Alle artikler
Forsvindende få marketingskyndige erhvervsledere kommer ind i erhvervslivets bestyrelser. Bestyrelserne overser, at marketingfolkenes betydning de seneste år bare er vokset og vokset - og den er langt større end før de sociale medier blev et centralt marketingværktøj. Marketingcheferne bør selv arbejde på at gøre sig synlige for bestyrelserne, og...
Med en forventet sammensmeltning af den digitale og den fysiske verden i det kommende årti får de fleste globale techgiganter nye store udfordringer. De skal ud på et for dem ukendt territorium, mens ”gamle dages” giganter til gengæld får en ny chance. Skal de udnytte dén, skal de imidlertid...
Forsvindende få marketingskyndige erhvervsledere kommer ind i erhvervslivets bestyrelser. Bestyrelserne overser, at marketingfolkenes betydning de seneste år bare er vokset og vokset - og den er langt større end før de sociale medier blev et centralt marketingværktøj. Marketingcheferne bør selv arbejde på at gøre sig synlige for bestyrelserne, og...
Møder er både elskede og hadede. De kan være et meget effektivt ledelsesinstrument. Men de kan også være en tidsrøver, der i praksis står i vejen for, at vigtige beslutninger bliver truffet og kommunikeret. Konsulentfirmaet McKinsey foreslår topledere at bruge en ledig stund mellem møderne til at overveje, om...
Digital Transformation: Læring på jobbet er langt fra noget nyt fænomen: Men med den digitale udvikling og den deraf følgende trussel om disruption er der opstået en stor konkurrencefordel til de virksomheder, der kan sætte det i system og bygge det ind i organisationen. Det handler bl.a. om, at...
Mange selskaber oplever, at en enkelt person dominerer hele topledelsen på en usund måde. Paul Strebel, professor på IMD, giver her nogle råd om, hvordan bestyrelse og aktionærer kan forholde sig til den dominerende bestyrelsesformand eller adm. direktør. Den ideelle situation er selvfølgelig, at den altdominerende topleder selv indser, at...
Hvis en bank holder sig til et sæt bestemte kerneværdier og en veldefineret identitet, vil den statistisk set være blandt de bedst performende, viser en amerikansk analyse. Den viser også, at det er de færreste banker, der har forstået denne lektie. De fleste vil prøve at sige noget forskelligt...
For mange virksomheder giver det et økonomisk afkast at beskæftige sig med bæredygtighed. Men skal man opnå gevinst på bundlinjen, nytter det ikke at skyde med spredehagl. Tværtimod skal man gøre sit hjemmearbejde og analysere sig frem til et begrænset antal større projekter, der virkelig har gennemslag. Og så...
Kun en tredjedel af de globale virksomheder arbejder i praksis med bæredygtighed, hævder forfatterne til ny bog om bæredygtige strategier. Og flertallet af de globale virksomheder har svært ved at finde ud af, hvad de skal og kan gøre. En ny bog hjælper på vej med råd og vejledning...
X