg tager også den hele medarbejder. Det er en 100 pct. vi-kender-hinanden-godt-ledelse.

Hvis vi har haft medarbejdere, der er gået ned med stress eller sådan noget, har jeg taget det nært. For mig er det vigtigt at vide, om du som medarbejder har det godt, eller om der er knas på hjemmefronten af en eller anden art.” Hvilke ledelsesmæssige beslutninger har været afgørende for, at Clio fik succes? ”Jeg synes, at det må være vores insisteren på at være transparente. Jo mere kontekst, man kan give sine medarbejdere, jo mere køber de ind på værdierne. Jo mere information, man giver folk, jo tryggere bliver de ved de beslutninger, der skal tages. Plus at de på den måde er med til at træffe nogle beslutninger, fordi de kan komme med input på et mere oplyst grundlag. Derfor er jeg en meget transparent leder. Det har jeg fundet ud af fungerer bedst for mig. Så undgår man, at der bliver muggen i krogene.”

Hvorfor er det vigtigt for succes?
”Mennesker er ikke robotter. De sætter sig jo ikke ind ved samlebåndet, går i gang, indtil det er fyraften. De har brug for et formål med det, de laver. Derfor.”

Hvor har du oplevet de største hindringer af ledelsesmæssig eller strategisk karakter? ”Det er nok mest, når jeg f.eks. har været uenig med mine partnere i Clio, forstået på den måde, at vi på et tidspunkt ikke var enige om, hvordan vores regler for barsel skulle være for medarbejderne. De havde et mere økonomisk perspektiv, hvor jeg havde et mere menneskeligt perspektiv. Sådan nogle ting kunne vi være uenige om. Og så er det to mod en, og jeg havde kun en tredjedel af ejerandelene, så sådan var det. Det er et konkret eksempel på, hvor vi på et ledelsesmæssigt plan har været uenige.”

Har du nogensinde været ved at kaste håndklædet i ringen? ”Nej, aldrig. Det hele gik jo så godt, at jeg aldrig kom i nærheden af at give op.”

Hvad er de to vigtigste ting, du som iværksætter har lært om ledelse og at drive virksomhed? ”Det er først og fremmest det, jeg var inde på tidligere, at almindelige medarbejdere ikke nødvendigvis er motiverede på samme måde som ejerne. Der er en anden grund til, at de står op om morgenen. Og det er også okay.

Som det andet har jeg lært, hvor langt man kan gå med sine medarbejdere, hvis man bare er transparent. Da vi f.eks. gik ind i Sverige med et datterselskab, kom vi ind på markedet på absurd kort tid indenfor deadline og budgettet. Årsagen var, at folk var med på toget. Og det var de, fordi jeg var så åben om, hvad der skulle ske.

Vi løftede virkelig i flok, og det havde medarbejderne virkelig respekt for. Netop fordi de vidste præcist, hvorfor vi var på vej herhen. Jeg synes, at det er fascinerende, hvor langt man kan komme som flok. Jeg tror, at det er, hvad man kalder empowerment.

Hvis man nu er nødt til at komme med en kontraordre, fordi der er kommet nye data eller informationer, så man er nødt til at gå til højre i stedet for at gå til venstre, ved medarbejderne, hvorfor det sker. Og så køber de ind på det, og føler ikke, at de har spildt kræfterne eller tiden. Der er ikke noget værre end at have lavet spildt arbejde. Nogle gange sker det, fordi man ikke har overblik over fremtiden. Hvis medarbejderne ikke får de nødvendige informationer, fordi man ikke er transparant nok, giver det mistrivsel på arbejdspladsen. Det er ikke råd til i en iværksættervirksomhed.”

Peder Bjerge

Sådan afskediger man medarbejdere i 2023

Den engang standard ansigt-til-ansigt tilgang er for mange virksomheder ikke længere praktisk. Udbredelsen af remote-arbejde og den voksende størrelse på virksomheder skaber mere kompleksitet, når det kommer til fyringer. Der er alligevel nogle go-to tips, som stadig holder i 2023

At opsige medarbejdere er et nødvendigt onde som leder. Og det er muligvis den hårdeste disciplin, man kommer ud for. Man bør fokusere på, at fyringen giver god forretningsmæssig mening og er i bedste interesse for både teamet og i sidste ende også den pågældende person, der bliver fyret.

Mange virksomheder har ansatte, der arbejder hjemmefra med størstedelen af kontakten til lederen via en skærm. Afskedigelser er komplicerede nok i forvejen, og det virtuelle aspekt hjælper ikke på sagen. Opsigelser er en delikat og ofte følsom sag og burde også håndteres således.

Derfor kan virksomheder, der afskediger virtuelt, risikere at virke kolde og ufølsomme. Og det kan skade deres omdømme hos både medarbejdere og kunder. I virkeligheden er virksomhedernes ’brand equity’ på spil.

Det er altså vigtigt, hvordan man opsiger medarbejdere – det er noget, de vil huske og tage med sig fremover og snakke med andre om. Derfor bør man holde fast i medfølelse og kommunikation som afgørende holdepunkter, når man står overfor at skulle afskedige en medarbejder, uanset omstændighederne.

Her er syv punkter, som ifølge Harvard Business Review lægger grundstenene for en blåstemplet fyring:

Vent ikke for længe. Ledere fortryder sjældent at have handlet for hurtigt ved en opsigelse. Men det sker ofte, at de har fortrudt at vente for længe. Selvfølgelig bør en fyring være sidste skridt i en retfærdig og gennemsigtig proces, der startede længe før selve opsigelsen. Men man bør ikke gå og væve for længe.

Konferer med HR. Sørg for at have en HR-repræsentant fra virksomheden til at deltage i mødet, da det er juridisk praktisk og mere behageligt at have en ekstra person til stede. Derudover kan HR give et mere fyldestgørende billede af medarbejderens forhold. Måske er der ekstraordinære omstændigheder, der skal tages i betragtning, som HR kan hjælpe med at navigere i.

Gør det kort og simpelt. Den leder, der skal levere de dårlige nyheder, bør have et klart budskab som grundlag for fyringen og ikke mindst være trænet i, hvordan det formidles bedst muligt. De sætninger, der bruges til at opsige medarbejderen, bør være formulerede helt enkle. Eksempelvis: ”Jeg har nogle dårlige nyheder til dig. I dag er din sidste dag”. Angiv herefter årsagen til opsigelsen i en simpel sætning. Vær ærlig og konkret. En vigtig detaljer er at anvende datid, fordi det udelukker argumenter om en ny chance.

Bliv og svar på opfølgende spørgsmål. Man bør være forberedt på at blive og tale med personen, der fyres, og svare på spørgsmål efterhånden, som de dukker op. Inden selve mødet bør man tjekke op på praktikaliteter, som f.eks. fratrædelsesordning, logistik, timing etc. Det vil der helt sikkert komme spørgsmål omkring.

Vis medfølelse. En fyring kan være en vanskelig opgave som leder. Men for den, der bliver fyret, kan det være ligefrem traumatisk. Tilbyd derfor at være hjælpsom. Vis empati for situationen. Tilbyd at skrive en reference eller lave introduktioner, hvis du synes, at den nu tidligere medarbejder har talenter og evner, der kunne være nyttige andre steder.

Planlæg gerne opsigelsen i slutningen af arbejdsdagen. Det virker mest hensynsfuldt, at den tidligere medarbejder kan liste stille og roligt hjemad efterfølgende. Det er ikke sikkert, at vedkommende er klar til at tale om det allerede med kolleger.

Tal med dit team. Hurtigst muligt efterfølgende bør man samle de kolleger, der er berørt af opsigelsen og fortælle dem, hvad der sket. Kommunikationen bør være direkte og ligetil uden at afsløre detaljer om opsigelsen. Man kan i overskrifter fortælle om årsagen bag beslutningen for ikke at gøre andre ansatte nervøse eller anspore sladder.

Fokuser på fremtiden. Det er en udfordrende opgave at opsige en medarbejder, da det kan være følelsesmæssigt drænende. Men det er vigtigt at fokusere på fremtiden for teamet og ikke lade sig påvirke for meget af situationen. Samtidig bør man erkende, at fyringen kan skabe kortsigtede udfordringer for teamet, som eksempelvis en større arbejdsbyrde. Derfor skal der lægges en strategi for, hvordan man håndterer arbejdsbyrden, mens der ledes efter en erstatning.

Morten W. Langer

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com