Alle artikler
Mange familieejede virksomheder har problemer med generationsskifte, viser en undersøgelse. Blandt andet er det vanskeligt at vurdere objektivt, om næste generation besidder de nødvendige kompetencer. Man må også på andre områder træffer svære valg om, hvad der vigtigst – familien eller virksomheden. Regelsæt om god selskabsledelse blev udformet med særlig...
Under anden verdenskrig kom de amerikanske kvinder ud på arbejdsmarkedet, og mange af dem blev på det efter krigen. Tilsvarende vil nogle af coronakrisens omvæltninger have varige effekter, anfører Harvard-forskeren Amy C. Edmondson. Hun og kollegerne ser en række positive muligheder, som her gennemgås. Det kan virke ligegyldigt nu og...
Bestyrelsesmedlemmer forestiller sig, at de i fremtiden også vil have den praktiske lederrolle på betydeligt flere områder – herunder nogle, der som en selvfølge tidligere lå hos direktionen. Det viser en undersøgelse. Det er særligt diskussioner om CSR, bæredygtighed og omdømme, der driver udviklingen. Det vækker ofte forargelse, når topchefer...
Tommy Ahlers har lært meget som leder af sin tid både som iværksætter og minister i den tidligere regering. Han er som leder især formet af sin tid som iværksætter og leder i en række teknologivirksomheder. Her beretter han om sine vigtigste erfaringer som leder. Et liv som iværksætter, ansat...
Artikelserie toplederinterviews: Her er mine fem vigtigste erfaringer fra min karriere. Torben Klitbo var idemanden bag restaurantkæden Cofoco, indtil han solgte sin andel i 2016. Hans erfaringer som leder er formet af tiden som iværksætter bag en række forskellige restaurantkoncepter. Torben Klitbo beretter her om sine vigtigste ledelseserfaringer til...
Med en bestyrelsespost følger magt og ansvar. Og selvom der er en læreperiode, må det nyvalgte medlem straks træde i karakter og vise eksempler på sine særlige kompetencer. Spencer Stuart guider til, hvordan nye bestyrelsesmedlemmer håndterer den første vanskelige og arbejdskrævende tid. Det er som regel modne og erfarne erhvervsfolk,...
Smitten er den farligste i nyere tid, fordi den spreder sig geografisk så hurtigt. De fleste virksomheder har forhåbentlig allerede gjort tiltag for at holde deres medarbejdere udenfor fare. Men coronavirus giver også anledning til en række taktiske overvejelser for virksomheder af både defensiv og offensiv karakter. Det har været...
Engang var det lige så utænkeligt, at bestyrelser evaluerede sig selv og deres arbejde, som at Folketinget gjorde det. Medlemmerne var jo valgt af selskabets højeste myndighed, generalforsamlingen. Det har ændret sig, i takt med at myndighedskrav direkte eller indirekte øver større indflydelse på, hvem aktionærerne kan og bør...
Som professionel bestyrelsesmedlem trækker Anne Louise Eberhard på sine 30 års erfaringer som leder i Danske Bank-koncernen samt som koncerndirektør i den svenske børsnoterede koncern, Intrum AB. I den periode er hun gået efter at bestride så mange forskellige ansvarsområder som muligt. Det er vigtigt ikke at stå stille...
X